Sdílet
 

Nejčastější vady konstrukcí šikmých střech

Datum vydání: 26.03.2010 | autor:

Nejčastějším původcem vadné střešní konstrukce jsou špatné návrhy či chybně řešené konstrukční detaily. Zařadit sem však můžeme i nedostatečnou údržbu střechy či špatnou práci stavebního dozoru, který by měl vady včas odhalit a nařídit jejich odstranění ještě před kolaudací, při které mohou být některé skryté závady patrné už jen těžko. Stavební dozor by měl stavbu navštívit, pokud se dokončují důležité kroky výstavby. A právě krov, respektive střecha, k nim patří zásadně.

Foto: Martin Kozák
Foto: Martin Kozák
Příčiny vad v konstrukcích střech můžeme rozdělit na ty, které jsou způsobené chybami v návrhu či provedení, což platí především pro lidský faktor (i nedostatečně proschlý materiál pro konstrukci krovu je na stavbu dovezen v důsledku selhání lidského faktoru, ze stejného důvodu je pak krov z takového dřeva konstruován) a na vady materiálu.

Nejčastější vady a poruchy střešních konstrukcí:
 • nevhodný sklon střechy (je důležitý pro konkrétní krytinu)
 • latě osazené v chybné vzdálenosti = nedostatečně překryté řady tašek
 • nedodržení technické dokumentace výrobce (platí pro střešní krytinu, klempířské a další práce)
 • nadměrné přetížení konstrukce především sněhem (chybná volba či realizace krovu)
 • lidský faktor ze strany prodejce – poskytne nám lživé informace ve snaze prodat zboží za každou cenu
 • chyby v aplikaci pojistné hydroizolace, z některých míst pak voda neodtéká
 • hromadění sněhu v určitých místech (absence ochrany před sněhem)
 • konstrukční prvky s nadměrnou vlhkostí = zvýšená koncentrace vodních par
 • nedostatky střech z hledska akustických požadavků (špatná ochrana před hlukem)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: Martin Kozák
Foto: Martin Kozák
 • znečištění konstrukčních prvků (chemická koroze způsobená prostředky na ochranu dřeva, elektrochemická koroze v důsledku užití různých kovů, …)
 • konstrukční chyby v prostupech střechou (výlezy, střešní okna, …)
 • absence konstrukcí pro bezpečný pohyb na střeše (chybějící kotevní body pro upevnění osobních ochranných prostředků proti pádu, chybějící komínové lávky nebo výlezy k anténám)
 • nedostatečná údržba dílčích prvků střešní konstrukce (podhledů, přiznaných trámů, okapových žlabů a klempířských prvků vůbec)
Nesprávný návrh konstrukce střechy

Kvalitní a správně řešený návrh konstrukce střechy, především pak konstrukčních detailů, to je klíč k bezvadně fungující střeše bez jakýchkoli závad (konstrukčních nedostatků). Mnohdy pak může dojít i k tomu, že nejsou splněné záruční podmínky výrobce střešní krytiny. Za nejpodstatnější nedostatek můžeme považovat nerespektování bezpečného sklonu střechy. A tento nedostatek lze později velmi obtížně odstranit. Dalším zásadním nedostatkem jsou špatné tepelně izolační vlastnosti v napojení střechy na nosné zdivo. Stejně tak špatně upevněné tašky, nedostatečně provětraná vrstva pod krytinou a jiné.

Střecha musí především odpovídat konkrétnímu zatížení. Proto se při navrhování střech berou v úvahu i hodnoty sněhových srážek pro konkrétní oblast. Použít střešní konstrukce vhodné do nížin v oblasti horské, se může ukázat osudovou chybou. Zatížení sněhem je zde zcela odlišné.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: Martin Kozák
Foto: Martin Kozák
Voda pronikající pod střešní krytinu

Pronikání vody pod střešní krytinu není problémem, dokud nevyužíváme půdní prostor. Pokud ve střeše vyloženě nechybí některé tašky či jejich odlomené kusy a nedojde k silnému přívalovému dešti, veškerá voda, která pod konstrukci pronikne, se zachytí v podkladních vrstvách podlahy půdy. Hydroizolace střech se dříve v podstatě neřešila vůbec. Teprve s trendem budování podkrovních bytů nabyla na zásadní důležitosti. Jakékoli proniknutí vody do interiéru podkroví je velmi nepříjemné.

