Sdílet
 

Revitalizací prošla také zahrada u vily Tugendhat

Datum vydání: 20.05.2013 | autor:

Součástí rekonstrukce funkcionalistické vily Tugendhat, jež je zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, byla i kompletní revitalizace přilehlé zahrady. Investor, tedy statutární město Brno, převzal od zhotovitele dokončené venkovní prostory vily Tugendhat v Černých Polích již v listopadu 2011.

Zahrada s původní smuteční vrbou, 30. léta, foto: Fritz Tugendhat Zahrada s původní smuteční vrbou, 30. léta, foto: Fritz Tugendhat
Zahrada s původní smuteční vrbou, 30. léta, foto: Fritz Tugendhat
„Přilehlá zahrada i samotný objekt vily a její obytný prostor patří neodmyslitelně k sobě, geniální Mies van der Rohe vytvořil a podtrhl ve svém návrhu jejich dokonalou symbiózu, kterou se při revitalizaci úspěšně podařilo obnovit,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Obnova zahrady u vily Tugendhat

Památková obnova zahrady byla dokončena v první polovině listopadu 2011. Navazovala na výkopové práce prováděné v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace. V úvodní fázi byly odstraněny nevhodné dřeviny, které byly vysazeny v roce 1985 a neodpovídaly původnímu sortimentu z roku 1930. Předmětem obnovy byla úprava profilu terénu, obnovení původní parkové cestní sítě a vyzdění opěrných zídek dvoustupňového alpinária. Následně bylo provedeno odborné ošetření dřevin. Veškeré práce byly prováděny špičkovými specialisty a vycházely z precizně zpracovaného projektu obnovy zahrady (doplněného nezbytnými průzkumy a rozbory).
Hlavní obytný prostor, průhled do zimní zahrady Hlavní obytný prostor, průhled do zimní zahrady
Hlavní obytný prostor, průhled do zimní zahrady
Hlavní obytný prostor, průhled do zimní zahrady Hlavní obytný prostor, průhled do zimní zahrady
Hlavní obytný prostor, průhled do zimní zahrady
Průhled k zahradní terase se schodištěm, 2009, foto: David Židlický Průhled k zahradní terase se schodištěm, 2009, foto: David Židlický
Průhled k zahradní terase se schodištěm, 2009, foto: David Židlický
Projekt byl vyhotoven na základě archivních materiálů a fotografií z období, kdy v domě žila rodina Tugendhatových (1930–1938). Byly přesně identifikovány všechny typy interiérové a exteriérové zeleně. Dožilé dřeviny byly nahrazeny novými, již vzrostlými stromy (5 kusů). Součástí dodávky byla i mobilní zeleň, která bude umístěna na terasách a při vstupu do vily. Nezapomnělo se ani na popínavé rostliny, které v budoucnu pokryjí východní a jižní fasádu.

V zahradě byly konkrétně vysazeny dvě smuteční vrby, dva kaštany a jerlín, pod nímž (jak ukazují historické fotografie) probíhaly první diskuse o rozdělení Československa mezi tehdejšími premiéry Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem. Travnatý pás před vilou byl osazen, opět dle historického kontextu, vzrostlými akáty. Modernizaci zahrady završila instalace zavlažovacího zařízení a travního koberce. Stejná metoda (analýza rostlin a nahrazení identickým sortimentem) byla využita i při rehabilitaci zimní zahrady.
Podzimní atmosféra v zahradě Podzimní atmosféra v zahradě
Podzimní atmosféra v zahradě
Pohled na boční zahradní průčelí vily se schodištěm na zahradní terasu Pohled na boční zahradní průčelí vily se schodištěm na zahradní terasu
Pohled na boční zahradní průčelí vily se schodištěm na zahradní terasu
Pohled z horní terasy do zahrady, 2009, foto: David Židlický Pohled z horní terasy do zahrady, 2009, foto: David Židlický
Pohled z horní terasy do zahrady, 2009, foto: David Židlický
Pohled z horní terasy na schodiště zahradní terasy a do zahrady Pohled z horní terasy na schodiště zahradní terasy a do zahrady
Pohled z horní terasy na schodiště zahradní terasy a do zahrady
Vstup do hlavního obytného prostoru přes zimní zahradu Vstup do hlavního obytného prostoru přes zimní zahradu
Vstup do hlavního obytného prostoru přes zimní zahradu
Zahradní průčelí vily Zahradní průčelí vily
Zahradní průčelí vily
Zahradní průčelí vily, 1985, foto: Archiv města Brna Zahradní průčelí vily, 1985, foto: Archiv města Brna
Zahradní průčelí vily, 1985, foto: Archiv města Brna

