Nová střecha je základem domu Konstrukce každé střechy začíná prací tesařů. Kvalitně provedené tesařské práce, které odpovídají aktuálním normám i projektu stavby, jsou nezbytným předpokladem dobré a bezpečné střechy. Konstrukce střechy musí být především stabilní a dostatečně únosná. Tesařskými pracemi začínáme jak při stavbě střechy v novostavbách, tak při rekonstrukcích. Při rekonstrukci si často vystačíme jen s výměnou poškozených dílů krovu, mnohdy je ale nutné postavit krov nový, nebo ten stávající rozebrat, použít jeho zachované díly a postavit znova.

Konstrukce krovů

Střechy dělíme podle jejich konstrukce na ploché a šikmé. A právě tím nejpodstatnějším konstrukčním prvkem střech šikmých – jejich nosnou konstrukcí - je krov. Krov přenáší zatížení svou vlastní vahou, vahou střešní krytiny, v zimě vahou napadaného sněhu a roli hrají i podmínky povětrnostní. Zatížení je na krov vždy přenášeno svisle, čemuž odpovídá i způsob, jakým je konstruován.

Nejčastěji se u nás setkáme s tradičními střechami sedlovými, pultovými a stanovými, výjimkou ale nejsou ani střechy valbové, polovalbové a mansardové. Nejen z hlediska klimatu v naší zemi jsou pak absolutně nejvýhodnější sedlové střechy o sklonu 40 až 45o a rozpětí krokví 7 až 10 metrů. Nejčastějším konstrukčním materiálem krovů je smrkové dřevo, které je spojované ocelovými spojovacími prvky.

V zásadě platí přímá úměra mezi tvarem střechy a fantazií architekta, hlavní roli však hraje i územní plán, který definuje, jaké střechy a jakou krytinu můžeme v konkrétní lokalitě použít. Především pak ve starší zástavbě. Stejně tak platí pravidlo o jednoduchosti střešní konstrukce: čím je krov jednodušší, tím je i spolehlivější! U složitých střešních konstrukcí je navíc obtížné provádět jejich izolace.
Stavebníci postupně ustoupili od střech jednoplášťových, kdy střecha oddělí chráněné vnitřní prostředí od exteriérových podmínek a rozmarů klimatu pouhým jedním pláštěm. Nejčastější jsou dnes střechy dvouplášťové, kdy jsou oba pláště oddělené vzduchovou mezerou, respektive víceplášťové – střechy s dvěma a více plášti.

Aplikace difúzní fólie

Difúzní fólie zabraňuje pronikání vody pod střešní konstrukci, zároveň však musí být paropropustná ve směru zevnitř ven. V nabídkách prodejců je dnes nepřeberné množství difúzních fólií. Rozhodujeme se mezi nimi především podle toho, jakou střechu konstruujeme, pak už záleží jen na výběru konkrétní značky.

Běžně se používají difúzní fólie pro tříplášťovou větranou střechu (mezi tepelnou izolací a fólií musí být zachována větraná mezera, nejlevnější varianta), pro střechu dvouplášťovou větranou (fólie se dotýká tepelné izolace, středně drahá varianta) a pro střechu dvouplášťovou větranou s bedněním (fólie se dotýká bednění, nejdražší varianta). Bez střešní fólie si dnes skladbu střešního pláště nelze představit, stejně jako správný typ fólie je ale důležité její správné provedení. Fólii nesmíme při pokládce potrhat či jinak poničit, umisťuje se zásadně pod latě, tedy před jejich přitlučením.
Hlavní kritéria výběru střešní krytiny

Typ střešní krytiny i její barva jsou již předem definované v projektu domu. Volbu střešní krytiny ovlivňuje její hmotnost na m2, jelikož nás zajímá nosnost konstuovaného krovu. Ohled přitom bereme na celkovou plochu, na kterou krytinu pokládáme (zatížení krovu ovlivní i klimatické vlivy – sněhové srážky, silný vítr). Dalším důležitým kritériem je sklon střechy, některou krytinu nelze při určitých sklonech pokládat (každá krytina má minimální sklon, při kterém výrobce garantuje funkčnost).

Podstatná je nakonec i povrchová úprava krytiny, především barvou, ale často i typem musí krytina odpovídat okolní zástavbě (často jsou typ a především barva krytiny definovány i v územním plánu). A co bychom byli za stavebníky, kdyby nás nezajímala záruka a životnost vybraného střešního materiálu v kombinaci s jeho cenou, stejně tak i pracnost pokládky a nezbytnost použití speciálního nářadí při ní.

Důležitá je i šířka nabídky střešních doplňků výrobce konkrétní střešní krytiny (hřebenáče, bokovky, speciální tašky protisněhové či s otvorem pro anténu a podobně). Střechy jsou dnes nabízené jako ucelené stavební systémy, často včetně střešních oken, okapů a dalšího vybavení. Ucelený stavební systém nám přináší jistotu, že jednotlivé díly do sebe skutečně zapadnou a my navíc nebudeme kombinovat nevhodné materiály.
Materiály střešní krytiny

Pálené tašky
U nás tradiční a nejrozšířenější materiál, vhodný do jakéhokoli klimatu. Tašky jsou pálené z cihlářské hlíny. Jejich systém dvojitých drážek zajišťuje ochranu před vnikající vodou, sněhem i prachem. Pálené tašky lze použít i pro šikmé střechy s velmi nízkým sklonem. Keramika výborně tlumí hluk, má však vyšší hmotnost, nasákavost a je křehká. Běžná záruka na pálené tašky je až do 33 let (TONDACH).

Pálené tašky se ukládají na latě a samotná pokládka je po precizní přípravě velmi rychlá. Nejlehčí pálené tašky váží od 45 kg/m2 a lze je použít pro minimální sklon střechy 12o, nejčastěji se však u nás pokládají na střechy o sklonu 22o. Problematické je pokládání této krytiny na střechy atypických tvarů.

Betonové tašky
Na první pohled vypadá betonová krytina stejně jako ta pálená. Zásadní rozdíl je ale v ceně (je levnější) a životnosti (je vyšší, až 100 let). Běžná záruka je na betonové tašky stejná jako na pálené. Betonovou krytinu můžeme použít na stejné typy střech a jejich sklony jako pálenou. Beton vyniká velkou pevností a odolností. Obzvlášť dobře odolává mrazu a má nízkou nasákavost (obě vlastnosti spolu souvisí). Proto je betonová krytina poslední dobou velice oblíbená především ve vyšších polohách, s delší zimou a hojnějšími sněhovými srážkami.

Betonové tašky jsou vyráběné ze směsi písku, cementu a barviva. Opět je ukládáme na pečlivě připravené latě. V nabídce jsou však i tašky, které lze ukládat na bednění. Beton výborně tlumí zvuk a je nabízen v široké škále tvarů a barev. Nevýhodou je jako u keramiky velká hmotnost (od 45 do 80 kg/m2), pozor tedy na únosnost krovu.
Bitumenové šindele a pásy
Bitumenovou skládanou lehkou krytinu ukládáme na bednění střechy, nikoli na latě. Narozdíl od asfaltových pásů a šindele je tento materiál tvárnější i stálejší. Velkou výhodou je malá hmotnost materiálu (od 10 kg/m2), jeho běžná tloušťka začíná už na pouhých 4 mm. Bitumenová střešní krytina je tvořena šablonami z pásu oxidovaného asfaltu minerálními plnivy a nenasákavou nosnou rohoží ze skelných vláken. Povrch bitumenové krytiny je tvořen tlakově zaválcovaným posypem z keramizovaného probarveného granulátu.

Bitumenové pásy a šindel přibíjíme na celoplošné bednění střechy a zároveň lepíme k sobě. Tento tvárný materiál snadno položíme na jakkoli složité střešní konstrukce libovolných sklonů (např. minimálně 7o pro pásy). Platí však, že teplota vzduchu nesmí při pokládce klesnout pod 7 oC, materiál je při nízkých teplotách křehký. Na kvalitní výrobky je poskytována záruka maximálně 30 let a nízká je pak hlavně cena bitumenové krytiny.

Plechová krytina
Do této kategorie patří například plechové šablony či krytina z tabulového pozinkovaného a měděného plechu. Pozinkovaný plech ale musíme na povrchu pravidelně ošetřovat nátěry, což se nám při současných cenách barev prodraží. Pro plechovou krytinu a jednotlivé používané materiály (měď, pozinkovaný plech, titan-zinek, hliník) platí stejná pravidla jako v případě klempířských prvků.
Plechové šablony se vyrábějí profilované do vzhledu běžných tašek. Jednotlivé tabule ale mají šířku 1 metr a délku až do 8 metrů. Pokládka je tedy velice rychlá a střechu navíc příliš nezatížíme (5 kg/m2, tloušťka materiálu je pouhých 0,5 mm). Šablony ale mohou mít šířku i jen několika tašek, vždy záleží na výrobci a typu krytiny. Plechové šablony ukládáme stejně jako běžné tašky na latě, při sklonu střechy alespoň 10o. Velmi zajímavá je životnost profilovaného plechu (až 200 let) a záruka (až 50 let). Povrchová úprava krytiny navíc tlumí hluk (kroupy, silný déšť, poryvy větru).

Klempířské prvky

Mezi klempířský sortiment řadíme okapní žlaby, svody a úžlabí, lemy komínů a zdí, případně třeba parapety vikýřů, arkýřů a jiné. Důležitá je přitom životnost klempířských prvků, jelikož při jejich výměně bychom často museli zasahovat i do samotné střechy a její část (především krytinu) rozebrat. Životnost klempířského sortimentu střech by vlastně měla odpovídat životnosti krytiny, respektive konstrukce krovů.

Jaké materiály používáme nejčastěji?

Měď
Ideální klempířský materiál je měď. Má vysokou životnost a nevyžaduje žádnou údržbu. Na jejím povrchu se po čase vytváří velmi estetická patina, klempířský prvek dostává nádech modro-zelené barvy. Počítat ale musíme s vyšší cenou měděných klempířských prvků.
Titan-zinek a hliník
O poznání levnější než měď jsou materiály titan-zinkové. Při nižší ceně jimi získáme vysokou životnost a bezúdržbovost, stejně jako v případě mědi. Vysokou životnost má i hliník, který však nelze letovat.

Pozinkovaný plech
Českou klasikou je tradiční pozinkovaný plech. Ten ale koroduje a má tedy nižší životnost a jeho povrch je nutné ošetřovat nátěrem. Motivací je pro mnohé stavebníky jeho velmi nízká pořizovací cena.

Poplastovaný ocelový plech
Staronovou novinkou na našem trhu je nakonec poplastovaný ocelový plech. Vybírat zde můžeme z více barev a úprava povrchu je dokonalá. Stejně jako hliník tento materiál nelze letovat a musíme počítat s tím, že pokud se na konkrétním místě poškodí plastový povrch, začne korodovat ocelové jádro. V každém případě však tento materiál má vysokou životnost, není třeba jej udržovat a velmi jednoduchá a rychlá je i montáž, klempířské prvky z poplastované oceli jsou nabízené jako ucelený stavební systém.
JVF stavservis s.r.o. Poslat poptávku