Služby HELUZ na stavbách

Na stavbách je třeba řada služeb, které stavebníkům pomohou orientovat se v problematice, ale též umožní a usnadní výstavbu. Jaké služby v tomto směru nabízí HELUZ?

1. Výpočet spotřeby materiálu

Zdarma můžete získat výpočet materiálu podle projektové dokumentace, konkrétně výpočet cihel, překladů, stropů (pouze orientačně bez návrhu kladečského plánu) a komínových systémů. K výpočtu je třeba znát půdorysy jednotlivých podlaží (pro umístění nosných a nenosných stěn) a  dostatečně okótované stavební otvory, řez objektem (výška zdiva, řešení překladů případně ŽB věnců, řešení první řady obvodového zdiva), půdorys krovu (k výpočtu stropu pro upřesnění zatížení), pohledy, upřesnění výběru cihelného materiálu a telefonní kontakt na investora stavby.

2. Návrh kladečského plánu stropu

Kladečský plán stropu je podkladem pro výkaz výměr. Pokud budete stavět se značkou HELUZ, peníze za tuto službu budou vráceny. Navrženou stropní konstrukci pak musí posoudit příslušný odpovědný projektant zákazníka v souvislosti s celkovou koncepcí projektovaného objektu. O dobropisování částky je nutno zažádat po odebrání materiálu HELUZ nejpozději do tří let od data uskutečněného zdanitelného plnění služby. Částka je vratná pouze na odebranou variantu stropní konstrukce HELUZ.

3. Technická pomoc na stavbě

Odborníci z firmy HELUZ vám poradí s technickým řešením přímo na stavbě. Jde o technickou pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly HELUZ. V ceně broušených cihel HELUZ je dodáno množství zakládací malty odpovídající tloušťce maltového lože 20 mm. Předmětem technické pomoci je výpomoc zakládacího technika při srovnávání maltového lože pod první řadu zdiva z broušených cihel. Jde o vyrovnání maltového lože na základové desce do jedné roviny tak, aby první řada cihel mohla být položena přesně vodorovně a svisle. Toto je základem pro správné provádění zdiva z broušených cihel. Za pravoúhlé založení stavby a správné délkové rozměry stavby a světlosti odpovídá zhotovitel stavby. Více informací najdete ZDE.

4. Půjčovna pomůcek

HELUZ vám zapůjčí vše potřebné, aby práce nestála. Nářadí přesně odpovídá typu stavby a nemusíte za ně zbytečně utrácet. Některé nástroje použijete jen při hrubé stavbě a nevyplatí se je kupovat. V půjčovně jsou vám k dispozici za rozumný poplatek. Objednávky zapůjčení pracovních pomůcek jsou prováděny elektronickým formulářem, případně e-mailem pomucky@heluz.cz. Službu je nutné objednat minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným termínem půjčení pomůcky. V objednávce je třeba uvést předběžný datum a délku zapůjčení, typ pomůcky a přesné kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresu dodání). Pomůcky vám budou zaslány prostřednictvím společnosti PPL CZ do 3 pracovních dnů od písemného objednání, případně v jiném dohodnutém termínu. Za půjčení pomůcek se vybírá vratná záloha. Více informací najdete ZDE.

5. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

HELUZ vám zajistí vypracování PENB pro stavební povolení. Za odebraný materiál je služba zdarma. Získáte energetický průkaz od příslušných energetických specialistů registrovaných u MPO ČR, zatřídění budovy do klasifikační skupiny A,B,C….G, vyhodnocení energetické náročnosti budovy v kWh/m? za rok. Zpracovaný PENB zašleme poštou ve 3 vyhotoveních po uhrazení zálohové faktury. Více informací najdete ZDE.

6. Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Při odebrání kompletního cihelného systému získáte požárně bezpečnostní řešení za zvýhodněnou cenu. HELUZ zajistí členění objektu z hlediska požární bezpečnosti do požárních úseků. Určení odstupových vzdáleností od požárních úseků. Stanovení zařízení pro protipožární zásah. Více informací najdete ZDE.

7. Služby statika

HELUZ zajistí pomoc statika při přípravě kladečských plánů a návrzích konstrukcí. Preferuje přitom vždy, aby statickou část celého projektu (stavebně konstrukční část dokumentace) „pokrýval“ jeden projektant (statik), který je seznámen podrobně s celým projektem, a který svým konkrétním statickým výpočtem prokáže, že konstrukce objektu zajistí bezpečné přenesení všech vnějších sil působících na objekt tak, aby bylo veškeré zatížení bezpečně převedeno ze shora až dolů do základů. Toto je třeba posoudit v souladu s koncepcí celého objektu s ohledem na všechny souvislosti, návaznosti dalších (nosných i nenosných) konstrukcí a konstrukčních detailů. Více informací najdete ZDE.

8. Proškolení o výrobcích HELUZ

HELUZ vás naučí, jak s výrobky HELUZ správně stavět. Bezplatné školení s osvědčením je určené pro projektanty, stavební firmy a školy. Na základě proškolení provedeném obchodním zástupcem je vydáno Osvědčení o proškolení. Školení probíhá z komplexního cihelného systému HELUZ, z komplexního komínového systému HELUZ, z montáže roletových překladů HELUZ, ze založení zdiva z broušených cihel HELUZ, ze systému HELUZ pro program ZELENÁ ÚSPORÁM.

9. Konzultace na stavbě

Potřebujete poradit na staveništi? Zdarma jsou vám k dispozici obchodní zástupci HELUZ , kteří rádi přijedou a pomůžou problém vyřešit.

10. Programy a výpočtové nástroje

Společnost HELUZ pro vás připravila kalkulačky pro výpočet spotřeby materiálu. Programy zdarma řeší také návrhy zdiva, jejich statické posouzení a tepelnou techniku.

11. Výpočet spalinové cesty

Za příznivou cenu vám HELUZ spočítá, jestli máte správně vyřešený odvod spalin. Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy. Výpočet spalinové cesty ověřuje zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů a proměnném vlivu venkovního prostředí - teploty vzduchu, účinky větru, atmosférického tlaku apod. Více informací najdete ZDE.

12. Doprava materiálu

Dopravu materiálu vám HELUZ zajistíme i na vaši stavbu. Více informací najdete ZDE.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku