VIDEO: Jak na zateplení šikmé střechy

Jak správně zateplit podkroví šikmé střechy? Podívejte se na podrobný video návod, který odhaluje postup zateplení izolací z kamenné vlny krok za krokem.

Položení tepelné izolace v první vrstvě

Jak začít? Výběrem vhodné tloušťky tepelné izolace. Tloušťka první vrstvy izolace by měla být stejná jako šířka krokví. Pokud jsou tedy krokve široké 18 cm, použijete vrstvu kamenné vlny také o šířce 18 cm.

Dále si změřte vzdálenost mezi jednotlivými krokvemi a podle naměřených hodnot nařežte izolaci. Ujistěte se, zda se krokve nerozcházejí – změřte je dole, uprostřed i nahoře. Vlnu nařežte o něco širší, než je rozteč krokví, vlna se pak mezi krokve rozepře.
Jednotlivé bloky izolační vlny je třeba také případně seříznout, aby odpovídaly úhlu sklonu šikmé střechy.

Dejte si pozor, aby mezi bloky izolačního materiálu nevznikaly mezery – sráží se v nich vodní pára, která izolaci poškozuje.

Izolace ve druhé vrstvě

První vrstvu izolace máte položenou. Pro položení druhé izolační vrstvy je třeba si ke krokvím namontovat přídavné latě. Mezi tyto latě pak budete vkládat další vlnu.

Šírka přídavných latí by měla odpovídat šířce izolace, kterou budete ve druhé vrstvě pokládat. Jejich rozteč by pak měla být stejná jako rozteč pro montáž sádrokartonu. Laťky šroubujte přímo do krokve a montujte opravdu přesně – rozteč musí být všude stejná.
Mezi laťky pak pokládejte druhou vrstvu izolace. Změřte si vzdálenost mezi latěmi a nařežte odpovídající bloky izolace. I v tomto případě by měl být izolace o něco širší, aby mezi latěmi dobře držela. Ani tady by mezi kusy izolace neměly vznikat žádné mezery.

Zateplení pozednice

Pozednice je místem, kde dochází k velkým únikům tepla. Jejímu zateplení je tedy třeba věnovat odpovídající pozornost.

Jak namontovat parozábranu

Parozábranu nalepíte na druhou vrstvu tepelné izolace. Jednotlivé pásy parozábrany jsou opatřené oboustrannou lepící páskou. Pás při lepení předsaďte cca o 10 cm a také ho udržujte správně napnutý.
Po nalepení ještě parozábranu rovnoměrně připněte k latím pomocí sponkovače.

Rošt a sádrokarton

Mezi parozábranu a sádrokartonovou desku můžete položit další izolační vrstvu. Ta se instaluje do roštu, na který se nakonec přišroubují sádrokartonové desky. Šíře třetí vrstvy izolace odpovídá vzdálenosti roštu od druhé izolační vrstvy.
Před pokládkou izolace, při samotné a také později například při vedení elektroinstalace či montáži osvětlení dbejte na to, abyste při práci neporušili parozábranu. Protože byla parozábrana porušená už při samotné montáži roštu, je třeba tato porušená místa utěsnit. Na to použijeme kousky pásky, kterou se utěsňují spoje parozábrany.

Po utěsnění parozábrany pak můžete položit třetí vrstvu izolace, nebo již začít rovnou montovat sádrokartonové desky.

Položení třetí vrstvy tepelné izolace střechy

Pokud se rozhodnete pro izolaci ve třetí vrstvě, je třeba vložit izolaci přímo do profilu roštu a také mezi jednotlivé profily.
Nezapomeňte dodržovat vhodnou šířku izolace a také přesah, aby na sebe jednotlivé bloky vlny dobře dosedly.