Televizní noviny nebo pořad věřte - nevěřte? Konec airbrushe a zákaz prodeje všech rozpouštědlových (syntetických) nátěrových hmot nebo se jedná „pouze“ o stanovení podmínek a přesných emisních limitů? Mystifikace a nesprávná interpretace zprávy dokáže způsobit velké škody všem stranám: prodejcům, výrobcům i dovozcům ale i kupujícím zákazníkům. Asociace výrobců nátěrových hmot se snaží uvést deformované informace na pravou míru. Proto buďme vděční za to, že neobjektivní informace vyprovokují impuls od odborníků a profesionálů a naše zkreslené představy se narovnají do realistických a pravdivých informací jako právě v tomto případě.

Češi se ve statistikách leckdy umisťují na předních místech. Jedno z nich se bohužel nachází na žebříčku důvěry ve zprávy a informace z médií, která tím pádem získávají velice výhodnou a vlivnou pozici. Na druhou stranu si každý z nás uvědomuje, že přejaté informace nemusí být vždy 100% pravdivé a proto je podrobujeme „zdravému selskému rozumu“. Někdy ovšem naše informace a vlastní kritické myšlení - jako v tomto případě - nestačí:

Ve vysílání Televizních novin dne 29.10.2006 byla zveřejněna reportáž „konec airbrushe“, která obsahovala některé zkreslující informace a tvrzení, které se týkaly zákazu nakupování syntetických barev od 1.1.2007 podle vyhlášky na ochranu životního prostředí.
Zákaz se konkrétně týká syntetických barev ředitelných organickými ředidly, které mají být nahrazeny ekologičtějšími barvami ředitelnými vodou. Po roce 2008 už prý na pultech žádné syntetické barvy neuvidíme.

Z celkového obsahu pojmu rozpouštědlových nátěrových hmot se ale jedná jen o nepatrný podíl se specifickým zaměřením, kterým je problematika dekorativních úprav karoserií automobilů tzv. airbrush. Nejde tedy o celkovou oblast aplikace syntetických nátěrových hmot, jak z příspěvku vyplynulo. Tento závěr poškozuje výrobce, spotřebitele i zahraniční dodavatele.

Jak tedy správně interpretovat vyhlášku?
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, která se promítá do novely vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., (vyhláška č. 509/2005 Sb.) stanovuje pro určité vybrané skupiny nátěrových hmot maximální prahové hodnoty obsahu těkavých látek ve vodou ředitelných i rozpouštědlových nátěrových hmotách ve stavu k použití (postupně ve dvou etapách - od 1.1. 2007 a od 1.1. 2011).
Dále stanovuje maximální prahové hodnoty obsahu těkavých látek pro produkty k opravě nátěru vozidel platné od 1.1. 2007.
O zákaz prodeje rozpouštědlových (syntetických) nátěrových hmot se prakticky nejedná. Jedná se o stanovení povinnosti všech evropských výrobců nátěrových hmot postupně zajistit snížený obsah organických rozpouštědel v nátěrových hmotách ve stavu k aplikaci.

Všechny členské firmy Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky se na účinnost celoevropských enviromentálních požadavků již dlouhodobě technicky připravují tak, aby jejich široký výrobní sortiment nebyl v zásadní míře omezen a aby nadále vyhovoval potřebám zákazníků a přitom splňoval platné evropské požadavky.

Nejmodernější výzkumy nám poskytují kvalitní měřící technologie, díky kterým má ekologie možnost pozitivně ovlivňovat procesy, které se týkají zlepšování zdravotních podmínek nejen každého z nás ale také budoucích generací. Neflexibilní systémy a firmy by těžko obstály nynějším požadavkům ekologů. Současné trendy osvědčené firmy dobře monitorují a reagují na ně, stejně jako na zkreslující podněty a mystifikující informace, které se dovídáme z médií.
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ Poslat poptávku