Sdílet
 

Tepelným čerpadlem ušetříme až 75% nákladů na vytápění

Datum vydání: 29.07.2013 | autor:

Tepelným čerpadlem je možné ušetřit až 75% ročních nákladů na vytápění. Cenově nejdostupnější jsou tepelná čerpadla vzduch – voda, oblíbená jsou však u nás i čerpadla země – voda. Tepelná čerpadla voda – voda jsou na našem území instalována minimálně, v málokteré lokalitě to umožňují místní podmínky a poměrně problematické je i získání úředního povolení pro jejich instalaci.

Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron
Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron
Tepelné čerpadlo odčerpává tepelnou energii z okolního prostředí (využívá nízkopotencionální teplo vzduchu, země či vody) a odevzdává ji vytápěcímu systému, respektive do interiéru domu. Vlastně pracuje na podobném principu jako lednička a také je složeno ze stejných dvou základních součástí – kompresoru, který je poháněn elektromotorem. Tepelným čerpadlem můžeme nahradit jakýkoli stávající zdroj tepla.

Pokud uvažujete o tepelném čerpadle, je nejprve nutné vybrat systém a typ zařízení, čemuž bude odpovídat i cena. Dodavatel vytvoří cenový návrh vhodného tepelného čerpadla, připojí veškeré technické informace (výpočet návratnosti, projektové schéma zapojení tepelného čerpadla i elektroinstalace, informace o stavební připravenosti a možnosti umístění v domě, …). V případě tepelných čerpadel vzduch – voda není třeba provádět jakékoli úpravy na pozemku, ovšem čerpadla země – voda vyžadují provedení vrtů, nebo výkopů.
Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo využívá faktu, že v okolním prostředí (vzduch, země, voda) je obsaženo velké množství tepla. Beze zbytku jde o teplo akumulované ze slunečního záření. Ovšem toto teplo nelze vzhledem k jeho nízké teplotní hladině přímo využít k vytápění nebo ohřevu vody, nejprve je musíme převést na vyšší teplotní hladinu. A právě k tomu slouží tepelné čerpadlo. Využívá takzvané chladivo, což je látka s velmi nízkým bodem varu, nižším, než je teplota okolního prostředí, ze kterého je teplo čerpáno. Čili chladivo se vlivem nízké teploty při styku s okolním prostředím vypařuje, jakmile se dostane do plynného stavu, je stlačeno kompresorem a tím se jeho teplota zvýší na úroveň použitelnou k vytápění nebo ohřevu vody. Ohřáté chladivo je vpuštěno do kondenzátoru, kde předá své teplo topnému médiu. Tím se však jeho teplota opět sníží, chladivo zkapalní a opět pokračuje do kompresoru. Celý cyklus se neustále opakuje. Hovoříme o takzvaném obráceném Carnotově cyklu. Jednou z nejdůležitějších charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor.

Vytápění tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla jsou typická relativně omezeným výkonem, pokud mají zároveň zůstat ekonomickým řešením. Až s nástupem nízkoenergetických staveb, které vyžadují méně tepla, se stala tepelná čerpadla ideálním řešením vytápění. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od svého objevu téměř stejná a princip je dokonce znám více jak 100 let, my však dnes můžeme navrhovat právě díky snížení energetické náročnosti budov mnohem menší a levnější zařízení. Návratnost investic je přitom znatelná. Dokonce se uvádí, že je dnes tepelným čerpadlem vybavena dokonce každá desátá novostavba (údaj neověřen, zdroj Wikipedie).
Schéma instalace tepelného čerpadla země-voda Schéma instalace tepelného čerpadla země-voda
Schéma instalace tepelného čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda

Teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí velmi chladnou kapalinou v plynném stavu, která má nízkou teplotu varu. Kapalina sbírá ve svém tekutém stavu teplo v potrubí uloženém do vrtu či výkopu (průchodem zemí se kapalina ohřívá - v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca 4 °C), hovoříme o zemním kolektoru umístěném pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor, díky kterému je dosahováno požadované vysoké teploty. Plastové potrubí je dlouhé řádově několik set metrů. V kompresoru se plyn stlačí a tím se výrazně zahřeje až na teplotu vyšší, než požadujeme u vody. Odtud teče horký plyn do výměníku, kde předá vodě právě svůj tepelný přírůstek, postupně zkondenzuje a opět zamíří zpět do zemního kolektoru, který je současně výparníkem, kde se expanzí (zplyněním) výrazně ochladí na teplotu o dost nižší, než je teplota v kolektoru. Při průchodu kolektorem se médium opět ohřívá. Podle způsobu uložení v zemi hovoříme o horizontálním (plošném) a vertikálním (vrtu, respektive vrtech) zemním kolektoru.

Platí, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100 až 150 m. Větší množství energie je odebíráno z více vrtů. U horizontálních kolektorů potřebujeme na 1 kW výkonu tepelného čerpadla cca 30 m2 pozemku. Po dokončení terénních úprav samozřejmě využijeme pozemek jako zahradu. V případě vrtů musíme počítat s jejich regenerací, jinak může dojít k vyčerpání a zamrznutí, kdy je většinou již nelze používat.
Schéma instalace tepelného čerpadla vzduch-voda Schéma instalace tepelného čerpadla vzduch-voda
Schéma instalace tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda

U těchto tepelných čerpadel je teplo odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla (přes výparník proudí venkovní vzduch). Výhodou tepelných čerpadel vzduch-voda jsou nízké pořizovací náklady a eliminace jakýchkoli výkopových prací. I instalace je tedy poměrně nenáročná. Základ těchto zařízení vlastně vychází z tepelného čerpadla vzduch-vzduch, čili běžné klimatizace. Ovšem systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. V tomto případě je však značnou nevýhodou závislost topného faktoru na teplotě venkovního vzduchu. Tato zařízení pracují efektivně do cca -15 oC, při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Ovšem vzhledem k pořizovacím nákladům je tento způsob vytápění považován společně s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.

Vždy je třeba zvolit instalaci uvnitř (vnitřní jednotka) a venku (venkovní jednotka) v závislosti na možnosti prostoru na pozemku. Ovšem venkovní jednotku lze instalovat i ve sklepě či v garáži. Nabízené jsou i kompaktní přístroje s integrovaným zásobníkem teplé vody a kontrolovaným větráním bytu.

U tepelných čerpadel vzduch-voda je kratší roční provozní doba než u čerpadel země-voda. Pro jejich instalaci ovšem nepotřebujeme žádná úřední povolení.
Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron
Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron

Sleva na služby

Až do 31.8.2013 získáte slevu 10% na kompletní služby při dodávce a instalaci tepelných čerpadel Stiebel Eltron. Sleva se vztahuje pouze na kompletní dodávku včetně instalace. Akce se konkrétně vztahuje na:
  • zpracování projektové dokumentace UT + Mar
  • provedení stavební připravenosti
  • dodávku tepelného čerpadla (VZDUCH-VODA, ZEMĚ-VODA)
  • instalaci tepelného čerpadla
  • propojení tepelného čerpadla na topný systém
  • propojení elektroinstalace tepelných čerpadel

Zdroj: www.aquaplumb.eu

AQUAPLUMB s.r.o.

AQUAPLUMB s.r.o.

Praha, Střešovice, Patočkova 4/6, 16900
Tel: 800 555 100
Web: http://www.aquaplumb.cz
E-mail: info@aquaplumb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

AQUAPLUMB s.r.o.

Praha, Střešovice, Patočkova 4/6, 16900
Tel: 800 555 100
Web: http://www.aquaplumb.cz
E-mail: info@aquaplumb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 3 uživatelé
Diskuze na téma "Tepelným čerpadlem ušetříme až 75% nákladů na vytápění"

Buďte první a napište komentář k  "Tepelným čerpadlem ušetříme až 75% nákladů na vytápění"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE