Narozdíl od betonové střešní krytiny, která je vlastně novinkou, se k nám pálená střešní krytina poprvé dostala v dobách, kdy dosáhlo svého rozmachu římské impérium. V 19. století pak byla vyvinuta takzvaná HOLANDSKÁ PÁNEV. To byla drážkovaná pálená taška, která si svou tradici v rámci rozličných obměn svého tvaru a použitého materiálu udržela až do dnešních dnů. Srovnejme si některé z nejznámějších značek betonové a pálené střešní krytiny, se kterými se na našem trhu běžně setkáme.

KM BETA
KMB BETA je elegantní a zároveň velmi účelná betonová střešní krytina. Je vyráběna osvědčenou technologií a dosahuje vynikající jakosti. Charakteristická je svou velkou pevností a lze tedy vyrábět dílčí tašky o větších rozměrech. Sníží se tak počet pokládaných tašek na 1 m2 a tím se zrychlí pokládka. Přitom zatížení střešní konstrukce je téměř stejné, jako kdybychom použili betonovou krytinu rozměrů standardních.

Jelikož již jde o ucelený systém, usnadňuje pokládku i kompletní sortiment potřebných doplňků a přesné tvary a rozměry jednotlivých betonových tašek. Přitom si pořizujeme krytinu, která má díky své mrazuvzdornosti a pevnosti stoletou životnost.

Střešní krytina KM BETA se vyrábí v několika barevných odstínech (cihlově červený, višňový, tmavě hnědý, černý a šedý) a ve třech povrchových úpravách (Elegant - dvojitý akrylátový nástřik, Briliant - speciální dvojitý nástřik s leskem, Standard - probarvený beton bez povrchové úpravy). Tyto povrchové úpravy nám garantují dlouhou životnost krytiny, barevnou stálost a rovnoměrnou barevnost v celé ploše. Vybrat si můžeme jak v závislosti na svém vkusu, tak na podmínkách uvedených v územním plánu a na charakteru stavby.
BRAMAC
Betonová střešní krytina BRAMAC se na českém trhu stala během 15 let symbolem kvality a důvěryhodnosti. Tomu odpovídá krátký slogan: DŮVĚRYHODNÁ ZNAČKA. BRAMAC za tu dobu prodal cca 60 milionů m2 krytiny a stal se na českém trhu prodejcem číslo 1.

Střechy BRAMAC skutečně slouží déle. Stejně jako krytina KM BETA dosahuje BRAMAC trvanlivosti až 100 let. Během užívání se pevnost krytiny naopak ještě zvyšuje a přitom tyto tašky pro střechy nepředstavují vyšší zatížení. Jejich váhu lze srovnat s taškami z pálené hlíny.

Střechy BRAMAC i potěší každé oko. Nabídka modelů (tvarů), barev a povrchových úprav je velmi široká. V nabídce jsou jak tradiční modely, tak i typy odpovídající posledním módním architektonickým trendům.

Jednotlivé modely tašek BRAMAC jsou pravidelně testované v moderních laboratořích koncernu. Jejich odolnost je následkem neustálého vývoje až extrémní, hmotnost optimální a tvar zajišťuje společně s velikostí dílčích modelů vysokou stabilitu i za extrémních klimatických a povětrnostních podmínek. A jelikož je materiál při výrobě velmi zhutněn, je také minimálně nasákavý a tedy i  mrazuvzdorný.

Na své výrobky BRAMAC poskytuje 30 letou záruku na kvalitu materiálu a 15 letou záruku na funkčnost celého střešního systému. Výsledkem vývoje krytiny BRAMAC je samozřejmě kompletní systémové řešení. Každý model podporuje kompletní sortiment střešních doplňků včetně okapových a solárních systémů. Přitom cena za tuto krytinu neustále udržuje ve střehu konkurenci. To je kromě jiného dáno i nízkou energetickou náročností výroby střešní krytiny BRAMAC. Přitom je tento materiál plně recyklovatelný.
TONDACH
Pálená střešní krytina TONDACH se vyrábí z čistě přírodních materiálů (hlína, jíl, voda) a za absence jakýchkoli škodlivin či přísad. Tašky se vypalují ohněm a dokonce i palivo, které se používá, je ekologické. Recyklace těchto tašek je po uplynutí jejich životnosti snadná, ale na rozdíl od betonové krytiny ne plná. Pálená střešní krytina TONDACH má vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a příznivý součinitel prostupu vodních par. Tato krytina dýchá a proto napomáhá k příjemnému mikroklima interiéru, za absence mikrobů a plísní, což ocení především majitelé podkrovních bytů.

Jelikož je hlína velmi tvárná, umožňuje pálená střešní krytina výrobu širokého sortimentu modelů a doplňků. Barevnost těchto výrobků je přitom stálá, jelikož vypálením dosáhneme přírodní cihlové červeně, za jakékoli absence přísad pro přibarvení. Takovým taškám se pak říká tašky REŽNÉ. Barevné variability však lze dosáhnout nanášením jílových kalů s různým obsahem kysličníků kovů a křemičitých přísad na již vysušené tašky. Poté se krytina opět vypálí a jílové kaly se tak na povrch již vypálených tašek nataví. Dosáhne se neměnné a trvalé barevnosti krytiny, odolávající dlouhodobě přírodním vlivům. Díky tomuto postupu lze každou střechu sladit s architekturou konkrétní lokality, kde náš dům stojí.

Výroba pálených tašek TONDACH se samozřejmě nevyhne ani důsledné kontrole kvality. Ta se však týká dokonce i těžby hlíny a konečné expedice již hotových výrobků. Značka opět nabízí komplexní systémové řešení včetně všech potřebných doplňků. Mezi modely střešní krytiny TONDACH najdeme například výrobky označené: falcovka, francouzská taška, srdcovka, románská taška, stodo, univerzál, figaro, bobrovka, brněnka, jirčanka, malý prejz, pražský prejz, polka, steinbruck, …
MEINDL
Střešní krytina značky MEINDL se vyrábí už více jak 100 let. Na český trh se vrátila nejen v osvědčené kvalitě, ale i za příznivou cenu. Tato krytina vyniká surovinovými zdroji, ze kterých je vyráběna, a které jsou navíc pod neustálým dohledem kontroly kvality. Každý model projde až 30 zkouškami v laboratořích. Při těchto zkouškách je sledována plasticita materiálu, jeho smršťování, vlhkost, nenasákavost, vaznost, odolnost vůči UV záření, pevnost a stálost rozměrů.

MEINDL svou pálenou střešní krytinu vyrábí ve třech barevných odstínech: přírodní červeň a engoba (měděná červeň a starošedá). Přírodní (originální cihlová) červeň vzniká výpalem na základě složení surovin a za absence jakýchkoli chemických přísad. Odstíny engoba vznikají nanášením zvlášť připravených jílovitých kalů na usušenou tašku před vypálením. Po vypálení tak vznikají dva barevné odstíny: měděná červeň a starošedá. Tento materiál je se svým povrchem díky technologii výroby velmi odolný vůči povětrnostním vlivům.

MEINDL nabízí kromě kvalitní pálené tašky i širokou nabídku doplňků a příslušenství. Je tak možné vyřešit každý detail střešního pláště a stejně jako u předchozích prezentovaných výrobců tak získáme komplexní systém střešní krytiny. Mnohé detaily je navíc možné použít za absence malty.
PEMASTAV PRAHA s.r.o. Poslat poptávku