Zemní práce a kontejnerový odvoz pro urychlení stavby Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Protože je pro každou stavbu nutné nejprve připravit základy a nakonec terén kolem domu, její nezbytnou součástí jsou stavební zemní práce a terénní úpravy. 

Ať už se jedná o novostavby, úpravy zahrad, budování bazénů, pokládku inženýrských sítí a rozvodů, či o demoliční práce, vždy je třeba zasáhnout do terénu pozemku.

Co zahrnují zemní práce?

Zemní práce zahrnují úpravu, nakládku a odvoz zeminy a hloubení základů pro stavby. Pro některé zemní a výkopové práce je možné využít ruční hloubení a kopání, na jiné je již však nezbytné nasadit lehčí či těžkou techniku, se kterou je práce hotová snadněji a rychleji. Aby služba byla kompletní, doplňuje zemní práce i demolice a autodoprava.

Zemní práce a demolice

Před úpravou terénu je někdy nutné provést demolici nepotřebných budov či jejich částí. Na demolice navazuje kontejnerový odvoz a autodoprava, zajišťující odvoz a likvidaci stavební suti a odpadu z demolice. Poté následují zemní práce formou terénních úprav pro přípravu následného využití pozemku, nebo při zakládání nové stavby.

Terénní úpravy

Terénní úpravy jsou zemní práce, kterými se mění vzhled, vlastnosti, nebo účel využití pozemku. Provádí se buď samostatně podle plánovaného využití pozemku, nebo jako činnost navazující na demolice nepotřebných staveb. Převážně se jedná o terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů včetně autodopravy, rovnání a svahování terénů, sejmutí nebo rozprostření ornice, výstavby zpevněných ploch a komunikací, úpravy komunikací, nebo přípravných prací pro stavby.

Výkopové práce

Výkopové práce jsou zemní práce, při kterých dochází k účelovému přesunu zeminy. Provádí se buď samostatně, nebo v návaznosti na jiných činnostech. Výkopové práce se provádějí pro pozemní, dopravní, průmyslové a inženýrské stavitelství. Převážně se jedná o výkopové a zahrnovací práce, podkop, hloubení rýh pro inženýrské sítě, výkopy pro inženýrské sítě, vodovody, plynovody, kanalizace, výkopy základů a základových pásů pro stavby a rodinné domy, výkopy pro bazény, jezírka, sklepy, pro uložení zeminy a sutě apod.

Výkopy pro přípojky

Výhodou provedení výkopů pro inženýrské sítě a další rozvody je, že strojní záběr je možné nastavit v různých šířkách a docílit tak potřebné šířky výkopu. Výkopy s použitím techniky je možné provádět i ve svahu a nebo na těžko přístupných místech, například podél domu, v úzkých uličkách apod.

Výkopy pro bazény a zahradní jezírka

Z výkopových prací jsou především v poslední době velmi žádané výkopy pro bazény, které obnášejí nejen vyhloubení výkopu požadovaného tvaru a hloubky, ale také provedení výkopu pro přívod a odvod vody a elektrické energie. Odborně by měly být provedené také výkopy pro zahradní jezírka, čističky, tepelná čerpadla, jímky nebo septiky. Mnohdy je nutné provést i zabezpečení výkopu, aby se nesesunuly stěny. Výkopy pro zahradní jezírka a bazény bývají často spojeny s úpravou okolního terénu. Proto výkopové práce souvisí i se zemními pracemi. Při těchto pracích je nutné také myslet na uskladnění a odvoz zeminy, které zajistí přistavené kontejnery a autodoprava.

Kontejnerová doprava a autodoprava

Kontejnerová doprava zajistí přistavení kontejnerů, odvoz odpadů a stavebních sutí a jejich následnou ekologickou likvidaci v souladu s platnou legislativou. Nákladní kontejnerovou dopravu je možné využít i k přepravě písku, zeminy, štěrku, kamení, betonu a jiných sypkých a dalších stavebních materiálů, k odvozu stavební suti a odpadů. S pomocí autodopravy můžete přestěhovat také nábytek, stroje a nadměrné náklady.

Zimní údržba

V zimním období se stavební technika využívá pro strojní úklid sněhu, pluhování veřejných i účelových komunikací, k údržbě parkovišť a dalších užitných ploch a k odklízení a odvozu sněhových návějí a bariér.
Zdroj: www.zdych.cz
Michal Ždych - zemní práce Poslat poptávku