Veletrh ŘEMESLO PRAHA přiblíží práci řemeslníků

Součástí 15. jubilejního veletrhu Střechy Praha bude kromě řady inovací a novinek v rámci doprovodných aktivit i zcela nový projekt – veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha. Střechy Praha společně s výstavou Solar Praha a novým projektem Řemeslo Praha budou tedy 6. až 9. února 2013 zahajovat nadcházející stavební sezonu. 

Cílem nového projektu je představit širokou oblast výrobců a dodavatelů nářadí, techniky, ochranných pracovních pomůcek a materiálů, bez kterých se řemeslné práce neobejdou. Prezentovat se budou i cechy, svazy či komory a možnosti vzdělávání či rekvalifikací v oblasti řemeslných prací. Pořadatelé chtějí vyzdvihnout řemeslo jako perspektivní, nezbytné, moderní a potřebné povolání, jako součást každodenního života, bez něhož se naše společnost neobejde.

Praxe zoufale volá po kvalitních řemeslnících, kterých je velký nedostatek, ruší se učební obory pro nezájem uchazečů. Cílem je též přiblížit řemeslo mladým lidem, ale i všem ostatním, aby se z něj stal opět respektovaný i finančně výhodný obor. Firmami jsou obory jako zedník, tesař, klempíř, izolatér, pokrývač, malíř atd. vyhledávané, ale v ČR bohužel nejsou vytvořené dostatečné podmínky pro rozvoj kvalitního řemesla, naopak existuje řada předsudků široké veřejnosti vůči řemeslům.

Kromě nabídky vybavení, nástrojů a techniky pro řemeslnou výrobu a služby budou k dispozici i informace, jak začít s podnikáním a živností v oblasti řemeslných prací, co vše je k oboru třeba, jak se vyvarovat „dětských nemocí“. Informace budou k dispozici jak mladým uchazečům (žákům), tak zájemcům ze všech věkových kategorií včetně již zmíněných možností rekvalifikací a praktických rad pro budoucí řemeslníky.
Nový projekt Řemeslo Praha bude součástí dvou zavedených úspěšných veletrhů Střechy Praha a Solar Praha.

Veletrh Střechy Praha zahrnuje střešní krytiny a materiály, tepelné izolace, střešní doplňky, nosné konstrukce, střešní okna a světlíky a veškeré služby pro stavbu a rekonstrukce střech, včetně kvalitního odborného programu přednášek a seminářů, ale i praktických ukázek.

Specializovaná výstava Solar Praha zahrnuje obnovitelné zdroje a úspory energií a její 9. ročník bude zpestřen Fórem pro starosty a ostatní zástupce měst a obcí s názvem „Energie a obec“. Řešit se budou možnosti úspor energií ve veřejných budovách, včetně prezentací již realizovaných úspěšných projektů ve vybraných městech a obcích.

Přihláškové materiály a další informace jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz