Snižte vodní ztráty lokalizací poruch Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Ztráty vody znamenají nehospodárný provoz sítě a samozřejmě finanční dopad. Pro detekci úniku vody se používá speciální H2 metoda. Na jakém principu se tato metoda provádí, co nám její výsledky prozradí a kde všude se její používání uplatňuje? Pokud máme podezření na únik vody, vyplatí se zavolat odborníka a prostřednictvím speciálního zařízení zjistit aktuální stav vedení.

Přesná lokalizace úniků vody se provádí pomocí H2 metody. Ta se uplatňuje i u problematických případů, kdy ostatní používané akustické metody selhávají. Bez problémů určíme úniky z plastického potrubí a přípojek, z vnitřních rozvodů topení, podlahového topení apod.

Princip H2 metody

Do potrubního systému, kde je třeba lokalizovat poruchu, se přivádí tzv. „trasovací plyn.“ Tvoří jej speciální směs vodíku (5%) a dusíku (95%). H2 metoda je založena na využití jedinečné vlastnosti nejlehčího chemického prvku – vodíku, a to konkrétně na jeho schopnosti rychle pronikat kolmo vzhůru skrz všechny materiály. Vodík se dostane snadno přes beton, asfalt, keramické podlahy apod. Dále se vodík vyznačuje nízkou viskozitou a mísitelností se vzduchem.

Díky těmto vlastnostem je možné lokalizovat poruchu s použitím citlivého vodíkového detektoru H2 – LUX. Bodově přesně tak lokalizujeme místo, kde vodík proniká ve zvýšené koncentraci na povrch.

Výhody H2 metody

Jak jsme již zmínili, lze tuto metodu využít i všude tam, kde selhávají akustické vyhledávací metody, tedy na plastových přípojkách, při lokalizaci úniku ve vnitřních rozvodech, v rozvodech s nízkým tlakem apod. Použití H2 metody nám ušetří peníze. Přesné určení v podobě bodové lokalizace úniků šetří náklady na výkopové práce, případně bourací práce v interiérech. Vodíkový trasovací plyn je levný, dostupný (u prodejců s technickými plyny) a navíc ekologicky i hygienicky nezávadný.

Kombinace 95% dusíku a 5% vodíku zabezpečuje naprosto bezpečný provoz vylučující riziko výbušnosti.

Vodíkový detektor H2-LUX

Vodíkový detektor se vyznačuje vysokou citlivostí na přítomnost vodíku ve vzduchu - již od 0,7 ppm H2. Reaguje pouze na vodík, takže zkreslení měření v důsledku přítomnosti jiných plynů je naprosto vyloučené. Ve snímacích sondách jsou zabudované spolehlivé senzory, které zajišťují rychlou signální odezvu. Signalizace koncentrace vodíku je optická i akustická.

Zdroj: severo.moravskestavby.cz/milan-maca/