Rodinný dům na klíč – nejkomfortnější řešení

V dnešní moderní době se na úkor zdlouhavé a náročné stavby domu svépomocí prosazuje spíše pohodlnější způsob stavby domu na klíč. Srovnejme si však všechny 3 způsoby výstavby - svépomocí, stavbu hrubé stavby dodavatelskou firmou a kompletní výstavbu na klíč.

Stavba domu svépomocí

Stále živým trendem českého stavebnictví je stavět dům svépomocí. Tuto volbu je ale třeba důkladně zvážit. Realizace stavby vlastníma rukama vám sice může ušetřit až třetinu nákladů, ale bude vás stát množství fyzických i psychických sil a je časově velice náročná. 
Při stavbě domu svépomocí často pomáhají svými znalostmi a zkušenostmi přátelé, ruku k dílu musejí přiložit i blízcí členové rodiny. V každém případě platí, že do stavby domu vlastními silami by se člověk měl pouštět jedině v případě, že pracuje ve stavebnictví a má v této oblasti i řadu přátel, kteří jsou mu ochotni v případě potřeby pomoci. Pro laika se realizace domu svépomocí snadno stane noční můrou a nakonec se může i prodražit.
Na začátku si musíte nechat vyhotovit projektovou dokumentaci. Nemáte-li v tomto oboru známé, přijde vás individuální zhotovení výrazně dráž než u stavby realizované firmou. Následně je třeba zajistit si odborný stavební dozor, který bude dohlížet na provádění stavby a bez jehož podkladů nedostanete kolaudační souhlas. Některé práce si tak jako tak vyhotovit sami ani nemůžete – například elektroinstalace a plyn vám musí zrealizovat kvalifikovaná firma.
Zvažujete-li stavět dům vlastními silami, uvědomte si, že se po celou dobu výstavby budete muset spoléhat jen sami na sebe. Materiál na konstrukce si vybíráte sami, takže byste se měli mezi stavebními materiály orientovat. Nečeká vás žádná záruka týkající se provedených prací a případné opravy tedy budete provádět na vlastní náklady. 

Hrubá stavba domu dodavatelskou firmou

Mnozí lidé si dnes nechávají postavit hrubou stavbu domu dodavatelskou firmou a o zbývající práce se už starají sami. V takovém případě se vždy zajímejte o to, co která firma realizuje jako hrubou stavbu, výklady tohoto pojmu se totiž různí. 
Všeobecně je za hrubou stavbu považováno vše, co spadá do takzvané kategorie „hlavní stavební výroby.“ Patří sem vyhotovení základů a všech přiléhajících nosných konstrukcí (vodorovných i svislých) a příček. Nedílnou součástí je také stavba krovu a zastřešení. V rámci hlavní stavební výroby také může být zabudována spodní stavba (výkopové práce, základová deska, sklepní prostory a to včetně obvodového zdiva) a výplně stavebních otvorů v obvodovém zdivu. 
U hrubé stavby domu na klíč ale záleží na každém zhotoviteli, co si přesně pod pojmem hrubá stavba představuje. Laicky lze říci, že hrubá stavba je postavení surového domu bez estetické úpravy, jež zahrnuje zmíněné práce. Tento moderní způsob stavby má velkou výhodu v tom, že stavebník získává záruku na kvalitu prací, které stavební firma provedla. Dokončení stavby a jejího vybavení už pak může realizovat sám podle svých přání a představ.
Stejně jako dříve, i dnes se doporučuje nechat hrubou stavbu takzvaně vymrznout – zdivo tak může dozrát a dodatečně se dotvarovat, což brání vzniku možných trhlin. Ideální je tedy dokončit hrubou stavbu (včetně zastřešení a vyplnění otvorů) před zimou. Během chladných měsíců se pak můžete pustit do kompletace interiéru.

Stavba domu na klíč

Stavba domu na klíč je vůbec nejkomfortnějším řešením výstavby. Svou velkou oblibu si získala především mezi lidmi, kteří se v oboru stavebnictví příliš neorientují, nebo nemají dost času či fantazie pro vybudování „toho svého“ domu. 
Firmu, které zadáte postavení vašeho budoucího domu na klíč, si velmi pečlivě vybírejte. Zjistěte si, co přesně pojem na klíč v jejich podání znamená, jaké práce budou na základě podpisu smlouvy o dílo realizovány, datum předání, reklamační podmínky a případné sankce za nedodržení podmínek. 
Na samotném počátku vám firma nabídne odkoupení projektu domu. V každém případě si ověřte, zda se vybraný dům hodí na vaši parcelu, a to jak rozměrově, tak situačně. Transparentnější jsou propracovanější projekty, kde máte možnost nahlédnut do detailního rozpočtu stavby. U většiny firem, které stavějí domy na klíč, máte možnost nechat si vystavět dům, který již firma v minulosti realizovala –podle vašeho přání a potřeb lze samozřejmě měnit vnitřní dispozice, okna a podobně.
Odborníci doporučují vycházet při stavbě domu na klíč hned z několika zásad. Volte pouze jednoho smluvního partnera. Dejte přednost firmě, která vám dá záruku pevné ceny, jež bude přímo uvedená ve smlouvě. Dojednejte si přesný termín předání stavby i případné sankce za jeho nedodržení. Zbystřete ale, pokud je doba výstavby až podezřele krátká – může jít o varovný signál nízké kvality. U vybrané firmy si také včas ověřte její reference, zda byli dřívější klienti s pracemi spokojení, jak firma dodržovala termíny či řešila reklamace. 
Realizace domu na klíč je beze sporu moderním a pohodlným způsobem výstavby. Vám odpadne řada starostí s hledáním řemeslníků, obíháním úřadů a podobně. V každém případě si ale zařiďte stavební dozor, který za vás dohlédne na celou výstavbu. Pokud stavební dozor doporučí dodavatel vaší stavby, může to přinést značná rizika právě pro vás.
NOVERA spol. s r.o. Poslat poptávku