Řemeslník nebo hodinový manžel?

Řemeslníci nebo hodinoví manželé? Někteří hodinoví manželé zvládnou i složitější řemeslné práce a rekonstrukce, v zásadě by však měl hodinový manžel vykonávat jen drobné práce a opravy, na které nepotřebuje speciální znalosti a zkušenosti. Větší rekonstrukce je však již třeba svěřit řemeslníkům či stavebním firmám. Ale i v tomto případě se můžete nechat napálit. Jak se vyhnout problémům a jak případné problémy řešit?

Dost často slýcháme od řemeslníků vzkaz hodinovým manželům, aby se jim nepletli do řemesla, aby dělali jen to, nač stačí. Jak je to ve skutečnosti, jak se nenechat napálit a jak se případně bránit?

Každý byt a dům vyžaduje pravidelnou údržbu a opravy, je třeba něco předělat, seřídit, opravit, co se porouchalo, ale někdy již přistupujeme ke konkrétním rekonstrukcím či výměnám stavebních prvků a technologií. A právě zde vzniká třecí plocha mezi řemeslníky a hodinovými manžely. Pokud máme to štěstí, že jsme schopni ledaco si opravit sami, pak vlastně řemeslníkům konkurujeme my.

Obecně platí, že hodinového manžela bychom si neměli objednávat na práce, které vyžadují odbornou kvalifikaci nebo certifikaci. A to se právě týká nejčastěji větších rekonstrukcí a také složitých či nebezpečných technologií. Při výběru dodavatele je třeba získat vždy minimálně dvě nabídky pro porovnání, nejlépe ale více. Prostě si udělat malé výběrové řízení.

Na druhou stranu je ale předností hodinových manželů (tedy alespoň těch opravdu zručných) vykonávat různé řemeslné práce, aniž bychom si museli na každou pozvat jiného řemeslníka. Pokud se nám tedy doma nakupí různé drobnější opravy z různých řemeslných oborů, vyřeší náš problém právě hodinový manžel. Právě rozmanitost nabízených služeb je tím, co připravuje řemeslníky o zakázky na úkor hodinových manželů.
V každém případě ale platí, že problémy můžeme mít s nekvalitně odvedenou řemeslnou prací jak od řemeslníka, tak od hodinového manžela. Průzkumy říkají, že 4 z 10 lidí reklamovali práci řemeslníka, mnozí však neví, jak řešit reklamaci. Vůbec nejlepší však je nepříjemnostem předejít. Jak?

1. Kvalitní web, dobré reference a osobní doporučení

Stále ještě narazíme na dobré řemeslníky bez webových stránek, v jejichž případě dáme přednost osobnímu doporučení známých, přátel či rodiny, nebo vycházíme z vlastních předešlých zkušeností, ale v opačném případě je dobré porovnat si webové stránky, zjistit reference a oslovit alespoň 2 potencionální dodavatele, které požádáme o cenovou nabídku. Samozřejmě by měl rozsah a náročnost našeho malého výběrového řízení odpovídat náročnosti prováděných prací a jejich rozsahu, čemuž odpovídá i výše investice.

Odbornou kvalifikaci vyžaduje mnoho řemeslných prací, nejnebezpečnější je pak práce s elektřinou a plynem. Bez příslušného oprávnění je nelze provádět. Máte-li proto pochybnosti o odborné způsobilosti dodavatele, nechte si předložit příslušné doklady, oprávnění či certifikaci. A nenechte se odbýt.

2. Rozpočet a smlouva

Cenová nabídka nemusí být pro nás v lecčems srozumitelná, přesto je třeba projít důsledně položku po položce a všemu důkladně porozumět. Dáváme si přitom pozor na výběr a množství materiálu, účtování prací. Vše by mělo být v nabídce jasné, srozumitelné a jednoznačně vyčíslené. Jedině na základě dobře připraveného rozpočtu je možné uzavřít smlouvu, která má uveden i termín dokončení, záruku a způsob, jak se budou řešit případné reklamace. Zahrnovat může i lhůty odstranění nedostatků a také sankce za nesplněné termíny. Ve většině případů půjde o smlouvu o dílo.

Co se týká rozpočtu, je zásadní poměr ceny a výkonu. Je dokonce dobré vytvářet tlak na dodavatele pomocí výhodnější nabídky jiné firmy, ale je to dvousečná zbraň. Nízká cena může být synonymem nízké kvality.

3. Výběr materiálu

Materiál je často velkou neznámou, pokud se v něm nevyznáme. Přesto je třeba snažit se ohlídat, zda je nám poskytováno to, co bylo slíbeno, a co jsme si i objednali. Pokud toho nejsme schopni sami, je třeba požádat někoho známého o pomoc. Již při přípravě zakázky je též třeba zajímat se o možnosti, jaké se nám nabízejí, alternativ bývá ve výběru materiálu mnoho. Při rozsáhlejších zakázkách je též dobré najmout si dozor. Dobrý řemeslník by měl na místě nejprve říci, na čem a jak bude pracovat, měl by vás prováděnými pracemi provádět, informovat vás.

4. Reklamace

Zjištěné závady je třeba reklamovat bezprostředně, jestliže nejsme sami schopni posoudit kvalitu odvedených prací, přizveme někoho s většími zkušenostmi. Požadujte okamžité odstranění závad a dokud nedojde k nápravě, naplaťte. Lze též jako kompromisu dosáhnout i slevy z ceny. Reklamaci lze uplatnit ústně i písemně.

5. Soud

Pokud hraje řemeslník takzvaně „mrtvého brouka,“ pomůže soudní znalec v daném oboru, s jehož posudkem se obrátíme na soud. A ten nám pomůže sjednat nápravu, i když to může trvat… Ovšem ani legislativa nemá jasno, kam až může jít hodinový manžel, a kdy je již třeba práce kvalifikovaného řemeslníka. Je proto připravována novela živnostenského zákona, která má do problematiky přinést více světla. Uvidíme, jak to dopadne.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com, průzkum o spokojenosti s prací řemeslníků realizovala Raiffeisen stavební spořitelna