Topit i chladit v jednotlivých částech objektu současně? Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Topit, případně chladit v rozlehlých objektech s sebou nese jasný požadavek investorů: ušetřit maximálně na provozních nákladech. V případě administrativní budovy stavebnin DEKTRADE byl zvolen systém vytápění a chlazení, který využívá tepelných čerpadel země-voda. Poprvé byly instalovány chladicí moduly VESKOM CM, které spoří prostor, urychlují instalaci celého systému a především umožní topit i chladit v jednotlivých částech objektu současně. 

Administrativní budova a prodejní plocha stavebnin DEKTRADE byla dokončena v listopadu 2014 a byly v ní premiérově představeny chladicí moduly VESKOM CM. Když se investor se rozhodoval, zda jít v připravovaných projektech cestou tepelných čerpadel, hrála důležitou roli nejen rozloha budovy, ale i moderně architektonicky pojatý styl objektu. V případě využití tepelných čerpadel vzduch-voda by došlo k narušení venkovní fasády budovy, což bylo nežádoucí. I to byl jeden z faktorů, který vedl k finálnímu řešení systémem země-voda. 

Čerpadla země-voda: ekologicky, esteticky, ekonomicky

Typ země-voda je především ideálním způsobem, jak ve velkém objektu vyhovět všem požadavkům na topení a chlazení. Nezanedbatelným faktorem je samozřejmě ekologičnost celého řešení, díky níž je možné spořit na provozních nákladech nových objektů, nových vlajkových lodí společnosti. V samotném  objektu se topí pomocí teplovzdušných jednotek. Aby bylo zajištěno vytápění a chlazení administrativní budovy, prodejní plochy a také ohřev teplé užitkové vody, instaloval Veskom do strojovny tři stroje a premiérově sestrojené chladicí moduly. Firma Veskom dodala zdroj tepla a chladu a zároveň provedla na místě montáž strojovny včetně rozvodů. Zdrojem primární energie pro tepelná čerpadla je dvacet hlubinných vrtů, každý o hloubce 105 metrů, vystrojených čtyřtrubkovou sondou Jednotlivé okruhy jsou samostatně svedeny do dvou venkovních šachet a páteřním potrubím následně do strojovny tepelných čerpadel, která je ve druhém nadzemním podlaží budovy. Instalace strojovny je provedena v ocelovém a měděném potrubí a zaizolována.

Chladicí modul VESKOM – vše na jednom místě

V rámci instalace proběhlo také první představení chladicích modulů VESKOM CM v ostrém provozu. Moduly díky své skladnosti a kompaktnosti usnadnily a urychlily průběh montáže strojovny. Jak tedy samotný modul vypadá? Do rámu velikosti tepelného čerpadla jsou vloženy všechny potřebné komponenty, které by se jinak na místě instalace musely montovat individuálně. Na místě se následně celý sestavený modul pouze napojí na připravené rozdělovače a sběrače topného a chladicího systému a příslušné akumulační nádoby. Při řešení bez chladicích modulů by bylo nutné vše zavěsit na stěnu strojovny a může nastat problém, kam velké množství rozvodů, armatur a ostatních zařízení umístit. Navíc chladící modul je vybaven kompletním elektrickým zapojením a s řídící jednotkou tepelného čerpadla se pouze propojí. 

Průmyslové objekty i rodinné domy

Chladicí modul VESKOM CM však není určen pouze pro průmyslové objekty, shodné řešení je možné implementovat i do rodinných domů. Uživateli objektu přináší zapojení modulů něco navíc. Na regulaci zdroje tepla a chladu se podílí jak ekvitermní regulace samotných tepelných čerpadel, tak inteligentní relé umístěné v chladících modulech. Jak pro vytápění, tak i pro chlazení je v tomto případě využito možnosti kaskády. Odebrané teplo z budovy je pak pomocí chladících modulů uloženo do primárního okruhu a pomáhá tak rychlejší regeneraci hlubinných vrtů a zvýšení topného faktoru tepelných čerpadel. Zásadní také je, že moduly umožňují, aby se v objektu současně topilo i chladilo podle potřeb jednotlivých částí budovy. Nejen u moderních prosklených objektů je to ideální způsob, jak v interiéru redukovat vliv počasí. A tak zatímco jižní část budovy si bude žádat začít chladit, na severní straně se dále může vytápět. Zajistit oba požadavky současně je pro chladicí modul VESKOM CM samozřejmost.

Zdroj: www.veskom.cz

Veskom, spol. s r.o. Poslat poptávku