Platí, že jakákoli skládaná krytina není až na výjimky hydroizolačně spojitá. Pokud pak prší či sněží a zároveň fouká silnější vítr, voda je pod střešní krytinu zaháněna. A právě tyto srážky musíme svádět mimo chráněné konstrukce a odvádět mimo konstrukci stavby. Proto pod latě pokládáme takzvanou pojistnou hydroizolaci.

Nesprávná montáž střechy

Veškeré prvky střešních systémů musí být instalované ve shodě s technickou dokumentací. Realizovat střechu, byť jen pokládat střešní krytinu, bez znalostí řemesel (pokrývač, klempíř, v případě práce na krovech tesař), není možné. Snaha ušetřit pak vede k dodatečným škodám a jim odpovídajícím nákladům. Nejčastěji se u práce svépomocí (často však i u řemeslníků) setkáme se špatným provedením pojistné hydroizolace (fólie je znečištěna odpady, vlní se, je potrhaná, …). Voda se pak dostane, kam nemá.

Konstrukce krovu z nadměrně vlhkého (nedostatečně vyschlého) materiálu je další zásadní chybou. Dřevo při vysychání pracuje a vznikají v něm trhliny. Je tak narušena celistvost jeho chemické ochrany a důsledky jsou nasnadě.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: Martin Kozák
Foto: Martin Kozák
Šetřete s rozumem

Nejlevnější řešení často přinášejí i největší možná rizika, stejně tak snižují životnost střechy. Ve chvíli, kdy musíme pravidelně sahat k opravám relativně nové střechy, se nám předchozí úspory začnou prodražovat. Nemá smysl volit technologie a materiálovou skladbu, které ohrozí funkčnost a životnost střechy. Chyby však nemusí způsobit jen neinformovaný laik, ale i špatně proškolený řemeslník bez dostatku zkušeností.

Vybírejte proto vždy takového dodavatele, který je schopen vám předložit dostatek referenčních kvalitně provedených střech. Pokud pak stavíte nový dům, dohlédněte na důsledné kontroly stavebního dozoru, laxní stavební dozor = žádný.

Vady použitých výrobků

Dochází k tomu sice řídce, ale přece. Koupíme si nekvalitní materiál – například střešní krytinu. A pokud je pak tato krytina navíc i neodborně položena, nemůžeme v budoucnu ani využít zákonné reklamace. Například střešní krytina může mít velké odchylky ve velikosti jednotlivých dílů. Ale pozor, častěji se na vady výrobků vymlouvají realizační firmy, aniž by tato obvinění stála na reálných základech.

Nevhodná údržba střechy

Jakoukoli střechu je nutné pravidelně kontrolovat a případně provádět pravidelnou údržbu. Neobejdeme se bez ochranných nátěrů pozinkovaného plechu, žlaby okapů je navíc nutné čistit od nahromaděného a tlejícího listí. Stejně tak je nutné pravidelně oštřovat ty dřevěné části střešní konstrukce, které jsou vystavené klimatickým vlivům (podhledy střech, přiznané trémy, …).
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Martin Kozák

Martin Kozák

Nymburk, Drahelice, Kostomlátecká, 28802
Tel: 604 794 462
Web: http://www.klempirstvikozak.cz
E-mail: kozak@klempirstvikozak.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Martin Kozák

Nymburk, Drahelice, Kostomlátecká, 28802
Tel: 604 794 462
Web: http://www.klempirstvikozak.cz
E-mail: kozak@klempirstvikozak.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nejčastější vady konstrukcí šikmých střech"

Buďte první a napište komentář k  "Nejčastější vady konstrukcí šikmých střech"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE