Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Teplovodní krbové vložky, které vám uspoří

Datum vydání: 30.03.2010 | autor:
Pokud si koupíte laciný krb, který nevyhovuje podmínkám programu Zelená úsporám, nemáte nárok na žádnou dotaci. Krb vás však bude včetně levné vložky a akumulační nádoby stát cca 110.000,-Kč (v ceně je zahrnut materiál i práce). Pořídíte-li však kvalitní krb, vydáte za něj v součtu 160.000,- Kč a přitom dostanete 80.000,- Kč zpět. Tato částka odpovídá ceně kvalitní krbové vložky, shodné jsou náklady na instalaci a montáž a akumulační nádobu. Matematika je velmi jednoduchá, kvalitnější značkové zboží vás bude stát o cca 30.000,- kč méně než to průměrné a laciné.
.
.
Foto: www.banador.cz
Foto: www.banador.cz
Teplovodní krbové vložky Hoxter

Podmínky programu Zelená úsporám splňují kvalitní teplovodní krbové vložky Hoxter Watertech. Tyto vložky řeší dříve neřešitelný problém - kombinaci čistého pohledového ohně krbu a efektivního ohřevu vody pro centrální vytápění. Ohniště krbu tedy neslouží jen jako lokální zdroj tepla v místnosti, kde je krb instalován, ale jako zdroj tepla centrální.

Díky technologii Watertech je velká část výkonu topeniště předána do systému centrálního vytápění objektu. Energii tak využijeme k vytápění ostatních místností (podlahové teplovodní vytápění, radiátory ústředního topení), ale i k ohřevu užitkové vody. Přitom platí, že krbová vložka nemusí být jediným zdrojem energie. Můžeme ji využít v kombinaci s kotlem na jiný druh paliva či  solárními panely.

Vybrat si můžeme mezi třemi modely provedení, které dosahují výkonu od 6 do 25 kW. Vynikající je i účinek krbových vložek, cca 80% výkonu odevzdají centrálnímu vytápění a pouhých 20% přes sklo krbu do místnosti, kde jsme krb instalovali. Vyberte si z linie krbových vložek WATERTECH KAMINE značky HOXTER.
Foto: www.banador.cz
Foto: www.banador.cz
Výhody krbových vložek HOXTER WATERTECH KAMINE
 • DOUBLE GLASS – dvířka mají dvojité prosklení, které zlepšuje tepelnou izolaci spalovací komory, zvýší teplotu spalování a zkvalitní hoření. AIR FLOW - přívod vzduchu pro hoření má konstrukci navrženu tak, že přiváděný vzduch „oplachuje sklo“ ve dvou směrech a brání jeho znečištění.
 • EASY CONTROL + COLD GRIP - hoření je snadno regulované jediným ovládacím prvkem. Tepelně izolovaná klička umožňuje ovládat hoření v krbu holou rukou (bez rukavice), aniž byste se mohli popálit. V jednoduchosti je síla!
 • RIGHT/LEFT DOOR – dvířka lze kdykoli přemontovat pro pravé či levé otevírání, standardně však mají panty vlevo.
 • ASH BOX – k popelníku se dostanete snadno díky výklopnému roštu.
 • BURNING AIR – vzduch nezbytný pro hoření je přiváděn nezávisle na vzduchu v místnosti pomocí sběrače. Ten lze připojit zleva, zprava, zezadu či zespodu.
 • FAST PORTER – díky praktickým transportním úchytům lze s výrobkem snadno a rychle manipulovat.
 • CLEAN FIRE – ohniště má akumulační vystýlku, která chrání spalovací komoru před mechanickým a tepelným poškozením. Napomáhá kvalitnímu spalování a udržení čistého ohniště.
 • UNIVERSAL CONNECTION – připojení komínu je řešené bezpečně. Svým univerzálním rozměrem eliminuje riziko vzniku požáru.
 • PERMANENT GASKET – těsnění dvířek má vysoké nároky na kvalitu a životnost. Výrobce předpokládá jeho vysoké provozní namáhání.
 • SAFE WORK - vestavěná ochlazovací nádoba a automatický bezpečnostní ventil zajišťují bezpečnost při výpadku elektřiny.
 • BEST QUALITY – veškeré materiály použité při výrobě krbových vložek procházejí důslednou kontrolou jakosti. Kontrolovány jsou pak především všechny procesy ovlivněné lidským faktorem.
Více informací o krbových vložkách Hoxter najdete na www.banador.cz.
Foto: www.banador.cz, Hoxter WK8, WK22 a WK15
Foto: www.banador.cz, Hoxter WK8, WK22 a WK15
Foto: www.drevenekrby.cz
Foto: www.drevenekrby.cz
Získejte dotaci až 80.000,- Kč na kvalitní krby z programu Zelená úsporám!

Na co lze o dotaci žádat?
Dotační program Zelená úsporám podporuje realizace opatření, která vedou k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Pokud žadatel splní podmínky programu a realizaci dokončil po 1.4. 2009, měl by dotaci získat.

Které podporované oblasti při pořízení krbu využijeme?
Dotaci můžeme konkrétně získat na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. V podoblasti C1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu (včetně teplovodních krbových vložek HOXTER, dřevo je biomasa). Podpora v podoblasti C2 se pak týká i instalace těchto zdrojů v novostavbách.

Dotační bonus
Každý žadatel o dotaci z programu Zelená úsporám, který provede vybranou kombinaci opatření (třeba celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), získá navíc dotační bonus ve výši 20.000,- Kč u rodinného domu a 50.000,- Kč u bytového domu. Pokud tedy například kromě vytápění teplovodní krbovou vložkou HOXTER budeme třeba i izolovat obálku domu, zíkáme dotaci na zdroj vytápění, dotační bonus a navíc i dotaci na zateplení domu.
Foto: www.banador.cz
Foto: www.banador.cz
Přehled výše podpory pro rodinné domy

Pokud budeme v domě instalovat teplovodní krbovou vložku HOXTER s akumulační nádrží, získáme dotaci v oblasti:
C1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva (Hoxter) a s akumulační nádrží (o minimálním požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla).
C2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva (Hoxter) a s akumulační nádrží (o minimálním požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb.

Celková výše podpory bude v tomto případě 80.000,- Kč. Budeme-li instalovat krbovou vložku bez akumulační nádrže, získáme celkem 50.000,- Kč.

Jak žádat o podporu z programu Zelená úsporám?

Nejprve si musíme zvolit vhodného dodavatele výrobku. Ten musí být registrován v Seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám. Takových firem (kamnářů), oprávněných tento typ realizace provádět, je v ČR zaškoleno několik desítek. Jejich seznam najdete na  www.dotovanekrby.cz.

Stejně tak musí být výrobky či technologie, které chcete použít, zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií úprogramu. Pokud si vyberete právě mezi výrobky prestižního výrobce Hoxter a výběr budete konzultovat se svým dodavatelem, měli byste podmínky programu Zelená úsporám splnit. V ideálním případě požádejte svého dodavatele o vypracování projektu i zpracování žádosti o dotaci. Potřebovat budete i energetické hodnocení realizovaného opatření.
Foto: www.banador.cz
Foto: www.banador.cz
Obr: www.banador.cz, princip vytápění krbem s teplovodní vložkou
Obr: www.banador.cz, princip vytápění krbem s teplovodní vložkou
Formulář pro žádost o podporu najdete na www.zelenausporam.cz nebo na všech pobočkách vybraných bank: Česká spořitelna, a.s.; ČSOB; Hypotéční banka; Komerční banka, a.s.; LBBW bank CZ a.s.; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.; Poštovní spořitelna; UniCredit Bank ČR, a.s. Žádost vyplníte bez problémů i sami. Společně se žádostí je třeba přiložit vyplněný formulář krycího listu, ve kterém se vyplňují technické údaje. Jeho zpracování doporučujeme přenechat odborníkovi s autorizací.

Při podávání žádosti fyzickými osobami v oblasti podpory C se veškeré dokumenty předkládají v bance. Do 10 týdnů dostanete vyrozumění, které bude kromě jiného obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. Pokud se při samotné realizaci opatření neodchýlíte od původního záměru a uděláte vše správně, není důvod, abyste nedostali plnou dotaci. Musíte však počítat s tím, že poskytovaná částka podpory nemůže překročit výši investičních nákladů. S realizací investice samozřejmě nemusíte čekat deset týdnů, můžete začít třeba ihned po podání žádosti. Naopak od data, kdy vám bude doručeno vyrozumění, s investicí příliš dlouho neotálejte. Na provedení plánovaného opatření máte od data vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory lhůtu 9 měsíců v oblasti opatření C.

Realizaci opatření nakonec musíte prokázat. Zajděte tedy do banky, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Buďto kolaudačním souhlasem nebo oznámením o užívání stavby, případně předávacím protokolem či protokolem o uvedení zařízení do trvalého provozu.

Zhruba do čtyř týdnů vám budou doručeny tři stejnopisy smlouvy, všechny 3 podepište a jeden podpis nechte úředně ověřit notářem. Dvě kopie smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR (přímo na odbor GIS, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4). Podpora bude přibližně do měsíce převedena na účet, jehož číslo jste v žádosti uvedli. A nezapomeňte, že musíte být majitelem účtu, na který chcete peníze převést.
KAMNÁŘSTVÍ B - Praktik s.r.o.

KAMNÁŘSTVÍ B - Praktik s.r.o.

Přísečná, Přísečná, Přísečná 71, 38101
Tel: 602 471 224
Web: http://www.b-praktik.cz
E-mail: info@b-praktik.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KAMNÁŘSTVÍ B - Praktik s.r.o.

Přísečná, Přísečná, Přísečná 71, 38101
Tel: 602 471 224
Tel: 380 712 678
Web: http://www.b-praktik.cz
E-mail: info@b-praktik.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Teplovodní krbové vložky, které vám uspoří"

Buďte první a napište komentář k  "Teplovodní krbové vložky, které vám uspoří"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE