Tepelně izolační, lehčený beton

Při současných cenách energií, ale i technologií, které snižují platby za energie, se vyplatí zateplovat – to je neoddiskutovatelný fakt. Je však též třeba disponovat dostatkem informací na toto téma, abychom se mohli dobře rozhodnout, zvolit účinné řešení. Málokdo přitom ví, že právě i beton může být výborným tepelným izolantem, záleží jen na jeho obsahu. A právě takovým tepelným izolantem je beton lehčený pěnovým polystyrenem. 

Obecně platí, že čím lehčí hmotu použijeme, tím bude lépe izolovat a naopak, ovšem s pevností v tlaku to bude přesně naopak. A cílem při výrobě tepelně izolačního betonu je vyrobit takovou hmotu, která bude co nejlehčí a zároveň bude co nejpevnější v tlaku. Takový beton nebude zatěžovat konstrukce staveb a zároveň bude použitelný jako výplňová vrstva pod finální vrstvy podlahových skladeb. Navíc přináší vylehčení betonu polystyrenem i finanční úspory.

Ekostyren

Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrenu, která se snadno smíchává s vodou, cementem a pískem. Čili jde o plnivo do lehkých tepelně a zvukově izolačních betonů, které se používá jako přísada do betonu. S ekostyrenem snadno připravíme lehčený a tepelně izolující beton, a to jak ručně, tak v míchačce, či domíchávači.

Ekostyren vzniká recyklací polystyrenových odpadů a proto je velmi levný. Navíc můžeme volit různé objemové hmotnosti výsledného betonu, čímž stanovujeme jeho budoucí fyzikální a mechanické vlastnosti, ale právě i cenu. 

Ekostyrenbeton, respektive polystyrenbetony

Smísením ekostyrenu s betonem vzniká takzvaný ekostyrenbeton, který je až 12 krát lehčí než tradiční beton, rychle tuhne a dosahuje až 30 krát lepších tepelně izolačních vlastností. Výsledný beton je po vytvrdnutí netříštivý, požárně odolný (respektive nesnadno hořlavý), hygienicky a ekologicky nezávadný a odolává hlodavcům a plísním.

Tepelně izolační vrstvy z ekostyrenbetonu (lehkého betonu) jsou homogenní, jejich příprava je jednoduchá, aplikace bezodpadová a rychlá. Navíc se uplatní i na nerovných površích vodorovných konstrukcí, na které nelze položit prefabrikáty. Čili snadno nahradí polystyrenové desky, které nelze položit na nerovné povrchy.

Ekostyrenbeton se používá jako tepelná izolace na různých stavbách – při výstavbách rodinných domů a jejich rekonstrukcích, při stavbách a rekonstrukcích domů bytových, škol, školek, administrativních budov, obchodních center a výrobních či skladových prostor. 
Ideální je tento materiál pro rekonstrukce a půdní vestavby, jelikož nezatěžuje stropní konstrukce, ale též pro spádové vrstvy plochých střech, jako výplňová tepelně izolační vrstva pro stropy, terasy, balkóny, lodžie a podlahy. Čili najde využití především na vodorovných stavebních konstrukcích. 
Vmícháním plniva o podstatně menší objemové hmotnosti, než jakou má samotný beton prostý, vyrobíme směsi objemových hmotností od 200 kg/m3 do 1 500 kg/m3 s pevností v tlaku od 0,2 Mpa až do 7 Mpa. A právě polystyren patří mezi nejlepší plniva do betonů, jelikož má uzavřenou buněčnou strukturu a tedy nepřijímá vodu, což je důležité pro jeho čerpatelnost. A právě díky velmi nízké objemové hmotnosti polystyrenu můžeme namíchat jedny z nejlehčích betonů.

Polystyrenbetony se zpravidla aplikují stejně jako běžné betony. V praxi se namíchá požadovaná objemová hmotnost aplikovaného polystyrenbetonu a dopraví se na místo pokládky buď čerpadlem, nebo běžnými stavebními kolečky. Práce s lehkým betonem je přitom mnohem méně namáhavá. Na místě pokládky se obvykle zhotoví takzvané pásky do požadované síly aplikované vrstvy, které se nechají zavadnout a poté se stahují tradiční zednickou latí. Nakonec je můžeme uhladit zednickým hladítkem, ale jen u těžších kategorií lehkých betonů, které obsahují více cementu a kameniva. Vrstva je v optimálních podmínkách pochozí po 24 – 48 hodinách, ovšem za nepříznivých podmínek i po mnohem delší době. Jinak platí, že polystyrenbetony mají stejnou dobu zrání jako betony prosté, čili 28 dní od jejich aplikace. Jelikož však jde o betony výplňové (nekonstrukční, tepelně izolační), lze na ně položit další vrstvu již za zmíněných 24 až 48 hodin. Jakmile prostě lze na vrstvu polystyrenbetonu stoupnout. 

Přednosti polystyrenbetonů

  • nezatěžují konstrukce (200 - 900 kg/m3)
  • nahrazují podkladní betony
  • mají dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 0,3 - 1,8 Mpa)
  • rychle tuhnou (další vrstva za 24 hod.)
  • mají výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti (od 0,057 do 0,235 W/mK)
  • jsou požárně odolné (od 700 kg/m3 nehořlavý)
  • jsou vysoce elastické (pohlcuje rázy)
  • jsou ekologické a hygienicky nezávadné
  • mají dobrou čerpatelnost (60 m výška, 140 m vodorovně)
  • dosahujeme s nimi vysoké produktivity práce a nízkých výrobních nákladů