Uchraňte svůj dům před vlhkostí! Jak?

Každý dům, který dosáhl určitého stáří (vždy je tento údaj individuální), začne mít problémy se zvýšenou vlhkostí zdiva. A právě tento problém musíme co nejdříve řešit, jelikož způsobuje řadu na sebe navazujících potíží. Ze stěn opadává omítka, v místnostech se zhoršuje obytné klima (nadměrná vlhkost a spóry plísní), které má vliv na zdraví obyvatel. Klima v takovém interiéru může dokonce způsobovat častější onemocnění dýchacích cest především seniorů a malých dětí. Nejvíce se však na našem zdraví podepisují vznikající plísně - podporují a rozvíjejí vznik alergií, ale i poruch imunity.

Důsledky vhkosti ve stěnách

V důsledku vhkosti ve stěnách však netrpí jenom zdraví obyvatel domu. Vlhkost obvodových stěn zvyšuje i účty za vytápění, jelikož zdivo ztrácí s rostoucí vlhkostí své tepelně izolační schopnosti, což může zvýšit celkové náklady na vytápění až o 20% oproti suchým místnostem. Navíc je však vlhké zdivo také příčinou snížení hodnoty domu, a to až o 15% a bez ohledu na to, zda je vysoká vlhkost ve sklepě, nebo ve stěnách obytných místností.

Jak odstranit vlhkost poměrně levně a účinně

Mnoho z řešení odstraňujících vlhkost stěn zakrývá tento nedostatek jen dočasně, neřeší však trvalé odstranění nežádoucího problému. Mnohdy jsou účinná řešení zase finančně, fyzicky a nebo časově velice náročná. Například tradiční podřezání stěn a vkládání nerezového pásu (resp. vodotěsné izolace), případně pásu z hydroizolační fólie, je dokonce často neproveditelné, nebo proveditelné jen velmi problematicky ve sklepech a u nepravidelných spár. Metoda podřezání může navíc narušit velice negativně statiku domu, což je nebezpečné pro samotné obyvatele domu, ale ještě více to snižuje hodnotu nemovitosti.

Řešení použitím horizontální izolační vrstvy

Pro odstranění vlhkosti ze stěn ale existuje řešení, které je výjimečné výhodou definitivního odstranění vlhkosti, i univerzálním použitím u různých druhů vyzdívky. Je jím aplikace dodatečné horizontální izolační vrstvy pomocí vstřikovací kapaliny bez rozpouštědel, která vytvoří účinnou zábranu před vlhkostí i ve staré stavbě.

Přednosti horizontální izolační vrstvy

  • Horizontální izolační vrstva trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti stěnami.
  • Nízkotlaká injektáž je zárukou rovnoměrného a šetrného prosycení zdiva emulzí. Injektážní mikroemulze Drysilex® neobsahuje rozpouštědla a dosahuje vyjímečných penetračních schopností.
  • Metoda vyřeší problém vlhkého zdiva bez ohrožení statiky domu a je použitelná u každého druhu vyzdívky.
  • Metoda je rychlým a efektivním provedením sanace bez velkého hluku a nepořádku kolem budovy i v ní.
Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva prováděno za dodržení přísných požadavků na vysokou kvalitu. Správný postup by proto měli v konkrétních případech vždy určit povolaní odborníci bezplatnou analýzou stavu.
Dodatečná horizontální izolační vrstva proti stoupající vlhkosti metodou nízkotlakého vstřikování do zdiva odstraní škody na domech včetně sklepů.

Co nabízí firma ATG Czech Republic s.r.o.

  • Možnost aplikace horizonatální izolační vrstvy na celém území Čech
  • Bezplatnou analýzu - čili odborné poradenství a prohlídku a nezávazný předběžný odhad nákladů

Zdroj: www.atg-sro.cz

ATG Czech Republic s.r.o. Poslat poptávku