Sdílet
 

Tepelné mosty znepříjemňují stavbám život

Datum vydání: 13.02.2013 | autor:

Jednou z nějčastějších skrytých vad stavebních konstrukcí jsou tepelné mosty. Způsobují ztráty tepelné energie, kondenzaci par, šíření plísní a poškození stavebních konstrukcí.

Zateplování panelového bytového domu Zateplování panelového bytového domu
Zateplování panelového bytového domu
Tepelný most se projevuje odlišně v interiéru a exteriéru. V místnosti jde o místa s nižší povrchovou teplotou, v exteriéru naopak s vyšší. Přitom by však měla být teplota na celé ploše stavební konstrukce (například obvodového nosného zdiva) stejná. S tepelnými mosty bychom měli počítat už při přípravě projektové dokumentace. Správně navržená konstrukce budovy a její správné provedení včetně konstrukčních detailů eliminuje vznik tepelných mostů. Pozdější odstraňování tepelných mostů může být finančně velmi náročné. A co víc, tepelné mosty mohou dodatečně vzniknout i při zateplování domu, pokud je prováděno špatně (nevhodný stavební postup, nevhodný materiál).

Druhy tepelných mostů

Podle způsobu předávání tepla rozeznáváme tepelné mosty konvektivní (zvýšený tepelný tok vzniká prouděním vzduchu) a konduktivní (tepelné mosty vznikají vedením tepla). Dále rozeznáváme tepelné mosty nahodilé (vyskytují se nahodile, neopakují se) a systémové (pravidelně se opakují), bodové (např. nesprávné napojení konstrukčních prvků na fasádu, uchycení izolačních desek kovovými kotvami – správně se používají plastové apod.) a tepelné mosty lineární.
Plíseň na ostění signalizuje vadné napojení okenního rámu na stavební otvor Plíseň na ostění signalizuje vadné napojení okenního rámu na stavební otvor
Plíseň na ostění signalizuje vadné napojení okenního rámu na stavební otvor

Co tepelné mosty způsobují

Tepelné mosty především zvyšují tepelné ztráty interiéru a zvyšují tak náklady na vytápění budovy. Respektive způsobují lokální snížení povrchové teploty konkrétní stavební konstrukce v interiéru, což vytváří ideální podmínky pro kondenzace vodních par (teplota klesne pod rosný bod), tvoření a rozšiřování plísní a také degradaci stavebních konstrukcí. Obzvláště dřevu hrozí napadení hnilobou nebo dřevokaznými houbami. Podle výpočtů mohou tepelné mosty způsobit ztrátu i více jak čtvrtiny tepelné energie. Pokud dojde následkem tepelných mostů k šíření plísní, v podstatě nelze tyto plísně odstranit jinak než „odstraněním tepelného mostu.“ A pozor, plísně jsou toxické a mají karcinogenní účinky! Kromě vnitřních stěn se však mohou vodní páry srážet i uvnitř konstrukce vnějšího pláště domu, kde vlhkost znehodnocuje tepelný izolant, ale i konstrukci zdiva.
V historické zástavbě je probém tepelných mostů patrný už jen proto, že zpravidla nelze budovy izolovat zvenčí V historické zástavbě je probém tepelných mostů patrný už jen proto, že zpravidla nelze budovy izolovat zvenčí
V historické zástavbě je probém tepelných mostů patrný už jen proto, že zpravidla nelze budovy izolovat zvenčí
Aolikace polystyrenu na obvodovou stěnu budovy Aolikace polystyrenu na obvodovou stěnu budovy
Aolikace polystyrenu na obvodovou stěnu budovy

Kde najdeme tepelné mosty nejčastěji

Jedním z míst s nejčastějším výskytem tepelných mostů je styk vodorovné konstrukce (stropu, balkónové konzoly) a svislé nosné obvodové stěny. Proto bývá zvenčí přidávána dostatečně silná vrstva tepelné izolace k pozednímu věnci a překladům.

Další hojný výskyt tepelných mostů nastává v případě nahrazování předepsaných stavebních prvků (materiálů) méně vhodnými. Například použití ocelových překladů místo betonových, použití ocelových kotev pro zateplovací systém místo plastových a podobně.

Dalším místem s hojným výskytem tepelných mostů jsou prostupy sítí skrz vnější plášť budovy.

Příliš se nehovoří o tepelných mostech, které tvoří krokve. Krokevní trámy totiž mají mnohem nižší tepelně izolační schopnosti než mezi krokve vložená tepelná izolace. Proto by měla být aplikována ještě jedna vrstva tepelné izolace – pod krokvemi. Dalším možným řešením je aplikace tepelné izolace nadkrokevní. Krokevní trámy pak navíc můžeme v interiéru přiznat, každý přiznaný dřevěný prvek zpříjemní bydlení.

Zásadním tepelným mostem jsou místa s vloženými výplněmi stavebních otvorů – okny a dveřmi. Proto jsou voleny stavební výplně s co nejlepšími izolačními schopnostmi a jejich montáž je prováděna s důrazem na důsledné provedení konstrukčních detailů, především pak izolací ve spojích konstrukcí.

Dalším častým tepelným mostem bývá strop pod půdou. Zde je však řešení poměrně snadné – aplikace tepelné izolace na podlahu půdy. Kromě minerální vlny či polystyrénu je pro tento případ velice vhodná například foukaná celulóza.
Tepelná izolace mezi krokvemi Tepelná izolace mezi krokvemi
Tepelná izolace mezi krokvemi
V tomto případě byla aplikována další vrstva tepelné izolace - podkrokevní V tomto případě byla aplikována další vrstva tepelné izolace - podkrokevní
V tomto případě byla aplikována další vrstva tepelné izolace - podkrokevní
Snímek domu termokamerou, tento ilustrační obrázek však klame, v ročním období, které na snímku vidíte, nelze snímky termokamerou pořizovat Snímek domu termokamerou, tento ilustrační obrázek však klame, v ročním období, které na snímku vidíte, nelze snímky termokamerou pořizovat
Snímek domu termokamerou, tento ilustrační obrázek však klame, v ročním období, které na snímku vidíte, nelze snímky termokamerou pořizovat

Jak najít tepelný most

Běžným smyslovým vnímáním odhalíme tepelné mosty obtížně. A to i v případě výskytu plísní, jelikož jejich původcem může být například i vzlínající vlhkost, prasklé vodovodní potrubí či odpad a podobně. Důležité je v konkrétním místě tepelný most předpokládat. Pak změříme povrchovou teplotu v daném místě (bodově - kontaktně chrom-niklovými teplotními odporovými čidly, nebo bezkontaktně infrapyrometrem. Velmi účinnou moderní metodou je takzvaná termografie. Pomocí termokamery získáme kompletní tepelnou mapu budovy. Lze pak vytvořit matematický model konstrukce domu a navrhnout konkrétní opatření. Stinnou stránkou této metody je možnost měření pouze v chladném období roku. Je totiž potřebný dostatečný rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou. Samozřejmě je nutné, aby měření prováděl odborník, přitom nesmí pršet, sněžit, ani vát silný vítr. Kvalitní měření termokamerou je třeba plánovat na správné období, což může v extrémním případě trvat i více dní. A nesmíme také zapomenout na konktrolní měření termokamerou po aplikaci tepelného izolantu.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Tepelné mosty znepříjemňují stavbám život"

Buďte první a napište komentář k  "Tepelné mosty znepříjemňují stavbám život"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE