Co nesmí chybět ve skladbě střešního pláště Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

Je důležité vědět, k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit. A teprve podle toho zvolíte správné řešení. Difúzní fólie, bednění, latě a kontralatě, odvětrání podstřešních prostor a větrací mřížky, kterými nepronikne ptactvo, hmyz, listí a jiné nečistoty - bez těchto detailů není střecha realizována správně. Položení střešní krytiny má svá jasná pravidla, která musíme dodržet. Bez odvětrání podstřešních prostor a správného napojení difúzní fólie na okapovou hranu bude docházet k rychlejší degradaci konstrukce střechy. Bez difúzní fólie nám bude podkroví promrzat a bude nám do tepelné izolace a stěn pronikat voda (kondenzující vzdušná vlhkost i voda srážková při zatečení pod střechu).

Pokud bude podkroví neobydlené, tedy nevytápěné a nezateplené, nepotřebujeme složitou střešní skladbu. vystačíme si s kvalitní difúzní fólií. Ta musí být kontaktní a paropropustná - umožní prostup vodních par alespoň 1200g/m2 za 24 hodin. Pokud uvažujeme o budoucím podkrovním bydlení, i když do realizace podkroví nechceme jít hned, nebude to díky takto zvolené fólii problém. Pro obydlené podkroví je totiž použití difúzní fólie nezbytné. Určitě není dobré tuto část střešního pláště podceňovat.

Nepodceňujte použití kvalitních difúzních fólií

Na vrstvu z difúzních fólií je ve skladbě střechy často nahlíženo jako na doplňkový materiál. Jenže právě tato vrstva plní ve střeše rovnou několik funkcí. Zásadní je funkce pojistné hydroizolace, jde tedy o sekundární vrstvu, která je schopna odvést vodu, ta nám nezatéká do tepelné izolace a vnitřního opláštění podkroví. Na druhém místě stojí takzvaná větrotěsnost - difúzní fólie chrání tepelnou izolaci proti vnikání větru a s tím souvisejícím tepelným ztrátám interiéru. Navíc fólie chrání i před pronikáním hmyzu a prachu. Je tedy patrné, že difúzní fólie zásadně přispívá ke správné funkci střešního pláště a prodlužuje jeho životnost. A právě pro montáž střešních krytin Lindab doporučujeme používat difúzní fólie DuPontTM Tyvek® Solid.

Proč doporučujeme ke krytinám Lindab difúzní fólie DuPontTM Tyvek® Solid
  1. Jednovrstvá membrána má nadstandardní tloušťku funkční vrstvy 220 μm.
  2. Role mají nízkou hmotnost a snadno se s nimi manipuluje.
  3. Teplotní odolnost fólie je od -40 do +100 oC (většina jiných fólií jen do 80 oC)
  4. Provozní životnost přesahuje 50 let.
  5. Materiál je bezpečný - prověřeno více než 40 let po celém světě.
Více informací o difúzních fóliích DuPontTM Tyvek® Solid najdete ZDE.
Popis obrázků: Unikátní jednovrstvá difúzní membrána DuPontTM Tyvek® Solid je větrotěsná, mechanicky odolná, přirozeně paropropustná, ale přitom voděodolná. Svou spolehlivou ochrannou schopností a bezproblémovou instalací přináší uživateli klid a pohodu. Byla vyvinuta společností DuPont již před 40 lety a od té doby svou přítomností v pláštích budov výrazně ovlivňuje způsob navrhování, projektování a stavění konstrukcí po celém světě.
Odvětraná střecha je základ

Bez ohledu na to, zda difúzní fólii položíte na bednění či přímo na tepelnou izolaci (pod latě), je nezbytný provětrávaný prostor mezi difúzní folií a krytinou. Větrání šikmých střech je však pro každý dům individuální, záleží vždy na projektu. Vzduchovou mezeru mezi střešní krytinou a difúzní folií vytvoříme kontralatí o minimálním průřezu 40 x 60 mm. Vzniknou tak takzvané nasávací otvory, které je nutné opatřit v místě okapové hrany ochrannou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem. Tím zabráníme vniknutí ptactva, hmyzu, listí a nečistot do podstřešního prostoru. Důležité je i zakončení difúzní fólie ukončit okapním plechem tak, aby kondenzát nestékal do podhledu nebo bednění.

'Větrání podstřešního prostoru je důležité pro odvádění vlhkosti a zamezení kondenzace vodních par ve střešním plášti, navíc i pro vyrovnání teplot ve střešním plášti. Díky vyrovnání teplot dochází k rovnoměrnému tání sněhu a navíc odstraníme problém vznikání ledových bariér u okapové hrany. V létě zase odvedeme nahromaděné teplo v střešním plášti, které vzniká vlivem slunečního záření,“ říká Marek Dítě, produktový manažer společnosti Lindab.
Popis obrázku: 1 - šroub s těsnící podložkou, 3 - tašková tabule, 4 - latě, 5 -difúzní folie, 6 - tepelná izolace, 7 - kontralať, 20 – štítové lemování VISK, 21- štítové lemování VISK-S, 22- štítové prkno, 26 – větraná mezera, 29 - krokev

Přiváděcí větrací otvory se u okapové hrany navrhují o ploše alespoň 200 cm2/bm okapu. Plocha odváděcích větracích otvorů se pak oproti přiváděcím zvětšuje nejméně o 10%. Musíme totiž vždy počítat se snížením kapacity větracích otvorů při osazení ochranného větracího pásu až o polovinu. Navíc platí pravidlo, že čím větší je vzdálenost mezi okapovou hranou a hřebenem, tím větší by měla být větrací mezera mezi krytinou a difúzní folií. O to silnější (většího průřezu) tedy potřebujeme kontralať. Stejně tak použijeme silnější kontralať, pokud má střecha délku krokví větší jak 10 metrů. Velikost větrací mezery je totiž závislá i na sklonu střechy.
Popis obrázku: 1 - šroub s těsnící podložkou, 3 - tašková tabule, 4 - latě, 5 - difúzní folie, 6 - tepelná izolace, 7 - kontralať, 29 - krokev, 24 - těsnění LPTPU (nebo ochranná větrací mřížka OVM), 25 – ochranný větrací pás OVP, 27 – okapový plech, 28 – žlabový hák
Odvětrat musíme i hřeben střechy

Právě větraným hřebenem je z podstřešních prostor odváděna vlhkost. Díky rozdílnému tlaku v oblasti okapové hrany a hřebene vzniká za ideálních podmínek přirozené větrání (komínový efekt). Pokud je sklon střechy menší jak 20o, nebo je délka od hřebene k okapu větší než 10 metrů, je dobré střechu přivětrat zvětšením větrací mezery (střechu osadíme vyšší kontralatí). Použít lze i větrací tašku LV200/160. Větrací otvory je samozřejmě nutné opatřit ochranou proti vniknutí ptactva, drobných hlodavců, listí a nečistot.

Lindab nabízí tři možnosti provedení větraného hřebene:

1.) Při použití kulatého hřebenáče NTP lze použít větrací pás hřebene VPH (nutno použít hřebenovou lať), nebo VPH Roll. Větrací pás hřebene VPH Roll můžeme montovat bez použití hřebenové latě. Montáž se tak stává rychlejší a snazší.
Popis obrázku: 1 - šroub s těsnící podložkou-SWT, 2 - šroub s těsnící podložkou-SL2T, 3 - tašková tabule, 4 - latě, 5 - difúzní folie, 6 - tepelná izolace, 7 - kontralať, 8 - větrací pás hřebene VPH nebo VPH Roll, 9 - hřebenáč NTP, 10 - hřebenová lať, 11 - větrací taška LV200/160 (pouze pro krytinu Topline), 13 - rovný hřebenáč NP

2.) V případě osazení hřebene rovným hřebenáčem NP je třeba použít větrací pás VPH Roll.
Popis obrázku: 1 - šroub s těsnící podložkou-SWT, 2 - šroub s těsnící podložkou-SL2T, 3 - tašková tabule, 4 - latě, 5 - difúzní folie, 6 - tepelná izolace, 7 - kontralať, 8 - větrací pás hřebene VPH nebo VPH Roll, 9 - hřebenáč NTP, 10 - hřebenová lať, 11 - větrací taška LV200/160 (pouze pro krytinu Topline), 13 - rovný hřebenáč NP

3.) Hřeben lze také odvětrat pomocí atypicky tvarovaného hřebenáče, kde nám jako ochranný prvek poslouží perforovaný plech a těsnění LPTPO. Tento způsob odvětrání je zvláště vhodný ve vyšších sněhových oblastech, nebo v místech s vyšším náporem větru. Pro odvětrání nároží používejte větrací pás VPH Roll.
Popis obrázku: 1 - šroub s těsnící podložkou-SWT, 2 - šroub s těsnící podložkou-SL2T, 3 - tašková tabule, 4 - latě, 5 - difúzní folie, 6 - tepelná izolace, 7 - kontralať, 11 - větrací taška LV200/160 (pouze pro krytinu Topline), 14 - perforovaný plech, 15 - atypický hřebenáč 16 - těsnění LPTPO