Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Topit hnojem?

Zase jedno téma, které poněkud zavání. Ale neděsme se. Je potěšující vědět, že z přírody se dá skutečně využít všechno.

Datum vydání: 30.08.2003 | autor:
Jednou ze dvou technologií, jak biomasu zpracovat, je biochemická přeměna – zvláště pak anaerobní vyhnívání. A to je přesně způsob, jak vyprodukovat bioplyn.

Jak vlastně bioplyn vzniká?K produkci bioplynu je potřeba organické látky, jako je například kal z čističek, hnůj nebo zelené rostliny. Tyto látky se uzavřou do speciálních nádrží, kde bez přístupu kyslíku za pomoci baterií rozkladem vzniká bioplyn. Ve vzduchotěsném reaktoru se biomasa zahřívá na určitou teplotu vhodnou pro použitý druh bakterií. Pro mezofilní bakterie je rozmezí teplot od 37 do 43 °C a pro bakterie termofilní 50 až 60 °C. Tedy organická hmota se štěpí na anorganické látky a plyn.
Protože se vše odehrává bez přístupu vzduchu – aera – nazývá se tento proces anaerobní. Všechny zbytky lze využít jako vynikající hnojivo.
Vzhledem k nákladným investicím je cena za tuto energii příliš vysoká, proto jsou bioplynové stanice využívány velmi omezeně. Jejich umístění je nutné ve vhodné lokalitě s velkou potřebou tepla nebo v objektech s možností využití energie zároveň z kogenerační jednotky. Dovtípíte se určitě sami, že se vyplatí montáže velkých stanic. V České Republice existují firmy, které vám dodají i smontují požadovanou bioplynovou stanici, ale právě díky vysokým nákladům jich není mnoho.
Druhou stránkou je potom možnost využití zemědělských odpadů – tekuté i pevné výkaly hospodářských zvířat, sláma, zbytky z kukuřice, trav, bramborová nať apod. U slámy a pilin trvá proces o něco déle. Množství vzniklého bioplynu závisí na obsahu sušiny a na složení a strávení potravy. Pro představu – 1 kráva spotřebuje 25 MJ/den, 200 ks drůbeže zase 36 MJ/den.

Okrajově se zmíníme i o druhém mokrém procesu- a tím je fermentace. Výsledkem fermentace roztoků cukrů z cukrové řepy, obilí, kukuřice, ovoce atd., je ethanol. Fermentace probíhá pouze v prostředí bohatém na vodu. U tohoto procesu je výtěžnost 90 až 95% díky vzniku vedlejších produktů (glycerín). Destilací získaný ethanol je výborným kapalným palivem pro spalovací motory, přičemž jako přednosti jsou uváděné jeho ekologická čistota a antidetonační vlastnosti. Bohužel je zde nutné současně používat antikorozní přípravky, protože palivo má schopnost vázat vodu.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Topit hnojem?"

Buďte první a napište komentář k  "Topit hnojem?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE