Sdílet
 

Typový dům nebo individuální projekt?

Datum vydání: 03.02.2010 | autor:
Typový projekt je vlastně určen stavebníkům, co nemají jasnou představu o svém budoucím domu. Do určité míry pak lze hovořit i o finanční úspoře za vypracování projektu a konzultace, ovšem i typový projekt je možné dál individuálně upravovat. Při stavbě domu na klíč je pak v zásadě jedno, z jakého projektu (zda z typového či individuálního) stavební firma vychází.
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Výhody typových projektů

Domy stavěné podle typového projektu mají tu výhodu, že je často možné podobnou stavbu již na vlastní oči vidět ještě před výstavbou. Takové domy jsou tedy již prakticky vyzkoušené. Roli tedy nehraje jen finanční úspora, ale i důvěra. Předpokládá se, že již realizovaná stavba má vychytané veškeré mouchy, navíc si podobný dům, jakým bude ten náš, často můžeme předem doslova osahat.

Nevýhody typových projektů

Nevýhodou typových projektů je horší přizpůsobivost značné rozmanitosti stavebních parcel. Problém nastává nejčastěji s technickými možnostmi napojení na inženýrské sítě (to musí dodatečně a za úplatu vypracovat projektant). Stejně tak nezahrnuje osazení domu na konkrétní pozemek a nepočítá s omezeními v konkrétní lokalitě, které definuje územní plán.

Individuální versus typový projekt

Individuální projekt ve většině případů vychází z konkrétních vlastností a možností konkrétního pozemku a jasně definovaných přání a potřeb stavebníka. Individuální projekt bývá nákladnější, než projekt typový a většinou pak i samotná výstavba. V zásadě tedy lze říci, že kdo si chce pohodlně vybrat dům z katalogu a zároveň ušetřit, sáhne po stavbě typového domu. I dodávka těchto domů je rychlá a v případě dřevostaveb pak může trvat řádově pouhé měsíce (stavba nemusí vyzrávat, většina prací probíhá suchou cestou, především pak výstavba nosné konstrukce).
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Katalogy typových domů

Katalogy typových rodinných domů (ať už tištěné či internetové) většinou uvádí všechny podstatné údaje (rozměry, půdorysy, pohledy, ceny, …). Představu o svém budoucím domu tak získáme téměř okamžitě. Katalogů typových domů je dnes na našem trhu nabízena celá dlouhá řada. Některé firmy tak podporují svou výstavbu, projekční kanceláře zase využívají při vypracování typových projektů možnost nabídnout jeden návrh vícekrát a umožnit tak klientům finanční úspory.

Typy typových domů

Typové projekty se navrhují podle aktuálních stavebních trendů a tomu odpovídá i materiálová skladba staveb. V nabídkách typových projektů jsou zařazené domy patrové, bungalovy, domy řadové či dvojdomy, případně stavby projektované pro památkově chráněné lokality. I komfort a cenová nabídka typových staveb se pak pohybují v širokých intencích. Typová stavba může být levná a rychlá, stejně tak ale velmi komfortní, stejně jako bychom vycházeli z projektu individuálního.

Kalkulace ceny

V případě domů stavěných podle individuálního projektu je oproti domům typovým mnohem těžší získat předem přesnou kalkulaci a tedy i přesný finální položkový rozpočet. Zkušené stavební firmy se s tímto faktem vyrovnávají vyvážením dílčích nákladových položek.
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Pokud se tedy konkrétní část výstavby domu prodraží, ubere se po dohodě s klientem na nárocích u jiné položky. Výsledkem by pak měl být vyvážený stav a dosažení původně kalkulované celkové ceny bez více nákladů.

V extrémních případech pak mohou rozpočtové náklady převýšit původní předpoklady až o násobky. Zde je srovnání s typovými projekty tristní. Ke každému typovému projektu by měla seriózní firma zpracovat detailní položkový rozpočet celé stavby. Zamezí tak obavám stavebníka o dosažitelnosti nového vysněného domu. Dodavatel je přitom přímo zodpovědný za chyby v projektu a je pro takový případ i pojištěný.

Co typový projekt zahrnuje?

Typový projekt zahrnuje už ve chvíli, kdy si stavebník vybírá, všechny podstatné přílohy k žádosti o vydání stavebního povolení či k ohlášce. Stavebníkovi pak díky svému detailnímu vypracování slouží jako projekt realizační. Součástí typového projektu jsou tedy výkresy včetně detailů, nezbytné technické zprávy, statika domu, podrobný rozpis materiálů, podrobný položkový rozpočet a výkazy výměr.

Problémem přitom nejsou ani změny v typovém projektu, dle individuálních potřeb zákazníka. Každá změna v typovém projektu ale musí být nejprve konzultovaná s jeho autorem a je samozřejmé, že za jakýkoli individuální zásah do typového projektu si připlatíme, jak u architekta, tak u projektanta.
Foto: Relus Building
Foto: Relus Building
Relus Building

Relus Building

Ústí nad Orlicí, Jilemnického 181, 56201
Tel: 465 520 401
Web: http://www.relus.cz
E-mail: relus@relus.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Relus Building

Ústí nad Orlicí, Jilemnického 181, 56201
Tel: 465 520 401
Mobil: 605 862 112
Web: http://www.relus.cz
E-mail: relus@relus.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Typový dům nebo individuální projekt? "

Buďte první a napište komentář k  "Typový dům nebo individuální projekt? "

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE