Stavební materiály pro nízkoenergetické a pasivní domy

Zásadní vliv na energetickou náročnost budov mají jejich nosné konstrukce a izolace, nosné konstrukce navíc ovlivňují i ekologickou stopu, která též zasahuje do hodnocení kvality budov. A právě u pasivních domů jsou požadované energetické úspory i při výrobě konkrétních materiálů. Jaké materiály jsou vhodné právě pro pasivní, ale i nízkoenergetické domy?

Moderní provoz a výběr stavebních konstrukcí umožnily zajistit v interiérech optimální teplotu a vlhkost. Tento stav je navíc podpořen bohatým sortimentem kvalitních tepelných izolací. A nejde jen o pouhou úsporu kilowatthodin, ale i o přírodu - úsporu přírodních zdrojů a energií potřebných při výrobě konkrétních materiálů. Navíc přibývá stavebníků, kteří uznávají životní styl ohleduplný k přírodnímu prostředí. Důležitý je zodpovědný a kritický pohled na čerpání surovin a zájem o obnovitelné a snadno recyklovatelné materiály.

Co je pasivní a nízkoenergetický dům

Pasivní dům poskytuje celoročně tepelný komfort, aniž by využíval aktivní topný systém, čili využívá po většinu roku pasivní tepelné zisky externí (ze slunečního záření procházejícího okny) a interní (teplo vyzařované obyvateli domu a spotřebiči). Pasivní dům spotřebuje ročně méně jak 15 kWh/m2 tepla. Jde o obecný standard pro středoevropské klimatické podmínky. Pasivní dům má nadstandardně dimenzované zateplení a musí mít zajištěnu vzduchotěsnost stěn, která se měří. Teplo je navíc získáváno rekuperací z odváděného vzduchu. Pasivní domy se dnes jeví jako nejspolehlivější investice pro kvalitní život ve stáří. Návratnost investice se přitom vyrovná zvyšování cen energií.
Oproti tomu nízkoenergetické domy spotřebují ročně nejvýše 50 kWh/m2 tepla. A běžná dřívější výstavba? Tam se běžně setkáme i s hodnotami okolo cca 120 kWh/m2 tepla ročně. Nízkoenergetický dům je přechodem mezi domem pasivním a dosavadní výstavbou. Norma není u nízkoenergetických domů natolik striktní jako u domů pasivních. Nízkoenergetického standardu lze navíc dosáhnout i rekonstrukcí stávajícího energeticky nevyhovujícího domu. Od roku 2011 navíc vznikla na základně dokumentu EK povinnost stavět nové domy v alespoň nízkoenergetickém standardu. Nízkoenergetický dům je vlastně běžná stavba s promyšleným návrhem a kvalitním provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů.

Na úsporu energií má zásadní vliv obálka domu, čili jeho obvodový plášť, okna, vstupní a balkónové či terasové dveře, střecha a podlaha prvního nadzemního podlaží - její tepelná izolace. 

Stavební materiály pro nízkoenergetické a pasivní domy

Pokud nyní pomineme moderní dřevostavby a domy montované z prvků předem připravených ve výrobní hale, lze postavit nízkoenergetický i pasivní dům také z tradičních materiálů. Třeba pro střechy je klíčové jejich zateplení a na krytině pak už tolik nezáleží, ovšem pokud si vybereme například krytinu betonovou, získáme stavební materiál, jehož výroba má minimální energetickou náročnost a tedy minimálně zatíží přírodu a přitom získáme krytinu s maximální možnou životností.

Masivní konstrukce mohou být realizované z různých přírodních i uměle vyrobených materiálů. Používají se zdicí prvky z kamene, keramiky, vápenopískového materiálu, z lehkých betonů (např. pórobeton), dřevoštěpkové bloky, tvarovky vylehčené otvory, které jsou v lepším případě vyplněné tepelnou izolací, materiál s dutinami zalitými betonem, monolitické konstrukce z betonu a železobetonu.
U nízkoenergetického a pasivního domu se od nosných konstrukcí budovy neočekává splnění energetických požadavků (s výjimkou dutinkových tvárnic vyplněných tepelnou izolací), ale bezpečné přenesení účinků zatížení. Zamezení úniku energií je řešeno tepelnou izolací.

Materiály používané k výstavbě pasivních domů se skutečně příliš neliší od tradiční výstavby. Používají se masivní i lehké stěnové a stropní prvky a jejich kombinace. Ovšem u pasivních domů je významným kritériem již zmíněná míra vzduchotěsnosti obvodového pláště, která se ověřuje blower door testem za přetlaku nebo podtlaku 50 Pa.

součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]svázaná energie [MJ/m2]svázané emise CO2,ekv [kg/m2]svázané emise SO2,ekv [g/m2]
stěna z plných cihel se zateplením0,1180874213
sendvičové zdivo z vápenopískových cihel0,1088580213
stěna z vápenopískových cihel se zateplením a dřevěným obkladem0,1079367212
stěna z polystyrenových tvarovek a s betonovým jádrem0,1091162219
betonový skelet se zateplením0,1390280385
plynosilikátová stěna se zateplením0,131202108356
dřevěná výplňová konstrukce s celulozovou izolací0,1135326150
stěna z tvárnic Porotherm 44 P+D0,32102168195

Tabulka: Svázaná energie a emise vybraných stavebních konstrukcí, zdroj: www.ekowatt.cz
Cihelné zdivo je oblíbené především pro svou příznivou cenu a jednoduchý způsob výstavby. Dnes již ovšem nezdíme na tradiční maltu, ale cihelné bloky jsou na sebe lepené tenkou vrstvou stavebního lepidla či stavební pěnou a přesně na sebe dosedají (pero a drážka). Pro nízkoenergetické domy stačí dutinkové tvárnice bez tepelné izolace v dutinách, pro pasivní domy jsou doporučené tvárnice se zateplenými dutinami. Ovšem náhradou tohoto zdiva může být jakýkoli výše popsaný materiál.

Pokud hovoříme o lehkých stavebních konstrukcích, jde o všechny stavební systémy, které využívají jako základní stavební materiál dřevo. Patří sem především moderní montované domy a rámové konstrukce dřevostaveb, ovšem i srubové, roubené a hrázděné stavby. 
Tepelná izolace zahrnuje především zateplení podlahy prvního nadzemního podlaží, zateplení obvodových stěn (včetně zvukově izolačních schopností konkrétního izolantu) a zateplení střechy. (Samozřejmostí je předpoklad precizní a odborné instalace kvalitních tepelně izolačních oken a dveří.) Klasikou je minerální vlna a polystyren, ovšem dobře poslouží i další materiály: stříkaná polyuretanová a jiná izolace, sypaná izolace, ekvivalent minerálních desek z konopí a jiných materiálů, ovčí vlna. Používá se třeba i lisovaná sláma, tradiční heraklith a jiné.

Je zřejmé, že nízkoenergetické a pasivní domy lze stavět z nejrůznějších materiálů, což zachovává pestrost výstavby a eliminuje riziko konkurenční nevýhody pro některé materiály oproti jiným. Ovšem zásadním kritériem je vždy poměr ceny, užitku a kvality a tam lze vytvořit konkrétní srovnání jednotlivých stavebních materiálů. Někteří dodavatelé však nabízejí pouze konkrétní materiálové skladby a  zákazníci (stavebníci) pak stojí uprostřed marketingové masáže ze všech možných stran. Takový výběr stavebních materiálů a konstrukcí je poměrně obtížný a nevychází z hledání ideálního řešení. Navíc bývají ceny za výstavbu mnohdy značně nadnesené. Nejvhodnější jsou proto detailní konzultace s nezávislým projektantem a volba optimálního řešení a poté až dodavatele.

O značce BigMat

BigMat je evropská značka nezávislých distributorů stavebních materiálů. Tato značka byla založena v roce 1981 majiteli stavebnin, pro které je velmi důležité být v úzkém kontaktu se svými profesionálními zákazníky. Od té doby sdílí se značkou BigMat společné hodnoty: dlouholeté zkušenosti a profesionální služby, které jsou hlavními přednostmi středně velkých společností z oboru stavebnin. BigMat nabízí vysokou kvalitu stavebních materiálů pro novou výstavbu i renovace profesionálům i koncovým zákazníkům. BigMat je velmi důležitým spojovacím mezičlánkem mezi výrobci a konečnými zákazníky. S více než osmi sty prodejních míst a jejich neustále se zvětšujícím počtem v různých zemích je BigMat silou na trhu stavebních materiálů, kterou nelze ignorovat. BigMat International je zároveň členem skupiny Euro-Mat, jedničkou na trhu distribuce stavebních materiálů, s ročním obratem ve výši 23,3 mld. €. Skupina, která je v současnosti přítomna ve 24 zemích, a v téměř čtyřech tisících prodejnách. Nabízený sortiment zahrnuje stavební materiál pro hrubou výstavbu, izolace a zateplení, střešní prvky, vnitřní venovní dlažbu a obklady, venkovní program, barvy a laky, pojiva a malty, materiály pro suchou výstavbu, dřevo a výplně, sanitu, trubní rozvody, doplňky a nářadí.

Jste-li středně velkou společností z oboru stavebnin, staňte se i vy součástí tohoto společenství.