Správná instalace střešního okna rozhodne o podkroví Zobrazit fotky zobrazit 15 fotek

Renovací staré půdy do podoby moderního byty zalitého za slunných dní světlem zvýšíme hodnotu nemovitosti, vytvoříme „něco nového, cenného.“ Při budování půdního bytu však řešíme právě problém jeho osvětlení a větrání. Existují tři základní přirozené způsoby, jak do podkroví přivést světlo: okny ve štítech, mansardami a právě střešními okny. Obzvlášť instalace střešních oken je ale velice choulostivá. Zasahujeme do střešního pláště, který má za úkol chránit stavbu před srážkami a odvádět je ze střechy dolů. Jaká jsou specifika instalace střešních oken při rekonstrukci střechy a půdních prostor?

Prvním krokem je výběr kvalitních střešních oken s účinným zasklením, které eliminuje tepelné ztráty. Navíc je třeba vybírat vhodný typ střešních oken odpovídající srážkovým podmínkám konkrétní lokality. A druhým zásadním krokem je bezchybná montáž a účinné, výborně těsnící lemování střešních oken a jejich tepelná izolace.

Výška osazení střešních oken

Střešní okno prosvětluje podkroví, přivádí čerstvý vzduch a zajišťuje výhled z bytu. Právě proto je zásadní výška osazení střešních oken. Měli bychom jimi pohodlně vidět ven a měla by se snadno ovládat. Kvůli dobrému prosvětlení se pak doporučuje umístit řadu střešních oken i výš, například u hřebene, bez nároku na výhled a snadné manuální ovládání rukou.

Kvůli výhledu z místnosti osazujeme střešní okna spodní hranou cca 90 cm od podlahy, jelikož v této výšce máme z okna dobrý výhled i ze židle či křesla. Kvůli snadnému ovládání osazujeme kyvná okna horní hranou 185 až 220 cm od podlahy. Pokud je sklon střechy nižší, volíme výklopně-kyvná střešní okna a spodní hranu osazujeme cca 120 cm od podlahy.

Zateplení střešních oken

Střešní okna se zateplují okolo rámu. Zajistíme tak účinnou izolaci a zamezíme úniku tepelné energie. K zateplení rámu se používají zateplovací sady. Instalují se současně s oknem prostřednictvím stejných rohových úhelníků. Zateplovací sada dokonce urychluje montáž střešního okna, pracuje se s ní jednoduše a je velmi účinná. Mezi nejkvalitnější materiály patří moderní vakuová izolace rámu, její cena je však velmi vysoká.

Lemování střešních oken

Abychom zamezili pronikání vody či větru do interiéru střešními okny, je při jejich montáži zásadní lemování. Značkové lemování dokonce umožní hlubší zapuštění střešních oken. Přitom jsou střešní okna zapuštěna do konstrukce střechy tak, že splývají s rovinou střešní krytiny. Oproti běžnému lemování může činit rozdíl u hlubšího zapuštění oken až 4 cm. Hlubším zapuštěním redukujeme ochlazovanou plochu okenního rámu (jinak střešní okno vyčnívá nad střechu a ochlazovaná plocha se zvětšuje právě o vysunutý rám). Lepší je v takovém případě ochrana před deštěm i silným větrem. To nejkvalitnější lemování umožňující hluboké zapuštění střešních oken je navíc nenápadné, čili nehyzdí střechu. Materiál a barva lemování by měly odpovídat materiálu a barvě oplechování střešního okna a barva oplechování by měla být zvolena citlivě s ohledem na barvu střešní krytiny.

Zasklení střešních oken

Ideálním řešením je nízkoenergetické trojité zasklení, které sníží součinitel prostupu tepla celým oknem až na 0,82 W/(m2.K). Minimálně pak volíme izolační dvojskla.

Parapety střešních oken

I pod střešním oknem lze umístit parapet. Musí však být správně namontován, aby nevznikaly v místě spodních rámů střešních oken vzduchové kapsy zvyšující kondenzaci par na zasklení.

Účinné větrání střešními okny

I u střešních oken je účinné větrání možné pouze okny otevřenými dokořán, nikoli ventilační klapkou. Větráme tedy stejně jako ostatními okny domu. Alespoň několikrát denně po dobu 5 minut okny otevřenými dokořán. Ventilační klapka větrání pouze nahradí za nepříznivého počasí, například za deště či silných poryvů větru.

Stínění střešních oken

Ke stínění střešních oken nestačí jen interiérové horizontální žaluzie. Tyto žaluzie pouze stíní, ale nedovedou omezit pronikání nadměrného množství tepla do interiéru. Proto je vhodné doplnit střešní okna venkovními roletami, případně markýzami.

Materiály střešních oken

Oblíbenou klasiku představují střešní okna dřevěná, vyráběná převážně z borovicového dřeva (okna ze smrkového dřeva jsou méně kvalitní). Nejčastěji jsou používány lepené hranoly, takzvané Europrofily, které zajistí dobrou stabilitu okenní konstrukce. Dřevěná okna jsou na povrchu ošetřena ekologickými akrylovými, nebo polyuretan-akrylovými laky. V prostorách s vyšší vlhkostí jsou okna na povrchu ošetřena speciálními voděodolnými nátěry. Dalším vhodným řešením je poplastování oken. Před nátěrem okenních profilů se také provádí hloubková penetrace, ale ne vždy. Vrstvy povrchového laku by měly být alespoň 2.

Plastová střešní okna vydrží v podstatě vše, vzdáme se ale příjemného vzhledu přírodního dřeva především z interiérové strany oken. Plastové profily střešních oken jsou velice podobné profilům fasádních oken. Plastová střešní okna mohou být provedena i v povrchové imitaci dřeva. Vynikají snadnou údržbou, odolností a vysokou životností. Především k prosvětlení prostor s vysokou vlhkostí jsou ideálním řešením.

Kromě volby materiálu okenních rámů je důležité také oplechování a lemování. Používá se hliník, titanzinek, nebo měď. Ovšem titanzinek a měď jsou vhodné pouze v případě, že jde o architektonický záměr. Může se stát, že například měď požadují památkáři. Výběr typu lemování by přitom měl odpovídat konkrétní použité střešní krytině (plochá krytina, krytina do 45 mm výšky a krytina s výškou nad 45 mm (vlnitý plech či vláknocementové šablony).

Vyklápění střešních oken

Podle způsobu vyklápění vybíráme střešní okna kyvná (nejpoužívanější, nejlevnější, křídlo se v rámu otáčí na středovém čepu), výklopně kyvná (dražší, i okna namontovaná nízko nad podlahou zaručují pohodlný výhled), výsuvně kyvná (kompromis ceny a umístění nízko nad podlahou, otočný čep pro otevření křídla je v horní třetině rámu), lomená fasádní (spojení tradičního střešního okna s oknem zabudovaným ve stěně, nádherné řešení pro podkroví), střešní balkóny (okna se po vyklopení směrem do střechy změní v malý balkón).

Montáž střešních oken

Montáž střešních oken musí vždy provést odborník, nelze se do ní pouštět svépomocí, jelikož by stavebník přišel o nárok na záruční servis. Okna se do střešní konstrukce montují dvěma způsoby: na latě, nebo na krokve. Jednoduší je montáž na střešní latě. Výška osazení okna nad podlahou se volí podle umístění otevírací kličky a způsobu otevírání okenního křídla. Čili kyvná okna se montují ve výšce středového závěsu – cca 180 cm nad podlahou, výklopně-kyvná a výsuvně-kyvná okna lze umístit i níž. Především jde o pohodlnou obsluhu oken. Pokud umisťujeme další řadu oken pod hřebenem, můžeme počítat s tím, že nebudou pravidelně otevírána.

Ke každému střešnímu oknu se instaluje vodotěsné lemování. Pro každý druh střešní krytiny se používá odlišné lemování (viz. výše). U nejčastěji používaných profilovaných krytin (pálená hlína, beton) je lemování ve spodní části opatřené speciálním pásem z olověného plechu. Ten se po montáži vytvaruje podle profilu krytiny a ke krytině se přilepí speciálním tmelem.

Zásadní je také správná montáž izolací. Okno je třeba dobře propojit na pojistnou hydroizolační fólii umístěnou pod střešní krytinou a také na parotěsnou fólii umístěnou pod sádrokartonem či palubkovými obklady šikmin. Poté je důležitá tepelná izolace střešního okna. Pro izolaci okenního rámu se používá speciální těsnící límec. Tepelně však izolujeme i špaletu okna, aby nepromrzala. Okenní rámy lze doteplit speciální zateplovací sadou.

Pod střešní okna umístěná ve spodní řadě, tedy co nejníž nad podlahou, se umisťují radiátory. Teplý vzduch stoupající z radiátoru osušuje vnitřní plochu zasklení a zamezuje tak kondenzaci vodních par. Při montáži musíme docílit vodorovné horní a svislé spodní špalety. Dosáhneme tak volného proudění teplého vzduchu kolem vnitřního zasklení. Nesprávně provedená špaleta způsobí rosení skel.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com