Nejlepší renovací ploché střechy je konstrukce šikmé Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek Možná jste se s problémem opakovaně opravovaného střešního pláště ploché střechy právě setkali. Většinou ke každému problému obvykle existuje řešení. V tomto případě dokonce definitivní – vyzkoušejte systém šikmého zastřešení LindabRoof, doplněný o lehkou bezúdržbovou střešní krytinu a okapový systém Lindab s povrchem z HB Polyesteru. Systém LindabRoof přitom přenáší zatížení střechy přímo do stěn a nedochází tedy k přetížení stropu nad byty posledního podlaží.

Pro vytvoření krovu existuje mnoho typových konstrukcí – dřevěných nebo ocelových. Jak se rozhodnout, která je správná? Různé systémy s sebou přinášejí pozitiva, ale i negativa (náročná manipulace a montáž těžké ocelové konstrukce, zatížení stávající budovy, možnost zatečení při montáži a podobně).

Vhodné řešení

Se zmíněnými nedostatky plochých střech se vyrovnala společnost Lindab a přináší řešení. Je to ocelový systém navržený „na míru“ a použitelný pro jakýkoli nosný systém a tvar budovy. LindabRoof je tvořen z nosné konstrukce tvořené tenkostěnnými ocelovými profily.

Kvalitní švédská krytina s potřebnými doplňky a okapovým systémem tento celek uzavře. Komplexní systém v provedení sedlové, valbové nebo pultové střechy je tak od jednoho dodavatele. Vyhnete se tedy riziku nekompatibility jednotlivých prvků, komplikovanému a časově náročnému jednání s dodavateli před stavbou, v jejím průběhu, či při uplatňování záruky.
Nosný systém

LindabConstruline se vyznačuje nízkou vlastní hmotností a současně vysokou pevností. Tuto přednost zajišťuje použití za studena válcovaných pozinkovaných Z a C profilů. Stojky tvořené C profily se kotví pomocí U-patek v modulu nosných stěn na střešní panel po celé délce budovy. Postupně se tvoří hřebenová řada ze Z profilů, na kterou navazují ztužující C profily a další stojky a patky. Tento rastr se nakonec prováže dalšími Z profily jako vaznicemi. Takový vaznicový systém přenese zatížení od vlastní hmotnosti, sněhu a větru přímo do nosných stěn a původní střešní panely tak nebudou přetížené.

Střešní krytina

LindabCoverline se používá ve formě samonosného trapézového plechu LTP45 s polyesterovou povrchovou úpravou v 17 barevných odstínech. Do vaznic se kotví pomocí samořezných šroubů s EPDM podložkami, čímž vzniká pevný a vodotěsný spoj. Správným vyvedením stoupaček, odvětráním kanalizace a bytových jader nad střešní plášť a použitím odvětraného hřebene doplněného odvětrávacími hlavicemi, odpadnou obavy z nadměrné kondenzace vodní páry. Střecha je takto větraná přes hřeben a nasávacími otvory u okapu. Minimální sklon střešní roviny 10o až 15o je dostatečný na bezpečný odtok vody i při větším větru. Součástí dodávky systému je i potřebné příslušenství či bezpečnostní prvky střechy.
Okapový systém

LindabRainline je dodávaný v 10 vzájemně kombinovatelných barvách a se širokým sortimentem komponentů. Montuje se na vyrovnávací konstrukci na atice a úspěšně odvede dešťovou vodu i do existujících střešních vpustí. Z dlouhodobého hlediska je však spolehlivějším řešením odvod vody mimo půdorys budovy prostřednictvím vnějších svodů.

Přidaná hodnota

Součástí dodávky je kompletní návrh systému a zajištění statického výpočtu a montážní dokumentace pro projektanta i montážní firmu. Samozřejmostí je i odborný dohled na průběh samotné montáže. Dodávka sytému prostřednictvím autorizovaného partnera společnosti Lindab zajistí rychlou a bezproblémovou montáž (30 m2/den) s minimálním rušením pohodlí nájemníků. Vlastní hmotnost systému (cca 15 kg/m2) má zanedbatelný vliv na statiku objektu. Bezúdržbový a nehořlavý systém umožňuje i dodatečné zateplení. Dodací termín materiálu jsou cca 3 týdny po přesném zaměření a sondě do střešního pláště.

Poznámka na závěr

Rozhodnutí postavit si novou šikmou střechu určitě přináší spoustu starostí a nákladů, ale odměnou bude nový pocit bezpečí a tepla nejen pro obyvatele vrchních podlaží. A navíc budova dostane nový vzhled, který zpestří jednotvárnost panelákových sídlišť a podtrhne jejich nové barevné fasády. Více informací získáte na www.lindab.cz nebo www.lindabstrechy.cz.

Ing. Radko Tomič, Lindab s.r.o.