Správa bytového fondu řeší i rekonstrukce

Kompletní rekonstrukce bytových domů, stavební úpravy v podobě zateplení fasády, výměny oken, případně obnovení střechy, vyžadují řadu úkonů. Často je zahájení oprav podmíněno přijetím úvěru a koordinací mnoha činností včetně vyřizování potřebných dokumentů. Aby vše proběhlo hladce, vyplatí se tyto náročné úkony přenechat společnosti, zajišťující správu bytového fondu, která má s podobnými akcemi zkušenosti.

Revitalizace bytových domů je nezbytnost

Revitalizace bytových domů je nejen trendem současnosti, ale díky rostoucím cenám za energie naprostou nezbytností. Investicí do zateplení fasády domu a do výměny oken zároveň roste hodnota nemovitosti a samotných bytů. Po revitalizaci se prodlužuje životnost nejen fasády, kterou chrání a zároveň krášlí izolační vrstva, ale celkově rnají tato opatření pozitivní vliv na stavební konstrukci celé stavby. Výměna starých oken za moderní izolační okna přináší nejen zlepšení tepelně izolačních vlastností, ale také lepší izolaci hluku.
Díky revitalizaci domu roste komfort bydlení, snižují se náklady za vytápění, je lépe chráněn plášť domu, roste estetická hodnota domu, atd.

Otázka rekonstrukce

Revitalizace bytových domů je pro mnohé majitele bytů tématem číslo jedna. Otázkou zdařilé modernizace a rekonstrukce domů ovšem není pouze finanční dispozice, ale také potřebné organizační schopnosti. Jednou z možností je obrátit se na společnost, zabývající se správou bytového fondu, která veškeré úpravy bude zaštiťovat. 

Správa bytové fondu – základní přehled

Správa bytového fondu zahrnuje vyřizování veškerých potřebných administrativních a organizačních úkonů, které souvisí se spravováním nemovitosti. Především se jedná o ekonomické a právní záležitosti, jako např. uzavírání smluv, rozúčtování nákladů za služby, vedení účetnictví týkající se správy bytového fondu apod.

Dále spravování bytového fondu zahrnuje inženýrskou a stavební činnost - evidenci stavebně technického stavu bytového fondu, zabezpečování dodávek energií a vody, a v neposlední řadě také zabezpečení havarijní služby.

Stavební a inženýrská činnost

Do této kategorie můžeme zařadit činnosti pro zajištění fungování a oprav v rámci bytového fondu –objednávání kontrol a povinných revizí zařízení, opravy v bytech i ve společných prostorách, zabezpečování prohlídek a zkoušek, které ukládají zákony a předpisy. Zvláštní kategorií je provádění oprav domu, jejichž rozsah se může pohybovat od standardních udržovacích opatření až po velké rekonstrukční zásahy. Samozřejmě se veškeré zásahy provádí podle návrhů, které schválí vlastníci bytového fondu.
V současnosti se rekonstrukce provádí jako komplexní zásah. Na základě konkrétního seznamu stavebních prací se vybírá tým pracovníků potřebných profesí. Společnost pro správu bytového fondu zajišťuje služby již od vypracování prvotního projektu a kompletního veřejnoprávního projednání všech stupňů projektové dokumentace s příslušnými orgány. Kromě vlastní realizace rekonstrukce firma zajistí technický a stavební dozor.

Nejčastěji se stavební a inženýrské činnosti při rekonstrukci týkají:

Generálních oprav, zemních a bouracích prací včetně odvozu suti, sanačních prací, zednických a obkladačských prací. V interiérech se uplatňují sádrokartonářské práce, malířské práce a realizace půdních vestaveb. Montují se instalace, provádí se zateplování objektů, rekonstrukce střech všech typů, montují se nová okna. Samostatnou kategorii tvoří renovace bytových jader, stoupaček a vedení sítí.

Správa nemovitosti

V rámci správy nemovitosti získáme nejen služby související s rekonstrukcí domu. Standardní náplní je veškerý servis, který se týká této problematiky. Služby zahrnují např. uzavírání nájemních smluv, spravování účetnictví domu, zajištění rozúčtování i kontrolu včasného zaplacení nákladů na bydlení nájemníky, zpracování materiálů pro poplatky a daně, dodávku médií, zabezpečení bezproblémového fungování společných prostor a zařízení v domě (třeba výtahu). Důležité je také zajištění havarijních služeb.
TOMMI-holding, spol. s r.o. Poslat poptávku