Sdílet
 

Sanace starších budov a sanace po povodních

Datum vydání: 29.08.2013 | autor:

Způsobů sanace vlhkostí zasažených stavebních konstrukcí je mnoho. Sanačními pracemi vytváříme podklad pro následné povrchové úpravy konstrukcí – omítky, fasády, podlahovou krytinu a podobně. Se sanačními pracemi se setkáme u jakéhokoli typu budov a dokonce i u novostaveb. Radikální řešení pak vyžadují staré domy bez základů a domy postižené povodněmi.

Zavlhčená zaplísněná stěna Zavlhčená zaplísněná stěna
Zavlhčená zaplísněná stěna
Zdivo zasažené vodou Zdivo zasažené vodou
Zdivo zasažené vodou
Sanační práce se provádějí na všech typech budov a nejen na budovách. Dokonce se i vysoušejí novostavby, aby byly urychleny technologické přestávky, i když v tomto případě jde více méně o výjimky. Ovšem s opravdu vážnými problémy s vlhkostí se setkáváme u starých domů, které nemají dostatečné základy, nebo dokonce žádné. O to více, když takovým domem projde velká voda. Pokud se do domu dostane voda, musíme jí zase dát možnost odejít. A to lze provádět více způsoby.

Problémy s vlhkostí ve stavebních konstrukcích

V domech, respektive v přízemí domů, má projevující se vlhkost mnoho příčin. Zdivo může nasáknout kvůli závadám na hydroizolacích, ale i poškození odpadního či vodovodního potrubí, nebo rozvodů topení. Mnohdy může jít o různé netěsnosti. Odstraněním vlhkosti ze stavebních konstrukcí zabráníme vytváření a šíření zdraví škodlivých plísní, dřevokazných hub, v zimních měsících promrznutí obvodového zdiva a následnému narušení statiky domu, ale i poškození povrchů podlah, omítek, nebo obkladů stěn, ale i poškození nábytku.

Pokud stačí vysychání přirozenou cestou – větráním – máme vyhráno. Ovšem větrání není často vůbec účinné a i v případě, že funguje, trvá to až příliš dlouho. Jsme totiž závislí na venkovní vzdušné vlhkosti a na venkovní teplotě vzduchu. Pokud navíc použijeme kombinaci topení a větrání, zvyšujeme neúměrně náklady na vytápění a efekt je přitom nedostatečný.
Zaplísněná vlhká stěna Zaplísněná vlhká stěna
Zaplísněná vlhká stěna
Poškozená sádrokartonová konstrukce Poškozená sádrokartonová konstrukce
Poškozená sádrokartonová konstrukce
Účinným řešením jsou odvlhčovače – kondenzační či adsorpční, ovšem tato zařízení řeší především akutní vlhkost (například po zaplavení domu povodní), nebo pomáhají urychlit technologické přestávky při mokré výstavbě. Odvlhčovače zajišťují intenzivní a cílené odebírání vzdušné vlhkosti stavebním konstrukcím a výrazně zkracují čas potřebný k vysoušení. Vždy se vychází z odpovídajícího výkonu daného přístroje a také z aktuálních teplot a velikosti vysoušeného prostoru.

Dodatečné podezdívání zdiva s chybějícími základy

U domů, kterým chybí základy, je dokonce někdy třeba tyto základy dodatečně vytvořit. Jde o poměrně namáhavou práci, kdy se původní zdivo po částech (po metru) podkopává až do nezámrzné hloubky a podezdívá. Až poté je provedena vysypávka kamenivem, zhutnění a položení betonů a hydroizolační vrstvy.

Obkopání zdiva a položení drenáže

Běžně se budovy sanují tímto způsobem z vnější strany. Třeba už jenom proto, že nechceme zasahovat do původní podlahové skladby. Ovšem zdaleka nejúčinnější je provedení drenáže zevnitř. Postup je úplně stejný s tím rozdílem, že odstraníme původní podlahové vrstvy. Poté zdivo obkopeme do potřebné hloubky a do štěrku se ukládají drenážní trubky, které se vyvádí vytvořenými otvory ve stěnách ven – mimo budovu.
Zaplavené domy Zaplavené domy
Zaplavené domy

Postup při sanacích budov

  1. Nejprve se provádí průzkum vlhkého objektu, respektive jeho vlhkých stavebních konstrukcí a hledá se příčina vlhkosti v nich.
  2. Následuje stanovení příčiny vlhnutí konstrukcí a zjištění celkového reálného stavu vlhkosti v nich.
  3. Poté jsou navržena sanační opatření včetně případných stavebních zásahů.
  4. A až poté jsou sanační a stavební práce provedeny.

Jak reagovat po povodni?

Jakmile opadne voda, je třeba vyklidit zasažený nábytek a odstranit zasažené povrchy stavebních konstrukcí, především podlahové krytiny, ale i obklady stěn a v mnoha případech je třeba oklepat i omítky. Zároveň musí být z domu odstraněno veškeré bahno. Ovšem pozor, nejprve si provedeme fotodokumentaci stavu ihned po opadnutí vody, bude se nám hodit při komunikaci s pojišťovnou. Pokud nejste pojištěni, bude vám v budoucnu připomínat, co se stalo. Jestli o to samozřejmě stojíte. Dále je třeba sepsat seznam poškozených či zcela zničených věcí, konstrukcí a povrchů, ale i seznam usmrcených zvířat.
Zaplavená budova Zaplavená budova
Zaplavená budova
S obnovou začneme ihned po návštěvě likvidátora pojišťovny. V každém případě je třeba nejprve přivolat odborníka, který zhodnotí nejen aktuální stav, ale právě navrhne vhodná opatření, a to i s ohledem na statiku budovy. Například praskliny ve stěnách nesvědčí po povodni o ničem dobrém. V extrémním případě může být dokonce nakázána demolice takto poškozené budovy.

Vlhkost zdiva obvykle dosahuje až několik decimetrů nad nejvyšší úroveň povodňové hladiny. Voda se dostane tak vysoko vzlínáním. Ze stejného důvodu může být poškozena i část stropu a podlahy vrchního podlaží, byť tam voda nedosáhla.

Vyklizený a vyčištěný objekt je obvykle nejprve třeba odvlhčovat. Začínáme od nejnižšího podlaží. Pokud je tedy dům podsklepen, začínáme právě od sklepa.

Největší komplikace přináší hrozící mráz. Ovšem to i v případě, že k povodni dojde v létě, pokud totiž nestačí stavební konstrukce do prvních mrazů vyschnout, mohou být poškozeny. Díky vlhkosti se vytvoří masivní tepelné mosty, voda ve stavebních konstrukcích zamrzá, čímž dochází k jejich roztrhání.

Zdroj: Ing. Věra Leixnerová

Ing. Věra Leixnerová

Praha, Nové Město, Školská 28, 11000
Tel: 732 600 524
Web: http://www.ceskestavby.cz/vera.leixnerova/
E-mail: vera.leixnerova@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Věra Leixnerová

Praha, Nové Město, Školská 28, 11000
Tel: 732 600 524
Web: http://www.ceskestavby.cz/vera.leixnerova/
E-mail: vera.leixnerova@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Sanace starších budov a sanace po povodních"

Buďte první a napište komentář k  "Sanace starších budov a sanace po povodních"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE