Sdílet
 

Financujte stavbu svého domu co nejchytřeji

Datum vydání: 26.04.2010 | autor:
Stavba domu je pro většinu z nás zásadním životním rozhodnutím. Je investicí, která ovlivní způsob našeho života, ale i finanční toky naší rodiny. Bez jakéhokoli zaobalování – většina z nás se stavbou nového domu zadluží. A právě na tento problém jsme se zaměřili. Bez financování není stavby a proto je dnes klíčové nejen vybrat vhodný pozemek, projekt domu a dodavatele, ale i vhodný finanční produkt, respektive model financování.
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Ferdinand
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Ferdinand
Na začátku je nezbytné přesně zanalyzovat možnosti stavebníka. Poté je nutné vybrat banku, respektive finanční produkt, kterým bude stavbu financovat. Zorientovat se v nabídce hypotéčních produktů a jejich rizik je poměrně obtížné a proto se neobejdeme bez finančního analytika. Zajístí-li nám tuto službu stavební firma, kterou jsme si vybrali, o to lépe. U vybraného finančního produktu jsou následně navržené úpravy vedoucí k nižším splátkám a jsou pojmenována rizika, která mohou nastat při schvalování úvěru.

Dalším krokem je takzvané „ošetření rizik.“ Každý klient chce, aby jeho žádost o úvěr byla úspěšná, je ale nutné, aby finanční analytik znal schvalovací procesy jednotlivých bankovních domů i slabá místa při vyřizování žádostí (nedostatečná daňová přiznání, nízká bonita žadatele, plánovaná mateřská dovolená, nesplácené úvěry, nízké krytí - záruky, nevhodné výdaje klienta, nevyjasněné majetkoprávní vztahy, nevyjasněný přístup k pozemku a jiná).

Stavebník potřebuje podporu při vyřizování úvěru a případnou pomoc, pokud nastanou problémy. Nakonec je nutné zajistit všechny dostupné státní podpory, což zlevní splátku úvěru. Proč nezažádat o dotaci, když máme šanci ji získat a můžeme tak zlevnit své bydlení?

Představíme vám podpůrné programy, které zjednodušují, zprůhledňují a zlevňují výstavbu nového domu a její financování.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Galileo
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Galileo
Excelent

Program EXCELENT mění obvyklé postupy na stavebním trhu. Kombinuje možnost koupit si dům hotový a nechat si dům postavit na klíč. Klient stavbu domu zaplatí včetně pozemku až po dokončení. Klient si vybere pozemek a stavební firma jej koupí. Na něm postaví klientem zvolený typ domu a zajistí vše, od stavebního povolení až po kolaudaci. Během stavby klient neplatí nic, celou částku uhradí až po jejím dokončení, nejčastěji hypotéčním úvěrem. Přesto ale může klient celou stavbu detailně sledovat a zasahovat do ní.

Génius

Génius je naprosto ojedinělý finanční program, který zlevňuje měsíční splátky hypotéky o necelé 4.000,- Kč měsíčně (přesně 3.850,- Kč). Je to možné díky chytrému čerpání konkrétní ze státních dotací. U malých domů tak může měsíční splátka klesnout až o polovinu. Základním principem programu Génius je důsledné a chytré využití dotace státu pro výrobu elektřiny solárními (fotovoltaickými) panely. Pomocí úvěru stavební firma pořídí svému klientovi malou solární elektrárnu na jeho střechu a vyrobenou elektřinu prodá za státem garantovanou dotovanou cenu. Z části výnosu je zaplacen úvěr potřebný k pořízení panelu a ze zbytku je dotována hypotéční splátka na dům.

Mladá rodina

Program mladá rodina umožňuje splátkové financování domu i klientům s nízkou hotovostí. Využívá všechny dostupné možnosti snížení měsíčních splátek, především pak státní podpory. Například dům Miluška pořídíte s tímto programem za splátku srovnatelnou s bydlením v bytě. Dům je možné začít stavět již s hotovostí 170.000,- Kč za předpokladu vlastnictví pozemku. Program mladá rodina je možné doplnit programem Úvěr nebo Nulová hotovost. Díky využití státních podpor a optimalizací úvěru je možné snížit splátku úvěru až o 3.000,- Kč měsíčně.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Laura
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Laura
Nulová hotovost

Program Nulová hotovost je chytrou kombinací hypotéčního a překlenovacího úvěru, díky které stavebník nepotřebuje k výstavbě domu žádnou hotovost. Celá cena domu je tak financována z bankovního úvěru. Jako doplňovací úvěr nutný k dosažení alespoň základních 170.000,- Kč se využívá stavební spoření či krátkodobý překlenovací úvěr. Největší oblibu program Nulová hotovost získal mezi mladými lidmi, kteří plánují své bydlení a jsou na začátku své profesní kariéry.

Úvěr na pozemek

Program je určen pro rychlé a efektivní financování nákupu pozemku. Je určen klientům, kteří chtějí po dokončení domu prodat byt a z jeho prodeje financovat pozemek. Stavebník tak nemusí byt prodávat předčasně a stěhovat se do nájmu. Ukázalo se, že vyřízení jedné hypotéky na dům i pozemek je výhodnější než uzavírání dvou hypoték.

Jistota

Program Jistota umožňuje stavět dům bezpečně, bez rizik a možných obav. Pokud stavíme dům, chceme ho především vlastnit a právě to nám program Jistota umožňuje. Žádná bytová družstva, předávání domu po dokončení stavby a podobně. V pogramu Jistota má stavebník jistotu, že mu jeho dům od prvního okamžiku výstavby patří.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Leonard
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Leonard
Navíc má pod kontrolou své peníze a platí postupně. Stavba domu je rozdělena do několika etap. Jejich počet si přitom určí sám stavebník. Až při dokončení a předání konkrétní etapy výstavby domu pak stavebník uvolní prostředky na další etapu výstavby. Postupné placení zyšuje bezpečnost investice.

Naprosté bezpečí investice pak přináší notářská úložka. Stavebník uloží peníze u notáře a ten je na konkrétní etapu výstavby uvolňuje. Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti výstavby je pevná smluvní cena. Smlouva o dílo nepřipouští svévolnou změnu ceny domu, vzniká tak pevný a transparentní vztak klienta a stavební firmy.

A nejzajímavějším prvkem programu Jistota je možnost zpětného odkupu domu. Pokud se do deseti let od jeho dokončení rozhodnete přestěhovat, či se jinak změní vaše životní situace, dodavatel od vás dům odkoupí za stejnou cenu, za jakou jste jej pořídili.

Kvalita

Dokončený dům by měl být především kvalitní. Pokud se dříve stavělo svépomocí a na trhu nebyly běžně dostupné mnohé stavební materiály, bylo cílem stavebníků „hlavně postavit“ a „nějak zajistit kolaudaci, mnohdy pak za úplatu.“ Tento trend by už však dnes nejenže neměl být běžný, ale měl by být odstraněn. Podpůrný program Kvalita garantuje kvalitu výstavby v každém jejím kroku, jak provedených prací, tak použitých materiálů.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Petr
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu Petr
A právě od kvality stavebních materiálů se kvalitní stavba odvíjí. Je nutné použít jen ty nejlepší a  lety prověřené materiály. Stavební firma by přitom měla stále sledovat i kvalitu svých dodavatelů těchto materiálů. Jen těm nejlepším je nabídnuta výhodná dlouhodobá spolupráce a ostatní jsou ze systému vyřazeni. Kvalitu postaveného domu nakonec vždy posoudí soudní znalec.

Stavební firma by neměla být výrobcem konkrétních stavebních materiálů, jen tak je nezávislá. Není možné spolehnout se na tvrzení konkrétního výrobce, vždy půjde o reklamu a snahu prodat „právě svůj produkt.“ Součástí programu Kvalita je tedy pečlivá analýza použitých materiálů na již stojících domech, a to po 20, 30 letech. Jedině tak je možné stavět z generacemi prověřených materiálů.

Součástí programu Kvalita je i certifikace podle normy ISO 9001. U dodavatele, který získal certifikát kvality, má stavebník jistotu, že veškeré jeho interní procesy jsou ve vysoké jakosti a stále pod dohledem. S tím souvisí právě systém dozorování kvality, pečlivě je kontrolována práce řemeslníků i managementu. Kontrola je řízena ve čtyřech na sobě nezávislých stupních. Prvním je stavitel, který je na stavbě každý den, druhým výrobní ředitel a jeho manažeři stavby, kteří stavbu navštěvují v pravidelném (většinou týdenním) intervalu a dozorují veškeré prováděné etapy. Třetím stupněm je hlavní stavební dozor, který stavby navštěvuje v nepravidelném cyklu a musí potvrdit kvalitu všech podstatných částí stavby, které budou další prací zakryty. A nakonec je jako čtvrtý stupeň možná libovolná kontrola samotným klientem.

Díky systému kontroly kvality pak zákazník získá prodlouženou záruku. Standardně bývá záruka 3 roky. Nyní je však možné poskytnout záruku 5 i 10 let. Stavebník si navíc ještě před výstavbou svého domu může prohlédnout již realizované stavby a „osahat si je.“ A nakonec je ke stavbě přizván soudní znalec. Ten navštíví každou stavbu dvakrát a vypracuje přesný posudek kvality, který vydá se znaleckým osvědčením – kulatým razítkem soudního znalce.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu
Obr: Ekonomické stavby, vizualizace rodinného domu
Plus

Základ programu Plus představuje garance skvělé ceny. Díky velkému množství odebraných stavebních materiálů a platební kázni stavební firma tlačí ceny dolů. Úspora pak může být oproti obvyklým cenám až o 40% nižší. Připočteme-li nižší marži stavební firmy, je výsledkem nejnižší možná cena domu.

Dalším plusovým znaménkem navíc je propracovaný systém odměňování pracovníků. Velikost jejich odměn je závislá na množství a kvalitě vykonané práce, ale i hodnocení přímo klientem. Každé tři měsíce je klient požádán o jednoduché zhodnocení přiděleného manažera. Podle toho pak manažer získá odpovídající čtvrtletní odměnu. Hodnocení je přitom stejné jako ve škole. Navíc může každý klient kdykoli přímo kontaktovat ředitele stavební firmy se svými podněty a připomínkami (mail, telefon, osobní schůzka).

A posledním plusem je unikátní klientské prostředí na internetu. To zjednodušuje veškerou komunikaci potřebnou ke stavbě domu. Je zde uveden harmonogram konkrétní stavby a stavebník může sledovat, na čem se právě pracuje, navíc je zde zaznamenána kompletní historie výstavby. A k dispozici jsou zde i veškeré doklady stavby v elektronické podobě.
Ekonomické stavby s.r.o.

Ekonomické stavby s.r.o.

Zruč-Senec, Zruč, Ke Křižovatce 466, 33008
Tel: 377 825 782
Web: http://www.ekonomicke-stavby.cz
E-mail: info@ekonomicke-stavby.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ekonomické stavby s.r.o.

Zruč-Senec, Zruč, Ke Křižovatce 466, 33008
Tel: 377 825 782
Mobil: 602 435 452
Web: http://www.ekonomicke-stavby.cz
E-mail: info@ekonomicke-stavby.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Financujte stavbu svého domu co nejchytřeji"

Buďte první a napište komentář k  "Financujte stavbu svého domu co nejchytřeji"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE