Těžká technika při stavbě, rekonstrukci i demolici Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Chystáte se stavět, bourat, rekonstruovat nebo provádět zemní práce či terénní úpravy, na které nemáte potřebnou techniku a zkušenosti? Pokud ano, stačí zavolat do firmy, která nabízí služby autodopravy a zemních prací a profesionálové se již o vše postarají.

Autodoprava

Při stavebních a bouracích pracích je třeba převážet velké množství materiálu, na které obvykle nemáme potřebnou techniku. Řešením je využití služeb autodopravy. Autodoprava zahrnuje převoz jakéhokoli stavebního materiálu, suti, zařízení, vybavení, zboží a nákladů včetně nadměrných břemen. Zajistí převoz zeminy, suti, písku, recyklátů, kačírku, kameniva, mulče, stavebních materiálů, odpadů, mechanizace apod.

Těžká technika a zemní práce

Kromě přepravy materiálu, který zajistí autodoprava, se při stavění či bourání neobejdete bez další těžké techniky. S pomocí těžké techniky získáte komplexní služby v oblasti pozemních prací, výkopů a povrchových i hloubkových terénních úprav. Zemní práce využijete pro výkopy základů pro domy, ploty, inženýrské sítě, sklepy, bazény, čističky, jímky apod. Těžká technika se využívá k výstavbě a úpravě komunikací, čištění příkopů, stok, vodních ploch a toků.

Demolice

Pokud se potřebujete zbavit stavby, nebo její části, je třeba provést demolici. Demolice může být provedena ručně - postupným rozebíráním za použití různých ručních nástrojů, nebo za použití těžké mechanizace, či odstřelem.
Profesionální firma vám zajistí vyklizení a přípravu objektu na demolici, třídění odpadů, drcení a třídění stavební suti, i jejich následnou likvidaci včetně zpracování kompletní dokumentace o uložení a využití odpadů v souladu s platnou legislativou. Poté si pozemek můžete nechat upravit pro další použití a využít tak recyklát z demolice jako podklad při terénních úpravách, který je následně zahrnut hlušinou a ornicí.

Jak demolice probíhá

Objekt určený k demolici musí být před zahájením demoličních prací odpojen od veškerých inženýrských sítí, prostor pro demolice musí být vymezen a vyznačen a v případě potřeby musí být chráněny stávající inženýrské sítě, které nesmí být demolicí dotčeny. 
Objekt se „odstrojí“ a roztřídí se bourané materiály. Vlastní demolice se provádí pomocí těžké mechanizace – bouracích kladiv, hydraulických nůžek, demoličních ramen, nakladačů, rypadel atd. Veškeré demoliční práce se provádí shora dolů a postupně tak, aby bylo možné průběžně jednotlivé materiály třídit s ohledem na jejich recyklaci, uložení na skládce a jiné využití. 

Recyklace a uložení odpadu

Recyklací ušetříte za dopravu a poplatky za uložení na skládkách, protože recyklát je možné použít jako zásypový materiál buď přímo na staveništi, nebo na jiném předem domluveném místě. Zbylé nerecyklovatelné materiály, jako například tepelné izolace, lepenky apod. firma odveze a uloží na řízených skládkách tak, aby bylo s odpadem naloženo podle zákona 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění.

Úprava terénu po demolici

Plocha po demolici může být zrekultivovaná či jinak připravená pro další využití. Například se mohou ihned po ukončení demolice začít provádět stavební práce, které mimo jiné zahrnují i hrubé terénní úpravy, náspy a výkopy.