Sdílet
 

S výměnou nevyhovujících kotlů mohou pomoci dotace

Datum vydání: 21.10.2013 | autor:

Topenáři tomu říkají s nadsázkou „kotlíkovné,“ nebo též "kotlíkové dotace." Jsou to dotace na pořízení nových úsporných kotlů na tuhá paliva s nízkými emisemi do ovzduší. Jde totiž do tuhého, do devíti let bude muset vyměnit stávající kotel na tuhá paliva až půl miliónu domácností. A co hůř, ještě dnes se prodávají „nové“ kotle, které již nebudou za 9 let vyhovovat. Dlužno ještě dodat, že kotli na tuhá paliva vytápí v ČR pětina rodinných domů.

Kotel na tuhá paliva Buderus Logano S111-2 Kotel na tuhá paliva Buderus Logano S111-2
Kotel na tuhá paliva Buderus Logano S111-2
Nové kotle na tuhá paliva budou muset splňovat emisní limity určené zákonem o ochraně ovzduší. A do té doby, než nastane den D, budou muset majitelé starších kotlů hradit pravidelné revize. Novela zákona o ochraně ovzduší se dotkne především starších rodinných domů, respektive jejich zdrojů tepla. Zdroje uvádějí, že dosud provedlo výměnu starého kotle pouze 29 procent domů postavených v období 1914 a 1964 a 34 procent domů, které jsou starší jak 100 let. Navíc se novela zákona netýká jen kotlů na uhlí a koks, ale také kotlů na dřevo, čili biomasu.

Povinné revize starších kotlů

Povinné revize kotlů na tuhá paliva budou prováděné jednou za dva roky (obdobně jako například technické kontroly a kontroly emisí u starších motorových vozidel). První revizi je přitom třeba nechat provést nejpozději do roku 2016 (pokuta může činit až 20000 korun). A povinnost pořízení zcela nového kotle, pokud bude ten stávající nevyhovující, je stanovena na září 2022. pod hrozbou pokuty až 20 tisíc korun. Mnoho domácností si však bude muset do září 2022 pořídit kotel úplně nový. Výměna kotle bude nutná u všech zdrojů tepla, které nesplní emisní limity a dosahují tepelného příkonu od 10 do 300 kW. Není už podstatné, zda takový kotel vytápí rodinný dům, chatu, chalupu či byt v rodinném domě o více bytových jednotkách. 
Zapojený kotel Buderus
Zapojený kotel Buderus
Princip spalování v kotli Logano S121-2 Princip spalování v kotli Logano S121-2
Princip spalování v kotli Logano S121-2

Státní příspěvky (dotace) na nové kotle

Už na začátku letošního září vyčerpal dotaci v celkové výši 40 miliónů korun Středočeský kraj, přičemž o příspěvek si zažádalo 912 domácností. Obvykle šlo o 50% kupní ceny nového kotle, ovšem maximální výše dotace mohla být 60 tisíc korun na 1 kotel. Tato dotace byla určena pro ty domácnosti, které vyměnily ručně plněné kotle na tuhá paliva za nízkoemisní automatické kotle na uhlí či biomasu, případně jejich kombinaci, nebo za kotel plynový. 

Ještě před čerpáním Středočeského kraje však již byly využity miliónové dotace hlavně v Moravskoslezském kraji. Je to logické, protože právě zde mají největší problémy se smogem. Dotaci v celkové výši 20 miliónů korun též vyčerpal Ústecký kraj a zájem o dotace mají logicky i další kraje.

Zájem lidí o „kotlíkovné“ je velký a je to logické, protože nové kotle vyšších emisních tříd jsou poměrně drahé. A stát zde skutečně přispívá drobným uživatelům, milióny v tomto případě nepolyká nějaký gigant. Ovšem zcela logicky se této možnosti chytají i prodejci kotlů a topenářské firmy. Pokud s takovým návrhem přijdou a pomohou svému zákazníkovi s vyřízením dotace, přitáhnou si jej a vydělají. A vše přitom proběhne ku prospěchu všech zůčastněných stran – uživatele, dodavatele, i státu (sníží se emise škodlivin do ovzduší). 

