Sdílet
 
Správa bytů a domů

Správa domů vám ušetří čas i peníze

Datum vydání: 28.11.2008 | autor:
Správa domů, bytů a nemovitostí zajišťuje domům a konkrétním bytům konkrétní služby, domy udržuje včetně stálé havarijní služby a provádí i jejich rekonstrukce, opravy a modernizace, včetně například realizací půdních vestaveb a nástaveb. Samotná správa je pak zahájena technickou prohlídkou objektů s následnou přehlednou pasportizací v databázové formě.
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Správa domů, bytů a nemovitostí

Běžné jsou i střední opravy objektů, jako výměna oken, zateplení, opravy a výměny výtahů a podobně. Pro objekty, které jsou takto spravované, zajišťuje i stálou havarijní službu. Havarijní služba okamžitě odstraňuje veškeré poruchy a funguje 24 hodin denně, kdykoli se přece může cokoli stát. Ovšem rozsah konkrétních činností pro konkrétní objekt vždy vyplývá z konkrétních potřeb vlastníků a je specifikován zásadně smluvně, v mandátních smlouvách.

Správa domů se týká jak objektů ve vlastnictví bytových družstev, tak domů s vlastníky, sdruženými ve společenství vlastníků, ale i nebytových objektů soukromých vlastníků (například administrativních budov).

Podstatným kritériem je flexibilní reakce na požadavky trhu. Dnes je trendem komplexní zajišťování správy nemovitostí, stavebních oprav, rekonstrukcí a modernizací objektů, včetně objektů památkových a jejich náležitých odborných posouzení. Jednotlivé profese zajišťuje subjekt správu domů provádějící buď vlastními silami (z řad svých zaměstnanců), nebo externě, formou subdodávek. Přitom snahou by mělo být splnění požadavků zákazníka a vybudování dlouhodobě dobrých vztahů.
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Služby správce domu zahrnují projektovou přípravu a inženýrskou činnost (kompletní veřejnoprávní projednání všech stupňů PD s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění veškerých správních rozhodnutí nutných k zahájení stavby - územní rozhodnutí, stavební povolení). Ale také výkon technického a stavebního dozoru, až po vlastní realizaci díla.

Součástí služeb správce nemovitostí může být i zajištění bydlení lidem, kteří čekají na byt, nebo lidem, kteří potřebují překlenout dobu, kdy se dostali do tíživé situace. Běžnou součástí služeb správy nemovitostí je provoz ubytoven a penzionů a poskytování podnájmu v pronajatých objektech.

Další položkou správy nemovitostí je dokonce i výroba tepla, kdy jsou spravovány výměníkové stanice k příslušným objektům náležící. K běžným stavebním činnostem pak patří provádění staveb a generální opravy, zemní práce (výkopy a terénní úpravy), bourací práce (demolice, likvidace, odvoz suti), sanační práce, zednické a obkladačské práce, dodávka a montáž instalací – kanalizace, voda, elektro, plyn, malířské a natěračské práce, zámečnické práce, truhlářské práce, zateplování objektů, rekonstrukce střech všech typů, veškeré práce se sádrokartony, půdní vestavby a nástavby domů, renovace bytových jader a nakládání s odpady (vyjma odpadů nebezpečných).
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Správa domů, bytů a nemovitostí je prováděna na základě mandátních smluv pro domy soukromé i družstevní, nebo sdružení vlastníků. Je prováděna v celém rozsahu úkonů, od vydání nájemních smluv na základě rozhodnutí vlastníka, předání bytu nebo nebytového prostoru, zajišťování služeb souvisejících s bydlením, zajišťování pravidelné údržby objektů i nájemních jednotek včetně havarijních zásahů. Provádí se kontrola plateb nájemníků a zúčtování těchto plateb. Nedoplatky nájemníků jsou vymáhány případně i soudní cestou. Domy i příslušné aglomerace jsou po technické stránce odborně posuzované a návrhy jsou předkládané majiteli. Po skončení nájmu je nájemní jednotka přebírána a podle pokynů majitele upravována pro dalšího nájemce.

Při zahájení správy bytového fondu u nově spravované lokality se správa nemovitostí orientuje na tři hlavní činnosti: technickou prohlídku a pasportizaci objektu, předpis nájemnéhovedení podvojného účetnictví.

Správní činnost se zahajuje technickou prohlídkou objektů s následnou přehlednou pasportizací v databázové formě (společně s fotodokumentací). Takto provedená technická prohlídka s pasportizací objektu určí priority pro opravy a investice do následujících let. Majitel rovněž obdrží přehledná data o svém majetku v elektronické a písemné formě s možností průběžné aktualizace. Tuto činnost řídí a koordinuje investiční oddělení správce. V následném období provozní technik v pravidelných intervalech kontroluje technický stav bytového a nebytového fondu. O těchto následných kontrolách se evidují takzvané ´protokoly o provedené technické prohlídce objektu,´ které jsou podkladem pro plnění drobné údržby.
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Foto: TOMMI - holding (spravovaný objekt)
Zahájení činnosti předpisu nájemného se provádí převzetím uzavřených smluv na bytové a nebytové jednotky s následnou kontrolou všech smluv. Vedení předpisu nájemného je v softwarovém prostředí s možností exportu dat do jiné databáze. Poté se provede inventarizace pohledávek dle účetní předvahy, případně jejich vymáhání. Ideální je, pokud se touto činností zabývá samostatné oddělení správce, které formou telefonických konzultací a osobních návštěv dlužníků pomáhá snižovat vzniklé pohledávky mimosoudní cestou. Majiteli objektů se tímto způsobem pohledávky snižují. Další finanční prostředky pak ušetří i za soudní poplatky a náklady za právní zastoupení u příslušného soudu.

Vedení podvojného účetnictví se zahajuje převzetím a kontrolou provedené inventarizace účtů. Podvojné účetnictví je vedeno v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví č .563/91 Sb. v softwarovém prostředí, opět s možností exportu dat do jiné databáze. Výnosy a náklady (účt. třída 6 a 5) se účtují podle jednotlivých čísel popisných, rovněž tak náklady a zálohy na služby (účt. třída 3). Pravidelně je předkládána majiteli měsíční uzávěrka s předvahou, rozvahou, výsledovkou a hlavní knihou. Činnost účetního dané lokality je v pravidelných intervalech kontrolovaná prokuristou a hlavním účetním správce. Veškeré výše uvedené činnosti jsou neustále konzultované s majitelem objektu. Předmětem této činnosti je však i účetnictví jednoduché a vypracování daňového přiznání.
TOMMI-holding, spol. s r.o.

TOMMI-holding, spol. s r.o.

Praha, Libeň, U Svobodárny 12/1110, 19000
Tel: 284 818 631
Web: http://www.tommi.cz
E-mail: info@tommi.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

TOMMI-holding, spol. s r.o.

Praha, Libeň, U Svobodárny 12/1110, 19000
Tel: 284 818 631
Mobil: 702 006 652
Web: http://www.tommi.cz
E-mail: info@tommi.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších …

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace o rozvoji jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

Diskuze na téma "Správa domů vám ušetří čas i peníze"

Buďte první a napište komentář k  "Správa domů vám ušetří čas i peníze"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE