Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Tepelná čerpadla prožívají boom

Datum vydání: 07.11.2008 | autor:
Stávají se velmi oblíbeným alternativním způsobem vytápění rodinných domů. A to nejen pro své vynikající ekonomické vlastnosti - ušetří až 70% nákladů za energie, ale lákavá je i poměrně krátká doba návratnosti této investice (uvádí se tři až deset let). Jaký je princip tepelných čerpadel a jak správně zvolit jejich ideální typ?
Foto: TC MACH
Foto: TC MACH
Ještě před několika lety byla tepelná čerpadla považovaná za drahý výstřelek. Se stoupajícími cenami plynu a elektřiny však v současné době nastává radikální zlom. Faktem zůstává i to, že před několika lety byla většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění, než je tomu nyní. Důvod? Inovace stavebních materiálů, nové zateplovací technologie, úspornější systém hospodaření s teplem a také stále rostoucí zájem o nízkoenergetické stavby. Proč nevyužít teplo z okolí domu a rapidně tak nesnížit náklady na energie, které jsme jinak nuceni kupovat?

Jak takové tepelné čerpadlo funguje?

Princip je založen na Carnotově cyklu, na jehož základě fungují například dobře známé chladničky a obecně vůbec všechna chladící zařízení. Hnacím prvkem celého zařízení je kompresor poháněný elektromotorem. Zařízení odvádí přes kolektor nebo také výparník teplo z okolního prostředí (vzduch, země, voda) a pomocí elektrické energie ho přes výparník předává do topné části kondenzátoru, odkud je teplo v podobě podlahového nebo teplovzdušného vytápění předávané stavbě. Poté dochází k ochlazení kapaliny, která se v podobě plynu vrací přes expanzní trysku zpět do výparníku.
Foto: TC MACH
Foto: TC MACH
Podle čeho vybírat

Zvolený typ čerpadla - včetně jeho výkonu - vyžaduje podrobnou analýzu okolních podmínek objektu a nejen to; důležitý je i inteligentní návrh celého otopného systému. Pro ekonomiku provozu je velice důležitý takzvaný topný faktor, což je poměr výkonu vyprodukovaného tepelným čerpadlem ke spotřebě elektrické energie, kterou ke svému provozu potřebuje kompresor a další části celého systému.

Výkonově se tepelná čerpadla navrhují podle tepelných ztrát. Ty se mění v závislosti na venkovní teplotě, proto se při výpočtu vychází z oblasti, kde se objekt nachází. To znamená, že stejný rodinný dům v Aši potřebuje jinak výkonné čerpadlo, než například dům v Brně. Závisí však i na požadavcích investora, týkajících se předpokládaných vnitřních teplot objektu. Ve výkonu tepelného čerpadla je nutné zohlednit, zda bude čerpadlo ohřívat teplou vodu či například vytápět venkovní bazén.

Další dilema představuje rozhodnutí, zda nechat objekt zásobovat výhradně tepelným čerpadlem, nebo jej doplnit některou z jiných forem vytápění. Z uvedeného je patrné, že tepelná čerpadla by měla dimenzovat zkušená osoba.
Foto: TC MACH
Foto: TC MACH
Jak zvolit správný typ a neprohloupit?

Tepelná čerpadla se dělí do tří základních skupin podle toho, zda odebírají teplo z vody, země nebo ze vzduchu.

Tepelná čerpadla voda / voda

Jako primární zdroj těchto čerpadel slouží spodní voda z kopané či vrtané studny. Pro správnou funkci celého systému je nutné provést hydrogeologickou čerpací zkoušku, která by měla prokázat, zda je vydatnost studny dostačující. Investiční náklady tohoto typu se pohybují zhruba od 200.000,- Kč.

VÝHODY
 • vysoký topný faktor
 • oproti jiným systémům nízké investiční náklady
 • krátká doba návratnosti
NEVÝHODY
 • nedostupnost silného zdroje spodní vody
 • v některých lokalitách není povoleno čerpání spodní vody
Foto: TC MACH
Foto: TC MACH
Tepelná čerpadla země / voda

Konstrukčně jsou velmi podobná čerpadlům voda / voda, zdrojem energie je však zem, ze které se potřebná energie odebírá pomocí kolektoru. Kolektor může být horizontální, ukládá se do rýh v nezámrzné hloubce, či vertikální, uložený ve vrtech. Při realizaci horizontálního čerpadla hraje důležitou roli i velikost pozemku. U plošného kolektoru počítejme s náklady od 300.000,- Kč, u vrtů je tato investice vyšší.

VÝHODY
 • stabilní topný výkon čerpadla nezávislý na okolní teplotě
NEVÝHODY
 • vyšší pořizovací cena
 • nutné rozsáhlejší zemní práce na pozemku
Foto: TC MACH
Foto: TC MACH
Tepelná čerpadla vzduch / voda

Nejvíce využívaná jsou čerpadla dělená na vnější a vnitřní jednotku, takzvané split jednotky. Vnitřní jednotka je umístěna v objektu, například v provozní místnosti a je s vnější jednotkou propojena v jeden okruh. Moderní tepelná čerpadla pracují spolehlivě už při velmi nízkých venkovních teplotách ( - 20oC). Vnější jednotka musí být umístěna na volném prostranství, aby byl zajištěn neustálý přívod vzduchu, optimální je její umístění na nejteplejším jižně orientovaném místě. Kromě dělených montáží se používají jednotky vnitřní (malé výkony, kdy je celé tepelné čerpadlo umístěno uvnitř objektu) nebo venkovní jednotky. Investiční náklady tepelného čerpadla se pohybují od 150.000,- Kč.

VÝHODY
 • vysoký topný faktor
 • optimální poměr ceny a výkonu
 • instalace tepelného čerpadla téměř kdekoli
NEVÝHODY
 • hlučnost venkovní jednotky, která se snižuje zdokonalováním technologií
 • ve dnech s extrémně nízkými teplotami se snižuje účinnost
Důležitý komponent

Důležitou součástí tepelného čerpadla je regulace, která do jisté míry určuje, nakolik bude pracovat úsporně. Kvalitní regulace se sice promítne do pořizovací ceny, přináší s sebou však nemalé úspory. Špičková regulace v sobě obsahuje algoritmy, které se nesoustředí na nastavenou teplotu, ale na udržení nastavené tepelné pohody, při co nejnižších nákladech. Takováto regulace pracuje o cca 10-20% úsporněji než klasická regulace.
Foto: TC MACH
Foto: TC MACH
Výhody v kostce

Současná tepelná čerpadla mají velice jednoduché ovládání, jsou v podstatě bezobslužná a také velice bezpečná. Lze je ovládat a řídit přes internet či mobilní telefon. Navíc je vytápění ekologické, přírodní zdroj energie prakticky nezatěžuje životní prostředí. Za další výhodu lze považovat i to, že majitelům tepelných čerpadel poskytují dodavatelé elektrické energie výhodnou sazbu pro dodávky elektřiny pro provoz celé domácnosti. Čerpadla mohou sloužit nejen jako vytápění, lze je využít i naopak ke klimatizaci. Chod tepelných čerpadel MACH zaručuje díky důmyslné konstrukci vnitřního rámu s dvojitým uložením chladicího kompresoru a nízkoobrátkovým ventilátorům velmi tichý chod. Celý systém bývá napojen na dispečink, který identifikuje případné závady zařízení a v mnoha případech závadu na dálku odstraní.

Pokud uvažujete o pořízení tepelného čerpadla, zcela jistě se obraťte na odborníky, kteří vám navrhnou jeho optimální typ, jak po provozní, tak i po finanční stránce. Vsaďte na jistotu v podobě profesionální firmy, která poskytuje komplexní servis, počínající správným návrhem celého zařízení a bezchybnou instalací a končící záručním i pozáručním spolehlivým servisem včetně nezbytné údržby. Portfolio spokojených zákazníků má pro nás větší váhu, než nejnižší cena na trhu. Tepelná čerpadla MACH jsou investicí, které rozhodně nebudete litovat.
Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.

Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.

Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, U Mostu 590, 67201
Tel: 515 321 014
Web: http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz
E-mail: obchod@tcmach.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Tepelná čerpadla Mach, s.r.o.

Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, U Mostu 590, 67201
Tel: 515 321 014
Mobil: 737 260 792
Web: http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz
E-mail: obchod@tcmach.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Tepelná čerpadla prožívají boom"

Buďte první a napište komentář k  "Tepelná čerpadla prožívají boom"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE