Vánoční stromek řezaný, živý a nebo umělý?

Plastový vánoční stromek vydrží v závislosti na kvalitě výroby i mnoho desítek let, dovede však opravdu nahradit kouzlo skutečného stromku, jedno už zda řezaného či živého? A nemůže být naopak zdraví nebezpečný? A proč se rozhodujeme mezi stromkem řezaným a živým a jak o ten živý pečovat?

Řezané vánoční stromky

Řezané vánoční stromky jsou klasikou, tradicí, ovšem ne až tak dlouhou. První vánoční stromek se prý v českých zemích objevil až v roce 1812 v rodině ředitele Stavovského divadla J. K. Liebicha, načež se tento nový zvyk začal šířit nejprve do pražských měšťanských rodin. Až později na venkov. Dlužno ale říci, že s tímto zvykem přišla ještě před Liebichem zřejmě šlechta a nevznikl na našem území. Od někoho to pan Liebich okoukat musel, když to zrovna nevymyslel. A navíc –vynálezce tohoto zvyku není vůbec znám, pouze se traduje, že vánoční stromek propojuje 3 základní části světa - kořeny symbolizují Peklo, kmen Očistec a větve Nebe. A proč zrovna jehličnan? Je stále zelený a neopadavý (pokud není uříznut), což symbolizuje věčný život. Tvrdí se také, že za „vynálezem“ vánočního stromku stojí protestant Martin Luther, zřejmě však jde jen o historickou konstrukci. V každém případě ale platí, že první a poté mnohá desetiletí následující vánoční stromky byly řezané, včetně mnohých obrů zdobících náměstí a návsi. Varianta v mobilní nádobě a umělá jsou novinkami tradujícími se pouhých až několik desítek let. Nesmíme též zapomenout na paradox, že v zemích, kterými Ježíš za svůj život procházel, dominují jiné dřeviny než jehličnany, ale například palma byla ještě nedávno velmi nedostupná pro většinu lidí.
A že řezané stromky stále vedou, dokazuje fakt, že se jich u nás prodá každoročně více jak milión. Ovšem na rozdíl od těch tradičních, českých, se stále častěji objevují dovozové a nebo alespoň cizokrajné kultivary pěstované v našich podmínkách. Stinnou stránkou řezaných stromků je, že jsou řezány se značným předstihem, což ovlivňuje jejich životnost.

Řezaný stromek si koupíme, načež je zabalen do síťoviny a my jej musíme doma vybalit tak, abychom neponičili větve. Poté je třeba trochu seříznout kmen, abychom uvolnili kapiláry, které mohly být zalité pryskyřicí, a jimiž stromky vedou vodu do koruny a jehličí. Takto upravený stromek vložíme do nádoby s vodou a necháme do Vánoc na chladném místě. Pokud nemrzne, stačí balkón či zahrada.

Do bytu stromek přemístíme až na štědrý den, umístíme jej na světlé místo, ale ne na přímé slunce a také co nejdál od radiátoru. Nezapomeneme též nalít do stojánku vodu. Stromek čerpající vláhu vydrží déle. Pomůže také rosit jehličí rozprašovačem. Pokud ale na tyto kroky rezignujeme a pořídíme si jedličku, do tří králů vydrží určitě. Na druhém místě je v trvanlivosti borovice a na třetím smrk. Jako vánoční stromek se nepoužívají zeravy, tisy ani jalovce a jiné druhy jehličnatých dřevin. Modříny jsou navíc opadavé.

Živé stromky v květináči

Stromky v květináči volí nejčastěji „ekologové,“ čili lidé, kteří se chtějí chovat (a také chovají) šetrně k přírodě. Živé stromky také volí ti, kteří jsou především schopni o ně pečovat. Koupit si lze oblíbené kanadské, ale i jiné jedle, stříbrné smrky a jiné druhy živých jehličnanů v mobilních nádobách. Nevýhodou stříbrného smrku je značná pichlavost tuhých jehlic, jako ideální se v každém případě jeví i v živé podobě jedle. Nepíchají, mají nádherný vzhled a příjemně voní.

Stinnou stránkou živých stromků je ale fakt, že patří ven a právě jejich umístění v zimě do interiéru jim opravdu neprospívá. Jsou totiž ve vegetačním klidu a přemístěním do teplého interiéru je probudíme k životu. Přitom nemají dostatek světla a potřebují právě odpočívat. V každém případě je třeba takový stromek na interiér pomalu připravit. Nejprve jej umístíme do chladnější chodby, poté až do bytu a co nejdříve po Vánocích by měl opět zamířit ven. Do Tří králů určitě nečekáme. Opět ale postupujeme opatrně, šok z tepla zmírníme umístěním do chladnější místnosti a mírnou zálivkou. Zde by měl zůstat cca měsíc, než jej opět umístíme ven. Během jednoho roku vyroste takový stromek o jedno patro, načež bude příští Vánoce sloužit znova.

Umělé stromky

Umělé stromky jsou nejčastěji vyráběné z PVC, jehož základní surovinou je ropa, a často obsahují i látky, které jsou zdraví škodlivé, a které mnohokrát překračují povolenou normu. Jedná se především o těžké kovy, jako jsou silně toxické kadmium nebo chrom. Umělé stromky patří mezi výrobky, které se ve velkém množství dovážejí z Asie, kde jsou povolené normy pro užití chemikálií jiné než u nás. V některých případech přesahují ty naše až v řádech.

U umělých stromků si lze vybrat velikost, druh a barvu, načež nemusíme stromek kupovat každý rok znova. Vydrží i mnoho desítek let. Po Vánocích nám navíc odpadnou povinnosti s likvidací opadávajícího stromku. Pozor však na hořlavost, i umělá hmota hoří a to dokonce rychleji než jehličí plné vody, vůně stromku se nedočkáme a umělý vzhled prostě nelze zamaskovat.

Alternativy

Alternativou mohou být například ozdobené jehličnaté větve, ale i některé listnaté pokojové květiny. Případně se můžeme pokusit o vlastnoručně vytvořené umělecké dílo, které svým vzhledem nahradí vánoční stromek. Zajímavé je například přitlouct hřebíčky na stěnu několik větví tak, že připomínají malbu stromku, případně lze celek malbou na zeď skutečně doplnit.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com