O historii zahrady

Na návrhu zahrady spolupracovala s Miesem van der Rohe, architektem vily Tugendhat, brněnská architektka Markéta Roderová-Müllerová. Velkou část zahrady tvořila zatravněná louka s využitím několika stávajících solitérních stromů a základní cestní síť, vytyčená na pozemku již v 19. století. Mies měl v oblibě velké travnaté plochy s ojedinělými porosty v duchu tzv. zdůrazněné prázdnoty.

Nejnovější průzkumy zahrady pozoruhodně interpretují propojení domu a jeho přírodního rámce ve  třech základních momentech. Určující je vztah domu k panoramatu města s jednotlivými pohledy a  průhledy na stavební dominanty. Dalším aspektem je použití rostlin na fasádách domu, patrné na Miesových skicách a na rodinných fotografiích pořízených Fritzem Tugendhatem. Optické „zmizení“ hmoty domu v zeleni umocňuje při pohledu z vnějšku dokonalé propojení interiéru s  exteriérem. Nakonec je to vlastní uspořádání zahrady s kompozičními vazbami na hlavní obytný prostor vily, zřejmé např. v přímé návaznosti jídelny na letní posezení pod smuteční vrbou.
Večerní atmosféra se zasněženou zahradou Večerní atmosféra se zasněženou zahradou
Večerní atmosféra se zasněženou zahradou
Detail jihovýchodního průčelí se zimní zahradou, 30. léta Detail jihovýchodního průčelí se zimní zahradou, 30. léta
Detail jihovýchodního průčelí se zimní zahradou, 30. léta
Terasy se suchými zídkami z volně ložených kamenů, které byly osázeny trvalkami, tvořily optickou podnož stavby, důležitou pro vyznění pohledu na dům ze spodní části zahrady. Ve vstupní části z ulice Černopolní i na zahradní terase byly umístěny rostliny v nádobách.

Těsné propojení interiéru a vegetace zprostředkovala zimní zahrada s jezírkem s vodními
rostlinami a zelení v květináčích.

Zahradní architektka Markéta Roderová-Müllerová (1898–1981) spolupracovala s brněnským architektem Otto Eislerem, bratrem Artura a Mořice Eislerových, jejichž firma realizovala stavbu vily Tugendhat. Tak se zřejmě dostala do kontaktu s Miesem, kterému mohl konvenovat její německý původ a berlínská studia.

Absolvovala Vyšší zahradnickou školu v Lednici na Moravě (1919) a pracovala ve zdejším zámeckém zahradnictví (1919–20); externě studovala na prestižní Vysoké škole zahradnické v Berlíně-Dahlemu. Později působila v zahradnictví bratří Schützů v Olomučanech, na jejichž popud se stala jedním z prvních pěstitelů trvalek v Československu. Zasloužila se o založení botanické zahrady a arboreta při Vysoké škole zemědělské, dnes Mendelově univerzitě v Brně, kde působila v letech 1967–71.

Zdroj: Iveta Černá, vedoucí vily Tugendhat, www.tugendhat.eu
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Revitalizací prošla také zahrada u vily Tugendhat"

Buďte první a napište komentář k  "Revitalizací prošla také zahrada u vily Tugendhat"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE