Stavbu zděnou nebo dřevostavbu? Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek Zajímá vás porovnání stále populárnějších dřevostaveb s klasickými zděnými stavbami? I v oblasti zděných systémů se setkáváme s vynikajícími materiály, takže mezi oběma dvěma typy staveb můžeme hovořit o vysoké konkurenci. Jak dopadne porovnání v klíčových oblastech jako jsou tepelně izolační vlastnosti, komfort bydlení, rychlost výstavby nebo srovnání životnosti těchto dvou typů staveb?

Než začneme stavět, čeká nás základní rozhodnutí: zděná stavba nebo dřevostavba? Objektivní porovnání s jednoznačným vítězem není vůbec jednoduché. Proto jsme se zeptali odborníka Ing. Jiřího Hampela ze společnosti J-BAU s.r.o, který se zabývá jak výstavbou klasických zděných objektů, tak dřevostavbami. Následující porovnání vlastností není pouze teoretizováním, podloženým výpočty, ale má přímé souvislosti s praktickými zkušenostmi.

Otázka ceny

Pokud se nacházíme ve stádiu uvažování o výstavbě domu, zajisté nás na prvním místě bude zajímat finanční stránka obou variant. V mnoha případech se setkáme s argumenty nižší ceny u dřevostaveb, ale v praxi žádný extrémní rozdíl nenajdeme. Zvláště pak využijeme-li vhodné moderní zdící materiály. S dřevostavbou sice ušetříme, ale cenový rozdíl se bude pro přízemní rodinný dům pohybovat zhruba kolem 1.000,- Kč na jeden metr čtvereční zastavěné plochy. Ve výsledku cen tedy nemůžeme hovořit o výrazně levnější či výrazně dražší variantě.
Rychlost výstavby?

Další úspory se pojí s rychlostí výstavby, ve které vyhrává dřevostavba. I zděná stavba nabízí varianty s vysokou rychlostí výstavby (např. kombinace zdiva LIAPOR a sádrokartonového systému), ale v porovnání s dřevostavbou se i zde výstavba prodlouží asi o jeden až dva měsíce.

Stěžejní téma tepelně izolační schopnosti

Často se můžeme setkat s informací, že dřevostavby mají všeobecně vyšší odpor konstrukce než stavby zděné. Ing. Jiří Hampel ze společnosti J-BAU s.r.o. však takto jednoznačný závěr pokládá za mylný. Podívejme se na konkrétní případy s porovnáním hodnot součinitele prostupu tepla konstrukcí U (W/m2K) u nejpoužívanějších materiálů včetně vnitřních úprav a venkovní silikátové omítky:
LIAPOR M 30 cm + polystyren eps 10 cm: U = 0,26
YTONG 30 cm + polystyren eps 10 cm: U = 0,17
(v tomto případě je vynikající výsledek součinitele prostupu tepla poněkud znehodnocen horšími zvukově izolačními vlastnostmi).
POROTHERM PD 30 cm + polystyren eps 10 cm: U = 0,26
Dřevostavba PE folie 0,5 mm, vzduchová mezera 5 cm, minerální izolace 6 cm, dřevomodul 2 cm + minerální izolace 10cm: U = 0,28
Z konkrétních údajů vyplývá, že oba typy staveb nabízí vynikající tepelně izolační vlastnosti, aniž by některá technologie výstavby byla výrazně lepší.

Akumulační schopnosti a jejich přínos

Zděné stavby akumulují teplo více než dřevostavby. Z toho plyne fakt, že dřevostavby rychleji vychladnou, ale na druhou stranu se v porovnání se zděnými konstrukcemi rychleji vytopí na požadovanou teplotu.

Porovnání životnosti staveb

U dřevostaveb ovlivňuje životnost dodržení zásadních podmínek, jako třeba optimální vyschnutí a dobré ošetření materiálu. Při dodržení správného postupu v této oblasti mohou dřevostavby nabídnout srovnatelnou životnost, jako stavby zděné. Vždyť i zděné stavby se skládají z několika dřevěných prvků (krovy, schodiště apod.). Podobně srovnatelný je také ekologický aspekt obou typů staveb.
Jak se v domě bude žít?

Dřevěné materiály přirozeně regulují vlhkost interiéru a dřevostavby tedy poskytují příjemnější klima i vyšší teplotu vnitřních stěn. Proto působí příjemněji i na dotek. Na druhou stranu se můžeme setkat s drobnými problémy při nutnosti zavěsit něco na zeď. Klasická zeď nám nepřináší žádné limity, kdežto druhá varianta stavby vyžaduje různé výztuhy nebo dodatečná řešení s pomocí odborníků.

Jednoduchá odpověď na otázku porovnávání dřevostavby a zděného domu zatím zřejmě neexistuje. Snad jediný definitivní limit pro dřevostavby představují záplavové oblasti. Jinak jsou mnohé aspekty velice vyrovnané a na konečné rozhodování mají často vliv subjektivní pocity a přání investora.