Rekonstrukce zastřešení haly železniční stanice Praha Hlavní nádraží Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Hala železniční stanice Praha Hlavní nádraží získala nové zastřešení. Střechy haly jsou opláštěny profilovanými plechy a kvůli prosvětlení prostoru mají ve vrcholech střešní světlíky. Pražské Hlavní nádraží patří mezi nejvytíženější železniční uzly osobní dopravy v Česku. Vzhledem ke svému umístění v centru hlavního města je i vizitkou pro statisíce turistů. Projekt se uchází o titul Stavba roku 2018.

Železniční stanice Praha je vytížením uzlem veřejné dopravy. Plocha nádraží je vymezena ulicemi Wilsonova, Italská, Vinohradská a Seifertova. Stavba je rozdělena na historickou Fantovu budovu a zastřešená nástupiště. Obě části jsou památkově chráněny.

Prosvětlená střecha nádraží

Rekonstrukcí nedávno prošly původní haly železniční stanice. Nosná ocelová konstrukce byla dokončena v roce 1906. Má dvě severojižně orientované lodě, každou o rozpětí 33 metrů a s délkou 233 metrů. Konstrukce je vysoká asi 18 metrů a je rozdělena na 21 příčných vazeb se 3 sloupy v každé vazbě.

Střechy haly jsou opláštěny zkruženými profilovanými plechy a kvůli prosvětlení prostoru mají ve vrcholech střešní světlíky. Rozvinutá plocha střech má téměř 23 tisíc metrů čtverečních. Světlíky mají včetně bočního a čelního zasklení plochu přes 15 tisíc metrů čtverečních.

Nutná byla kompletní rekonstrukce

Při rekonstrukci bylo nutné vzít v potaz, že jde o historickou památkově chráněnou budovu. Architektonického návrhu se ujali architekti ze studia SUDOP Praha a.s. Vzhledem ke stáří budovy a dosavadnímu provedení pouze dílčích nekompletních oprav bylo nutné provést kompletní rekonstrukci všech částí konstrukce. 
Rekonstrukce byla zahájena v únoru 2015 a dokončena v únoru 2018. Stavba byla prováděna za provozu po etapách, aby byla co nejméně omezena doprava. Stavba byla hrazena z větší části z prostředků Fondu soudržnosti EU Operačního programu Doprava a zbývající část z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Pražské Hlavní nádraží získalo díky rekonstrukci zastřešení reprezentativní vzhled. I proto se projekt uchází o titul Stavba roku 2018.
Rekonstrukce zastřešení železniční stanice Praha hlavní nádraží soutěží o titul STAVBA ROKU 2018. Hlasovat pro něho můžete během září na webu www.stavbaroku.cz. Tato prestižní soutěž oceňuje kvalitní stavební řešení, architektonickou nápaditost a řemeslnost.

Fakta a popis objektu:

  • Typologický druh stavby: Občanská infrastruktura
  • Datum zahájení stavby: 2/2014
  • Datum dokončení stavby: 2/2018
  • Zastavěná plocha: 15 542,78 m2
  • Plocha pozemku: 15 542,78 m2
  • Způsob financování: Dotace z EU
  • Stavebně-konstrukční řešení: Jedná se o dvoulodní ocelovou konstrukci zastřešení nad odjezdovými stání Hlavního nádraží v Praze
Zdroj: www.stavbaroku.cz
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku