Sdílet
 

Střecha z kvalitní oceli

Datum vydání: 10.11.2010 | autor:

Kompletní střešní systém nezahrnuje jen krytinu včetně veškerých doplňků (hřebenáče, prostupy, atd.), ale i okapový systém včetně gajgru a nakonec i často nezbytné liniové odvodnění, tedy odvedení vody od domu v žlabech do kanalizačního systému, případně podzemní jímky, kde je voda schraňována jako užitková. Kromě tradičních krytin (pálená taška či beton) se v praxi osvědčila kvalitní ocel - respektive ocelový plech - se speciální povrchovou úpravou. A v nabídce tohoto sortimentu tradičně vedou severské značky, kde jsou plechové (ocelové) střechy už dlouhá desetiletí v praxi otestovány v extrémních klimatických podmínkách.

Foto: www.yanesystems.cz, krytina Halny Foto: www.yanesystems.cz, krytina Halny
Foto: www.yanesystems.cz, krytina Halny
Foto: www.yanesystems.cz, pořadí pokládky Foto: www.yanesystems.cz, pořadí pokládky
Foto: www.yanesystems.cz, pořadí pokládky

Na co se při výběru plechové střechy zaměřit?

Hlavním cílem je maximální užitek, odolnost a trvanlivost zvoleného střešního, ale i okapového systému. Navíc požadujeme minimální údržbu. Co bychom měli požadovat od plechové střešní krytiny?

Za prvé kvalitní žárové zinkování plechu. Vrstva zinku chrání ocel před korozí. Pouze kvalitní plechová střešní krytina je opatřena 275 g zinku na 1 m2. V každém místě střihu krytiny i okapů pak při instalaci na střechu dojde k zatažení střižné hrany zinkem. Je tak zabráněno rezivění právě v těchto místech. Navíc je právě takovou gramáží zinku dostatečně chráněno před korozí celé ocelové jádro krytiny.

Za druhé je zásadní způsob provedení, materiál ochranných laků a počet jeho vrstev. A nakonec i konečná povrchová vrstva, ideálně z Polyesteru. Díky dokonalé povrchové úpravě je pak pozinkovaný povrch ocelového jádra taženého plechu vlastně nedotknutelný. Jelikož má povrchová úprava vysokou životnost, promítne se odolnost materiálu i do celkové životnosti střešní krytiny a okapů (žlabů a svodů).

Garance a životnost

U garance (záruky) není důležitá její doba, ale obsah. Doba záruky je jen reklamním trikem, teprve obsah – čili „CO VÝROBCE GARANTUJE“ dává záruce váhu. Je důležité vědět například to, že samotní výrobci ocelového plechu neposkytují vyšší záruku jak 10 let. Proč? Protože podrobné informace o každém vyrobeném svitku se archivují 10 let a poté skartují. Můžeme hovořit o jakémsi rodném listu materiálu, kde je uveden každý detail, včetně původu suroviny. Pozor tedy, z 99% jsou extrémně dlouhé záruky (až 50 let) poskytovány pouze na „prorezivění materiálu,“ lidově řečeno „skrz naskrz,“ nikoli na výskyt rzi povrchové.  

Tloušťka plechu a cena krytiny

Ocelové střechy jsou standardně vyráběné z 0,5 mm tlustého plechu. Cena je pak závislá na kvalitě vstupních materiálů. Nízká gramáž zinkování a slabá vrstva polyesterového laku ( 20 mic u lesku, 30 mic u matu) společně s mínusovou tolerancí ocelového plechu (0,45 mm), nízkým příčným prolisem tašky ( 15 mm) a délkou prolisu tašek 400 mm = nízká pořizovací cena. Počítat však musíme i s nízkou pevností a životností. Takový materiál navíc snadno prošlápneme, takže na střechu prakticky nelze vstoupit. Proto při pořizování plechové střechy raději uvažujme o plusových hodnotách a tedy kvalitě. Vyšší cena = vyšší kvalita a to je dobré vědět. V mnoha oblastech podnikání tomu tak nebývá.
Obr: www.yanesystems.cz, řez materiálem
Obr: www.yanesystems.cz, řez materiálem
Foto: www.yanesystems.cz, krytina Halny
Foto: www.yanesystems.cz, krytina Halny
Foto: www.yanesystems.cz, krytina Halny Antica
Foto: www.yanesystems.cz, krytina Halny Antica

Krytina Halny a Halny Antica

Tyto střešní krytiny pocházejí z produkce ArcelorMittal, dnes největší ocelárny na světě. Kvalita výroby je zaručena od prvotního zpracování železné rudy, válcování plechu, lakování, až po finální výrobek.

Krytiny Halny a Halny Antica jsou určené pro nové stavby i renovace střech. Jsou velmi lehké (5 kg/m2), snadno se montují, v nabídce jsou zajímavé barevné variace a široká řada doplňků. Volbou této krytiny kombinujeme nejlepší vlastnosti ocelových krytin a  klasických tašek. Vyznačují se i vysokou odolností proti oděru a jejich jednotlivé prvky mohou být rozměrově upravené na zakázku.

Tyto krytiny příjemného vzhledu jsou určené pro šikmé střechy o sklonu alespoň 8° bez příčného spoje a 14° s příčným spojem. Hodí se i pro oblasti s nejextrémnějšími klimatickými podmínkami.
Instalovat je můžeme na tradiční latě, bednění (za použití speciální folie) či kovové profily. Pokud je krytina dodávána v modulech, činí její délka 350 či 400 mm, v pásech pak 840 až 6.150 mm.
Obr: www.yanesystems.cz, schéma střechy Halny Obr: www.yanesystems.cz, schéma střechy Halny
Obr: www.yanesystems.cz, schéma střechy Halny
Obr: www.yanesystems.cz, schéma střechy Halny Antica Obr: www.yanesystems.cz, schéma střechy Halny Antica
Obr: www.yanesystems.cz, schéma střechy Halny Antica
Obr: www.yanesystems.cz Obr: www.yanesystems.cz
Obr: www.yanesystems.cz
Standardními doplňky těchto střešních systémů jsou hřebenáče, koncový hřebenáč, závětrné lišty,
úžlabí, okapnice, lemování ke zdi, sněhový zachytávač, napojení střešních rovin, sada těsnění VTR,
těsnící klíny a prostupové manžety.

Zváštností je povrchová úprava Antica u krytiny Halny Antica. Ta byla vyvinuta s cílem vytvořit estetický, starobyle vyhlížející, ale trvanlivý produkt s neměnnými technickými vlastnostmi. Antica je trvanlivá vrstva odolná proti korozi, UV záření i vlivům klimatu. Vzhled byl inspirován římskou a středomořskou tradicí. Mezi doplňky této krytiny patří i šrouby KOMBI v jejím odstínu.

Součástí dodávky obou typů krytiny je vypracování kladečského plánu, jehož podkladem je projektová dokumentace střechy. 
Obr: www.yanesystems.cz, detaily oplechování Obr: www.yanesystems.cz, detaily oplechování
Obr: www.yanesystems.cz, detaily oplechování

Oplechování střechy

Součástí dodaného řešení je nakonec i oplechování komínu, detail u hřebene s použitím profilovaného těsnícího pásu, oplechování atiky a oplechování ke zdi. Variant je však více. Veškeré klempířské prvky si snadno objednáte spolu s krytinou. Vhodným řešením je nabídka klempířských prvků YANE SYSTEMS®. Dosáhnete shodné barvy s krytinou a jejími doplňky, rychlé a bezpečné montáže. 

Okapy YANE SYSTEMS®

Tento komplexní odvodňovací systém je vhodný pro každou střechu. Teprve se střechami Halny však dosáhneme naprosté harmonie, stejně jako v případě oplechování YANE. Stejně jako střechy Halny jsou tyto okapy ideální do jakéhokoli podnebí, ale i typ objektu. Jeho předností je kromě snadné montáže i příjemný vzhled.

Dosáhnete rychlého a bezpečného odvodu dešťové vody z celé plochy střechy. Odtokové žlaby YANE SYSTEMS® jsou odolné proti deformacím způsobeným náporem vody, ledu nebo sněhu sesouvajícího se ze střechy. Spoje okapů kompenzují změny délky následkem teplotních rozdílů. Přitom nemá rozpínání žádný vliv na těsnění spojů. Vysoká pevnost, minimální údržba, dlouhá životnost, jednoduchá a rychlá montáž, barevná stálost a vysoká antikorozní odolnost – to jsou hlavní přednosti těchto okapů.

Použitý materiál je shodný s materiálem, ze kterého jsou vyráběné střešní krytiny Halny. Tloušťka plechu je však 0,6 mm (o 0,1 mm silnější) a povrchová úprava je realizována povlakem Prelaq Nova. Ten je typický hladkým povrchem, barevnou stálostí a přiměřenou odolností vůči působení dešťové vody a nečistot v atmosféře. Na plechu najdeme celkem 8 postupně nanášených ochranných vrstev. Údržba je tedy eliminována pouze na pravidelné odstraňování nečistot ze žlabů.

Plech je vyráběn lisováním za studena. Okapy YANE jsou nabízené v 8 variantách barevného provedení a ve třech rozměrech: 100mm/75mm; 125mm/90mm a 150mm/100mm.
Obr: www.yanesystems.cz Obr: www.yanesystems.cz
Obr: www.yanesystems.cz
Foto: www.yanesystems.cz
Foto: www.yanesystems.cz

Gajgry

Každý okapový svod je nakonec nutné na zemi zakončit v gajgru, což je ta část okapového systému, která je určena k odvodu dešťových srážek do kanalizace. Konstrukce gajgru umožňuje ideálně přímé napojení svodové roury o průměrech 50, 80, 90, 100 či 125 mm.

Gajgry jsou standardně vyráběné z polypropylenu a odolávají tlaku až 1063 N. Košík uvnitř gajgru má funkci filtru, zachycuje tedy nečistoty a brání ucpání odtoku. Zpětná klapka pak chrání kanalizaci a budovu před vniknutím hlodavců.

Odtokové žlaby – liniové odvodnění

Kanalizační systém je však často vyveden až v určité vzdálenosti od domu a proto je vhodné svádět vodu do kanalizace pomocí odtokových žlabů. I v tomto případě je vhodným materiálem polypropylen. Nabízené jsou však i další materiály, především polymerbeton, jehož nabídka je obecně nejširší. Žlaby jsou však vhodné i na zahradu či terasy, podél pěšinek na zahradě, případně u vjezdů do garáží.

Hovoříme o takzvaném liniovém odvodňovacím systému. U liniového odvodňovacího systému je počet napojení na dešťovou kanalizaci značně nižší. Plocha nevyžaduje rozdělení na velký počet spádovaných částí, což usnadňuje projektování. Montáž je navíc mnohem snazší. Zatímco u bodového systému je na dešťovou kanalizaci napojeno každé odtokové místo a systém má velký počet spádových částí. Výhodou tohoto podpovrchového způsobu odvodnění je především fakt, že jeho plocha nepředstavuje žádnou překážku. Tradiční žlaby je třeba v místech určených pro pojezd přemosťovat. Odvonovací systém navíc splývá s terénem a voda proudí pod jeho povrchem. 
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Parking
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Parking
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Self
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Self
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Super
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Super
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Top
Foto: www.yanesystems.cz, žlab Stora Top
Ing. Josef Edvard Gregor

Ing. Josef Edvard Gregor

Úvaly, Úvaly, Purkyňova 1805, 25082
Tel: 314 501 574
Web: http://www.yane.cz
E-mail: info@yanesystems.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Josef Edvard Gregor

Úvaly, Úvaly, Purkyňova 1805, 25082
Tel: 314 501 574
Mobil: 739 753 171
Web: http://www.yane.cz
E-mail: info@yanesystems.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Střecha z kvalitní oceli"

Buďte první a napište komentář k  "Střecha z kvalitní oceli"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE