Střecha je základ domu - nová i stará Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

Střecha udržuje celý rok dům v suchu. Je první konstrukcí, která se realizuje ihned po vybudování nosných stěn a chrání tak dům už ve fázi hrubé stavby. Rekonstrukce střech se staly oblíbeným způsobem řešení bydlení především pro svou přijatelnou cenu. Vždy je zásadně levnější zrekonstruovat střechu, zateplit podkroví a vybudovat zde podkrovní byt. 

Při budování podkrovních prostor se nejčastěji používá minerální tepelná izolace, hydroizolační fólie, paropropustná fólie a na šikmé stěny a stropy sádrokarton či palubkové obložení. S letošním poklesem na stavebním trhu lze předpokládat, že ještě více poroste obliba podkrovního bydlení ve starších domech.

Problematičtější je výběr střešní krytiny. V lokalitách s výskytem silných větrů a většími srážkami se s oblibou používají lehké falcované střešní krytiny, které jsou kotvené přímo do konstrukce krovu. Zvyšuje se tak odolnost střechy vůči vnějším vlivům, ani silné vichřice plášť střechy nepoškodí. Všimněte si, že dříve se v horských oblastech střechy s oblibou pokrývaly plechem či  eternitem (tyto materiály se kotví do střešní konstrukce). Přitom lehká krytina střešní konstrukci příliš nezatíží a ta je pak dobře připravena i na vyšší zatížení sněhem a ledem v zimě. Moderní lehká krytina s povrchovou úpravou polyuretanovými vrstvami je navíc prakticky bezúdržbová.

Rekonstrukce střechy začíná prohlídkou

Odborník proklepe a pořádně prohlédne trámy, aby zjistil jejich stav, zda jsou suché, nenapadené škůdci, plísněmi a houbami. Stejně tak je nutné z vnější a vnitřní části zkontrolovat střešní krytinu. Ta se především nesmí odchlipovat a musí být správně usazena, podle typu pak i případně kotvena. Účinnější je prohlídka střešní krytiny z půdy, kdy si můžete být jisti, že případnými škvírami prosvítá světlo. Tuto prohlídku a zjištění stavu střechy provádíme nejen před její rekonstrukcí, ale každoročně před zimou a po ní. Zároveň s ní souvisí i údržba okapového systému.

Vždy rozhoduje tvar střechy

Tvar střechy souvisí s výběrem střešní krytiny i nároky střechy na pravidelnou údržbu. Nejvyšší nároky mají střechy ploché, nejnižší střechy s mírným sklonem. Ne každou střešní krytinu přitom lze použít pro jakýkoli sklon střechy. V každém kraji se setkáme s obvyklým řešením střech, které je historicky podmíněné klimatem lokality. Nejčastější jsou v ČR na venkově střechy sedlové a ve městech pak pultové nebo stanové. Funkcionalismus 20. století a poté výstavba panelových bytových domů v 70. a 80. letech 20. století přinesly dnešní četný výskyt střech plochých.

Potřebujete pro budování podkroví stavební povolení?

Ano, ale pouze v případě výraznějších zásahů do statiky krovu nebo při novém půdorysu střechy. V takovém případě se nevyhnete ani získání souhlasu sousedů. Ti se budou vyjadřovat především ke střešním oknům, jež mohou narušit jejich soukromí. Ještě složitější bude rekonstrukce střechy v památkově chráněné zóně. „Památkáři“ mohou ovlivnit barvu a typ krytiny, umístění střešních oken nebo mansard, řešení štítu i volbu materiálů. Dokonce mohou zakázat odstranění starých poškozených trámů a přinutit vás k jejich šetrné rekonstrukci a zachování.

Klíčové je při rekonstrukci střechy počasí

Nejen před víkendem či dovolenou, ale právě před rekonstrukcí střechy by nás měly zásadně zajímat předpovědi meteorologů. „Rozpárat“ starou střechu s vědomím blížícího se deště, by bylo velmi nemoudré. I když se ale zdá, že počasí vychází ideálně, je dobré připravit si do rezervy plachty na pokrytí odkryté plochy. Realizační firma samozřejmě musí s tímto počítat a být připravena na jakoukoli situaci. Právě s ohledem na počasí se během jednoho dne musí realizovat krov, pokrýt hydroizolační fólií a zajistit ji kontralatěmi. 

Odstraňování původní střešní krytiny

Původní střešní krytinu je nutné odstraňovat opatrně, protože zde hrozí riziko úrazu či poškození věcí pádem materiálu. Postupuje se pomalu a s rozvahou.

Výměna latí

I když je konstrukce krovu nepoškozená a dostatečně únosná, stejně budeme muset vyměnit alespoň latě. Výměna latí se v zásadě provádí vždy. Kontralatě, kterými se uchycuje hydroizolační fólie, pak mají ještě jednu funkci. Vzniká tak odvětrávaná vrstva, která je pro skladbu střechy velmi důležitá. Latě navíc musí být impregnované, čímž zvýšíme jejich životnost.

Postupuje se podle návodu výrobce střešní krytiny

Střešní krytinu, doplňky a klempířské prvky je nutné realizovat přesně podle doporučení a návodu výrobce. Mnohdy vypracuje dodavatel či realizační firma i kladečský plán. Střešní krytina nesmí být nikde uvolněna a všechny přechody na sebe musí plynně navazovat. Okapový systém se osazuje až na konec, okapy by totiž mohly být při pokládce střešní krytiny poškozené. 

Nebezpečí silného větru

Silný vítr obtéká střechu vzduchovým proudem a na střešní ploše je vyvolán potlak. Vzniká tak sací síla, která může způsobit destrukci střešního pláště. Tato sací síla má statickou a dynamickou složku. Statická složka sací síly vychází z tvaru budovy a je charakterizována koeficientem nazvaným součinitel vnějšího tlaku. Dynamická složka je závislá na pulzacích rychlosti. Platí, že konstrukce domu ovlivňuje zatížení větrem svou plochou, tvarem a výškou. Zatížení větrem vyvolá v konstrukci napětí, deformace, nestabilitu či únavové trhliny – záleží na typu střechy. Ochranou proti větru je u šikmých střech kvalitní konstrukce krovu, správná pokládka střešní krytiny a doplňků, správná volba tvaru střechy pro danou lokalitu a v lokalitách s vysokým výskytem silných větrů volba krytiny, která se do konstrukce krovu kotví.