Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Co všechno zvážit při výběru radiátorů?

Datum vydání: 01.10.2009 | autor:
Vhodně vybrané a nainstalované radiátory umějí jednotlivé místnosti vytopit na vámi požadované teploty a tyto teploty také udržet. Právě proto je správná volba tělesa nesmírně důležitá pro váš budoucí komfort. V dnešní době přitom máte na výběr z mnoha typů radiátorů. Ty se navzájem odlišují svým určením, konstrukcí, rozměrem, tvarem i barvou. Oproti svým předchůdcům jsou navíc užší, kompaktnější a mají vyšší výkon. Snadno si tak vyberete těleso, které bude plně vyhovovat vašim funkčním i estetickým požadavkům.
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Kde při výběru radiátorů začít?

Volba nejvýhodnějšího otopného tělesa musí vždy vycházet z jeho tepelného výkonu. Ten závisí na teplotě topné vody a topného faktoru systému. Potřebný výkon radiátoru by se měl odvíjet od teploty místnosti, ve které má být nainstalovaný - měl by přesahovat či alespoň odpovídat požadavku na teplo v dané místnosti. Platí přitom, že je výhodnější pořídit radiátory s vyšším výkonem, aby nedocházelo k nedotápění. Často se také používá parametr tepelné ztráty místnosti. Ta závisí na vlastnostech budovy a jejím umístění a vypočítává ji zpravidla projektant. Tyto údaje jsou součástí většiny projektů rodinných domů, v individuálních projektech však často chybějí.

Další podstatné faktory

Při výběru otopného tělesa, je potřeba zohlednit všechny podstatné faktory, které mají na teplotu budovy či místnosti vliv. Co dalšího tedy brát při rozhodování v potaz?
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Vnější teplota
Klimatické pásmo oblasti, v níž je budova postavena, výrazně ovlivňuje tepelné ztráty, se kterými je třeba počítat. Platí, že čím nižší je vnější teplota v dané lokalitě, tím budou tepelné ztráty větší.

Povětrnostní podmínky
V budovách, které stojí na otevřeném prostranství a ve větrných regionech, je tepelný požadavek vyšší. Naopak stejná budova stojící v husté městské zástavbě nebo v terénu zakrytém stromy nemá tepelné ztráty tak veliké.

Tepelná ochrana místností
Tím je myšlen součinitel průchodu tepla stěnami, stropem a podlahou. Dobře zaizolované budovy s nízkým součinitelem průchodu tepla přes stavební přepážky potřebují výrazně méně tepla k udržení komfortní teploty uvnitř místností.
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Typ oken a druh prosklení
Okna s vysokou kvalitou a s nízkými hodnotami součinitele tepelného prostupu snižují náklady při ohřívání. Velké prosklené plochy naopak zvyšují tepelné ztráty.

Orientace vytápěných místností
V potaz je třeba brát také světové strany, na které jsou dané místnosti orientované. Na prosluněných částech budovy bude proto stačit menší radiátor

Vnitřní teplota
Je závislá na využití každé konkrétní místnosti. Čím tepleji by v dané místnosti mělo být, tím větší radiátor bude samozřejmě potřeba pořídit.

Parametry topného faktoru
Ve většině případů se tepelný výkon uvádí v závislosti od topného faktoru, tzn. teploty napájení a návratu a teploty v místnosti na úrovni 75/65/20oC nebo 70/55/20oC. Pokud instalace pracuje na jiných parametrech, než jsou uvedeny v tabulkách výkonu nebo pokud teplota v místnosti je jiná než 20oC, je nutné využít korigovaný součinitel, který umožňuje správný výpočet výkonu otopného tělesa.
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
Správné umístění radiátorů

Je důležité, aby byl radiátor umístěný na vnější stěně pokoje - tedy té, která nesousedí s jinou místností. Nejideálnější je zvolit místo pod oknem. V takovém případě je totiž studený vzduch, který proniká přes okno, rovnou otopným tělesem ohřívaný a do pokoje tak proudí již ohřátý. V různých částech místnosti je pak zajištěna téměř stejná teplota. Při jiném umístění otopného tělesa je nutné zvýšit jeho velikost až o 20%.

Pokud jde o výšku montovaných radiátorů pod okny, tak ta závisí na vzdálenosti okenního parapetu od podlahy. Dolní okraj otopného tělesa musí být nejméně 10 cm nad podlahou, horní okraj pak nejméně 10 cm pod parapetem. Plánujete-li radiátor zamontovat či zakrýt, pak musejí být tělesa větší, abyste byli schopni dosáhnout požadované teploty v místnosti. Platí také, že v místnostech se zvýšenou vlhkostí vzduchu (především koupelny a sauny) není možné použít desková a dekorativní otopná tělesa.
Foto: PURMO - Rettig Heating
Foto: PURMO - Rettig Heating
PURMO-Rettig Heating Sp. Z o.o.

PURMO-Rettig Heating Sp. Z o.o.

Česká Třebová, U Starého hřbitova 2119, 56002
Web: http://www.purmo.com/cz
E-mail: vaclav.tutsch@purmo.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Václav Tutsch PURMO

Česká Třebová, Česká Třebová, U Starého hřbitova 2119, 56002
Mobil: 603 820 288
Web: http://www.purmo.com/cz
E-mail: vaclav.tutsch@purmo.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Co všechno zvážit při výběru radiátorů?"

Buďte první a napište komentář k  "Co všechno zvážit při výběru radiátorů?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE