Propojujícím a zároveň hlavním tématem Stavebních veletrhů Brno a veletrhu URBIS INVEST – bude „zelená energie“.
Téma, které je pro stavebníky velmi důležité svou aktuálností z pohledů uplatňování celoevropských směrnic přilákalo již řadu významných vystavovatelů, kteří staví na ekologické budoucnosti.

„Jsme mile překvapeni, jak je pro vystavovatele vyhlášené téma zajímavé a jak kladně ovlivňuje rozhodování o účasti na Stavebních veletrzích 2006,“ komentuje situaci Martina Bajerová, manažerka Public Relations a reklamy Stavebních veletrhů Brno.

Na Stavebních veletrzích se dále v souvislosti se zelenou energií připravuje řada doprovodných odborných programů za spolupráce a garance prestižních českých i zahraničních asociací. Laik i odborník tak budou moci získat úzce specializovanou informaci, ale i ucelenou představu o využití alternativních energetických zdrojů, uplatnění regulace a eliminace ztrát energie v budovách, využití finančních zdrojů EU pro rozvoj technologií zaměřených na „zelenou energii“, atd.

Mezi již přihlášenými společnostmi nechybí řada významných zástupců, mimo jiné např.: Akuterm sklo a.s., JUB a.s., Nobasil CZ, s.r.o., Rigips, s.r.o., Rockwool, a.s., Tepelná čerpadla IVT, s.r.o. a další z doposud 46 přihlášených ve vztahu k tématu zelená energie.

Ohlas tématu mezi odborníky, kteří považují využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice při současné úrovni používaných technologií za stále silně podprůměrné, je velmi pozitivní. „Existuje stále řada základních oborů, ve kterých máme velké rezervy. Je to především energetická náročnost národního hospodářství, průmyslová výroba a provoz průmyslových, ale i obytných budov,“ přibližuje problematiku Marie Báčová z Informačního centra České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

„Na Stavebních veletrzích v Brně jsou vždy představeny špičkové technologie z celého stavebního oboru a pro řadu vystavovatelů je to ve vztahu k novému tématu zelené energie téměř ideální příležitost seznámit veřejnost s nejnovějšími produkty, které aktivně přispívají k ochraně životního prostředí a k důslednějšímu využívaní obnovitelných zdrojů,“ zdůrazňuje ředitel společnosti JUB, a.s Ing. Petr Hroch.

Zelená energie je aktuální nejenom v České republice, proto se jej zúčastní i řada zahraničních subjektů, se kterými bude zajišťována velmi intenzivní kooperace. Partnerskými zeměmi se pro letošní rok staly Slovensko a Polsko.
Více najdete zde