S tříděním odpadu je samozřejmě třeba začít již doma. Vysypat před řadou sběrných nádob domovní odpad a zde jej roztřídit, je opravdu nesmysl. Obce a města řeší tuto potřebu různými způsoby, princip je však vždy stejný resp. obdobný.

Produkce odpadu každé domácnosti je enormní. A tato problematika je dnes opravdu navýsost aktuální a diskutovaná. Co ale do kterého sběru patří a jak třídit?

1. Plasty patří do žlutých nádob, čili PET lahve od nápojů (sešlápnuté a opět zavíčkované), sáčky a fólie, kelímky, výrobky a obaly z plastů, ale i polystyrén. Určitě sem nepatří novodurové trubky a obaly od nebezpečných látek, čili motorových olejů, různých chemikálií, barev apod. Pozor však, mnohé obce rozlišují třídění PET lahví a ostatního plastového odpadu, načež za tímto účelem distribuují pytle příslušných barev. Co se týká obecních nádob na plasty, může jít o kontejnery i menší nádoby (nejčastěji plastové popelnice). Obecně se doporučuje plastové nádoby, které neobsahovaly nebezpečné látky, před uložením do odpadu vymýt, ovšem plastový odpad je vymýván před zpracováním a obvykle to není nutné, nemluvě o spotřebě vody v domácnostech při vymývání plastového odpadu, která je v tomto případě neekologická. A vody navíc začíná být nedostatek.

Zvlášť jsou navíc ukládány kartonové krabice, které jsou zevnitř opatřené hliníkovou vrstvičkou (např. krabice od mléka). Co se týká tohoto odpadu, pokud jej chce obec rozlišovat důsledně distribuuje občanům 3 druhy plastových pytlů: na PET lahve, na kartonové krabice např. od mléka obsahující a na ostatní odpad obsahující plasty či pouze plastový. Je též možné, že konkrétní obec sbírá společně nápojové kartony s plastem a u kontejnerů jsou pak dotřiďovány.
Další kapitola >