Další uvolňování dotací na nové kotle

MŽP bude uvolňovat další prostředky na nové kotle. Pro Moravskozlezský kraj již byla vypsána čtvrtá výzva a celkem je možné požádat o 160 miliónů korun. A chystají se finanční prostředky pro další kraje, pokud je zde o takovou dotaci zájem. Jedinou podmínkou je, aby se konkrétní kraj podílel na poskytování dotací svým lidem spolu s MŽP z 50%. A pokud mají o výměnu kotle zájem postižení povodněmi, je výzva k podání žádosti prodloužena až do konce října 2013. 
Tepelná technika Buderus Tepelná technika Buderus
Tepelná technika Buderus
Kotel Buderus Logano G221 A s automatickým podavačem pelet a uhlí Kotel Buderus Logano G221 A s automatickým podavačem pelet a uhlí
Kotel Buderus Logano G221 A s automatickým podavačem pelet a uhlí

Co je nový podporovaný kotel

  • Kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.).
  • Zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu.
  • Atmosferický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány „Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje“ (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny).
Kotel na tuhá paliva Buderus Logano G221 Kotel na tuhá paliva Buderus Logano G221
Kotel na tuhá paliva Buderus Logano G221

Kdo je oprávněný žadatel o dotaci

  • Oprávněným žadatelem o dotaci je vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, nebo vlastník bytové jednotky v rodinném domě za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě.
  • Manžel či manželka, pokud má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s realizací projektu.
O dotaci lze požádat jen jednou k jednomu rodinnému domu či bytové jednotce. Žadatel, který již obdržel dotaci na podporované druhy kotlů v rámci Příloh XIII. či Příloh XII Směrnice, nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu podat další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu či bytové jednotce na stejné opatření. Pokud poskytnutí dotace žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, dotaci nelze poskytnout. Pokud je rodinný dům, pro který je žádáno o dotaci na výměnu kotle, také sídlem podnikání, může o dotaci žádat žadatel výše vymezený, jestliže bude dodržena definice rodinného domu uvedená v čl. II. Programu (příloha XIII.2 Směrnice). Dle § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na  stavby, ve znění pozdějších předpisů se bytem rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomu účelu užívání určen.

Dotace bude vždy poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK nebo Fondu.
Povinné označení kotle na obálce žádostiTyp kotleVýše dotace
AKotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-
5 s automatickým dávkováním paliva
40 000 Kč
BKotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-
5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva
60 000 Kč
CZplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační
nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo
vyšší
55 000 Kč
DPlynový atmosferický kotel na zemní plyn15 000 Kč
EPlynový kondenzační kotel na zemní plyn20 000 Kč

Zdroj: www.novinky.cz, www.mzp.cz, www.cvrcek-sro.cz

Zdroj použitých fotografií:
www.buderus.cz
Cvrček, s.r.o.

Cvrček, s.r.o.

Ústí nad Labem, Neštěmice, U Potůčku 360/30, 40007
Tel: 475 500 444
Web: http://www.cvrcek-sro.cz
E-mail: info@cvrcek-sro.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Cvrček, s.r.o.

Ústí nad Labem, Neštěmice, U Potůčku 360/30, 40007
Tel: 475 500 444
Mobil: 602 410 005
Web: http://www.cvrcek-sro.cz
E-mail: info@cvrcek-sro.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 3 uživatelé
Diskuze na téma "S výměnou nevyhovujících kotlů mohou pomoci dotace"

Celkem komentářů: 2

Zase se ždíme Severní Morava 15.11.2013, 19:42:50

Metal Stýl, Vítkovice a Třinecké železárny platí pokuty za znečišťování ovzduší, a tak by se mělo investovat do výměny kotlů na Severní Moravě a ne někde daleko v Jižních Čechách, kde není žádná továrna, která znečišťuje ovzduší.

15.11.2013, 21:54:43

Samozřejmě jde o spravedlnost.Sever ano,ostatní ne.Když dotace,tak rovné podmínky všude.Třeba vesnice v JČ. je zakouřená stejně jako na severu.Ale dotace na sever a jiné kraje mají smůlu.Ty si myslíš,že jinde si lidé kotle nebudou muset měnit?Přečti si pořádně článek.Nevidím jediný důvod,proč lidé na severu dostanou kotel za polovinu a v jiném kraji ho budou muset zacálovat celý.

Nahlásit příspěvek jako nevhodný

Přidat nový komentář k  "S výměnou nevyhovujících kotlů mohou pomoci dotace"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE