Sdílet
 

Celková revitalizace domu zlepší vaše bydlení

Datum vydání: 19.12.2008 | autor:
Většina obyvatel starších domů dnes platí za vytápění svých příbytků vysoké částky, pohybující se v řádech desítek tisíc korun. Přitom výrazný růst cen za energie naznačuje, že může být ještě hůř. Jedním z řešení je celková revitalizace , která sníží tepelné ztráty a zároveň zlepší tepelně-izolační vlastnosti oken i stěn, čímž přispívá k zlepšení tepelné pohody v interiéru. Revitalizace má své opodstatnění a rozhodně se vyplatí!
Foto: STAVEX CB
Foto: STAVEX CB
Zateplení obvodového pláště budovy se doporučuje provádět jako součást komplexní obnovy budovy. A jaké práce zateplení předcházejí?

Před zateplením by měly být obnoveny či vyměněny balkóny a lodžie. Nejvhodnější je provést i výměnu oken, za modernější s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Vhodné a žádoucí je začít výměnou, respektive obnovou střešního pláště. Před samotným zateplením se provádí také statická sanace objektu.

Bez oken si nelze bydlení představit, propouští do domu světlo, zajišťují vizuální kontakt s okolím a zároveň umožňují větrání. Jaké existují možnosti zateplení oken?

Teplo uniká okny jednak netěsnostmi mezi křídlem a rámem, dále prostupem tepla skrz skla a také přímo okenním rámem. Existují dvě možnosti zateplení - výměna celého okna za moderní těsné rámy s izolačními dvojskly. Druhou, méně používanou variantou je zatěsnění okna a výměna vnějšího skla za izolační dvojsklo.
Foto: STAVEX CB
Foto: STAVEX CB
Jaké materiály se nejčastěji používají pro zateplení obvodové konstrukce domu? Jaký systém vhodný k zateplení se doporučuje?

Stěny lze izolovat zevnitř nebo zvenku. Vnější zateplení je výhodnější a také víc používané. Nejběžnějším izolačním materiálem jsou desky z pěnového polystyrénu. Jeho nevýhodou je hořlavost a nepřizpůsobivost nerovnostem povrchu. Druhou nejpoužívanější izolací jsou desky z minerální vaty. Jedná se ale o dražší variantu. Desky z minerálních vláken jsou nehořlavé a velice dobře propustné pro vodní páru. Vezmeme-li v úvahu poměr cena – kvalita, doporučujeme použít systém z fasádního polystyrénu a s akrylátovou tenkovrstvou omítkou. Pokud ale jde o výškovou stavbu (nad 22 m), je z důvodu požární bezpečnosti nutné použít minerální vlnu.

Lze ovlivnit kvalitu zateplovacích prací?

Samozřejmě ano. Musí se použít kvalitní certifikovaný výrobek. Celý systém musí být pro konkrétní stavbu správně naprojektovaný a v konečné fázi záleží už jen na realizaci. Tu by měl provádět spolehlivý zhotovovatel. Projekt zateplení budovy je oprávněna vypracovat pouze autorizovaná osoba.

Foto: STAVEX CB
Foto: STAVEX CB
Na jaké nejčastější chyby by si měli majitelé bytů dát při realizaci zateplování pozor?

Nejčastější chybou je špatné lepení izolantu (polystyrénových desek). Jednotlivé desky je nutné přilepit pomocí okrajového pásu lepidla po celém obvodu každé desky. Důvodů je hned několik. Sníží se tím riziko odtržení desky při nárazovém větru, a také jejich prohýbání při výrazném kolísání teplot. Rozhodně by na průběh celého zateplování měl dohlížet odborný stavební dozor. Nejedná se totiž o malou investici a jen odborník dokáže posoudit, zda je technologicky vše v pořádku.

Lze v bodech shrnout technologický postup?

Podklad pro izolant musí být suchý a pevný. Následně se provádí penetrační nátěr, následuje případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provádění prací při zateplování. Poté následuje montáž zakládacích soklových lišt, pak přichází na řadu lepení fasádního izolantu, který je nutné ukotvit talířovými hmoždinkami. Pomocí rohových lišt se upraví nároží, parapety a podhledy. Následuje přebroušení celé plochy do roviny, plocha se poté přetmelí krycí stěrkovou hmotou, do které se vtlačí výztužná tkanina ´perlinka.´
Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy stěrky se nanese penetrační vrstva a teprve poté se provádí osazení nových klempířských prvků. Ve finále se zatmelí spáry kolem oken a přistoupí se ke konečnému kroku – povrchové úpravě zvolenou barevnou omítkou.

Kvalitně zateplený dům jistě ocení všichni jeho nájemníci. Jisté pozitivum však přináší i kolemjdoucím. Z fádních šedivých unifikovaných panelových domů lze vykouzlit živé, veselé a individuální stavby. Mnohdy proklínaná sídliště se postupně proměňují v architektonicky zajímavé celky.

Nevíte si rady a váháte? Obraťte se na odborníky, získáte kompletní informace, nabídku nejvhodnějšího systému a cenový rozpočet. Svým rozhodnutím zlepšíte kvalitu svého bydlení a zároveň ušetříte nemalé finanční částky, vydávané dříve za energie.
STAVEX CB s.r.o.

STAVEX CB s.r.o.

Hosín, Hosín, Hosín 104, 37341
Tel: 602 264 089
Web: http://www.stavexcb.cz
E-mail: stavexcb@centrum.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

STAVEX CB s.r.o.

Hosín, Hosín, Hosín 104, 37341
Tel: 602 264 089
Web: http://www.stavexcb.cz
E-mail: stavexcb@centrum.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Celková revitalizace domu zlepší vaše bydlení"

Buďte první a napište komentář k  "Celková revitalizace domu zlepší vaše bydlení"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE