Jak vybrat vjezdovou bránu a vstupní branku Zobrazit fotky zobrazit 17 fotek

Brány (resp. vrata) a branky jsou mechanická zařízení, která slouží k uzavírání vjezdů na oplocené nebo jinak ohraničené pozemky, zahrady a uzavřené dvory. A pokud je to třeba, dovedou též jednoduše vyřešit i kontrolu vjezdů a vstupů. Brány a branky najdeme jak u rodinných domů a chalup, tak u komerčních objektů, pozemků příslušejících k domům bytovým a podobně. Jak vybrat bránu a branku, jaké známe typy a jak fungují?

U branek to máme výrazně jednodušší, prakticky výhradně jsou jednokřídlové, ovšem výběr vstupní branky musíme sladit se vzhledem a materiálovou skladbou brány vjezdové. Vlastně je branka jen funkčním a estetickým doplňkem brány. Co však víc, bránu i branku je třeba vzhledem sladit s oplocením. Opravdu nelze kombinovat zcela odlišný typ plotových výplní s odlišnou bránou a ještě odlišnější brankou (konstrukčně i výplní). Čili vzhledem, použitými materiály i konstrukcí musí plotové výplně ladit s bránami a brankami. Jsou zde samozřejmě výjimky, například zděný plot lze kombinovat s mnoha typy bran a branek. Ovšem i tak koukáme na architekturu oplocení a budov na pozemku, abychom dosáhli harmonického celku.

Vjezdové brány rozlišujeme podle způsobu jejich otevírání na křídlové (jednokřídlové a dvoukřídlové), posuvné nesené a posuvné kolejnicové. Posuvné brány se otevírají posunem do strany mimo vozovku, křídlové brány otevírají svá křídla do vozovky a nebo směrem na oplocený pozemek.

Při výběru brány musíme dbát především na to, který typ je pro náš pozemek a jeho oplocení vhodný (typ oplocení i použitý materiál plotové výplně). Musíme též vzít v úvahu vzdálenost brány od domu nebo jiné blízké stavby, ale i chodníku či silnice. 

Samonosné a kolejnicové posuvné brány

Samonosné posuvné brány (ale i kolejnicové pojezdové) jsou vhodné především na pozemky, kde spolu brána a vjezd do garáže těsně sousedí a mezi stavbou a bránou není dostatek prostoru, stejně jako by nebylo možné otevírat křídlovou bránu směrem do ulice. Platí zde však pravidlo, že potřebujeme dostatečný prostor do jedné ze stran brány (u samonosných o 1/3 větší než je délka stavebního otvoru a u kolejnicových o délce stavebního otvoru).

Posuvné brány se otevírají posunem do strany, nejčastěji podél oplocení pozemku. Samonosné posuvné brány jsou zpravidla nesené cca 8 centimetrů nad nejvyšším bodem vozovky na nosném C profilu. Ten je pomocí dvou vozíčků ukotven mimo průjezdnou část vozovky. Nemusí vás tak trápit nezbytný úklid sněhu před vyjetím z pozemku, pokud vyloženě spěcháte, což není možné u bran kolejnicových. Stejně tak nebude otevírání samonosné posuvné brány překážet sníh, led a ostatní nečistoty pod ní.

Samonosné posuvné brány jsou vyráběné individuálně, vždy podle rozměrů konkrétního stavebního otvoru (vlastně mezery v plotu či zídce). Materiálem pro jejich výrobu jsou nejčastěji uzavřené tenkostěnné profily o průřezu 40/40 mm až 80/80 mm. 
Spodní část každé samonosné posuvné brány se osazuje speciálním silnostěnným otevřeným C profilem. Brána je tímto profilem vedena na soustavě uzavřených kuličkových ložisek. Ložiska jsou součástí vozíků, pevně ukotvených na betonové základové desce. V horní části brány najdeme horní uzavřené vedení, díky němuž se otěrem nepoškozuje povrchová úprava materiálu.

To kolejnicové posuvné brány nejsou zavěšené, nýbrž jezdí po kolejnici (zabetonovaném železném 'I' profilu s hranou, kterou tvoří úhelník (L). Tyto brány jsou opět vyráběné individuálně přímo podle potřeb skutečných rozměrů stavebních otvorů (mezer v plotě či zídce). Stejně jako brány samonosné jsou nejčastěji vyráběné z uzavřených tenkostěnných profilů, které mají průřezy 40/40 mm až 100/70 mm. Ve spodní části kolejnicových posuvných bran jsou zabudovaná krytá pojezdová kolečka. Ta jsou na kuličkových ložiskách, po kterých každá brána jezdí na kolejnici, zabetonované na hranici pozemku. V horní části kolejnicové brány najdeme horní uzavřené vedení. Nepoškozuje se nám tak otěrem povrchová úprava brány. 
U samonosných i kolejnicových posuvných bran můžeme parkovat přímo před i za nimi, nesmíme však jakkoli omezovat prostor podél plotu v rovině s bránou v tom směru, do kterého se brána při otevírání vysouvá. Oproti samonosných posuvných bran si však vystačíme s bočním prostorem pro odsunutí brány pouze o délce samotného průjezdu. Kolejnicové posuvné brány jsou oproti samonosným levnější o cca 10%, musíme však stavebně zasahovat do vozovky a dražší je tedy stavební připravenost. Díky kolejnici je pak především v zimě nutná pravidelná údržba (led či sníh v kolejnici by nám otevírání a zavírání znemožnily), hrana koleje v průjezdu brány je navíc stále vidět a také často koroduje.

Finální vzhled, výplně a materiál posuvných bran jsou vždy řešené individuálně. Vybrat si můžeme mezi dřevěnými materiály, plastem a kovovými či kovanými okrasnými prvky. Výrobce takovou bránu vždy vyrobí podle požadavků klienta na zakázku a v případě zájmu ji i vybaví automatickým pohonem a dálkovým ovládáním. Výplně bran ve skutečnosti většinou odpovídají použitým plotovým výplním. Jen tak můžeme dosáhnout harmonie mezi plotem, bránou, případnou brankou a stavbou na pozemku. 

Křídlové brány

Křídlové brány (jedno i dvoukřídlové) se otevírají do vozovky. Jedno už zda ven z našeho pozemku, či dovnitř. Výrazně nám tak omezují prostor ve vozovce před i za bránou. Podle směru otevírání nesmíme před a nebo za bránou parkovat. Dvoukřídlové brány jsou konstruované ze dvou křídel, která jsou zavěšena na seřizovatelných pantech umístěných na nosných sloupech. Jednokřídlové brány pak z křídla jediného.

Křídlové brány jsou vhodné pro rovný a nesvažitý terén a na hranice těch pozemků, které přímo nesousedí s veřejnými komunikacemi. Jinak se musí křídlová brána otevírat dovnitř (vždy je výhodnější její otevírání ven, jelikož můžeme parkovat na svém pozemku hned za bránou).

Platí obecné pravidlo, že křídlové brány volíme pouze v případě, že nemáme na svém pozemku dostatek prostoru pro brány posuvné, nebo je náš pozemek naopak dostatečně velký a před ním i směrem dovnitř je dostatek prostoru pro otevření křídel a tedy i zaparkování automobilu. I přes toto pravidlo jsou však u nás v případě rodinných domů křídlové brány dosud nejčastějším řešením.

Křídlové brány se stejně jako ostatní typy bran vyrábějí individuálně přímo podle skutečných rozměrů stavebních otvorů. Jejich rámy jsou vyráběné z uzavřených tenkostěnných profilů o průřezech 40/40 mm až 60/60 mm. Finální podobu brány, povrchu jejího materiálu a plotové výplně si každý volí sám a opět vychází z materiálů a barev použitých pro oplocení pozemku. 

Křídlové branky

Vstupní branky jsou prakticky výhradně křídlové a svým provedením, použitým materiálem a vzhledem vždy odpovídají (nebo by alespoň měly odpovídat) vjezdovým branám. Není zde absolutně žádný problém sladit vzhledově křídlovou branku s bránou posuvnou (samonosnou i kolejnicovou). Vstupní branky jsou nejčastěji umisťovány v bezprostřední blízkosti bran, ovšem lze je situovat i kamkoli jinam, třeba na opačný konec pozemku. Bývá i rozdíl mezi umístěním hlavních vchodových dveří do domu a stavebního otvoru garáže, čemuž pak odpovídá právě umístění branky a brány. Nebo můžeme potřebovat na svůj pozemek vstupní branky například 2, ať už z jakýchkoli důvodů. 

Povrchové úpravy bran a branek

Všechny typy bran a branek si můžeme objednat bez povrchové úpravy, stejně tak ale s úpravou povrchu, která vydrží až desítky let. Záleží na představě zákazníka i konkrétním výrobci. Stejně tak je lze objednat bez plotových výplní, kterými si je později doplní sám zákazník a nebo s nimi.

Základní nátěr konstrukčních profilů se provádí antikorozní barvou. Na ni lze ve výrobě nanést barvy dle vzoru RAL. Povrch ale může být i žárově zinkován a následně natřen akrylátovou barvou. Možná je také metalizace povrchu zinkem, mědí, hliníkem či mosazí, nebo kombinace žárového zinkování a nástřiku práškovou barvou (komaxitem).

V případě povrchové úpravy plotové výplně vždy záleží na zvoleném materiálu. Například plastové a dřevoplastové plotovky jsou bezúdržbové.

Otevírání a zavírání bran a branek

Každou bránu můžeme otevírat ručně. Stále častěji se však přikláníme k otevírání automatickému, které teprve přináší skutečné pohodlí. Brány se však neosazují jen automatickými pohony, ovládanými dálkově a fungujícími na principu elektromotoru. Součástí každé brány mohou být i veškeré potřebné bezpečnostní prvky - výstražné lampy, bezpečnostní fotočlánky, či přítlakové ochranné lišty. Brány lze ovládat dálkovými ovládači, klíčovými spínači, kódovou klávesnicí, identifikační kartou, ale i tlačítkem z domácího telefonu. Jakýkoli pohon jakékoli brány přitom lze programovat pro automatické zavření po uplynutí určitého času, případně ihned po průchodu. Ve standardních nabídkách jsou 2 kanálové ovladače, čímž lze nezávisle na sobě ovládat dvě zařízení. Bránu a branku, bránu a garážová vrata, ale třeba i bránu a osvětlení. V případě potřeby je pak možné získat i ovladače vícekanálové. 
Odlišné jsou automatické pohony pro posuvné a křídlové brány. To plyne už jen z logiky věci, jelikož posuvné brány se nám otevírají do strany, zatímco křídlové brány do vozovky, čili kolmo k hranici pozemku. Pokud instalujeme automatický pohon, který zajišťuje i aretaci každé brány, můžeme ji ručně ovládat pouze tak, že ji při výpadku elektrického proudu klíčem přepneme do stavu nouzového (manuálního) ovládání. Poté kteroukoli bránu ručně otevřeme i zavřeme, a to lehce a celkem pohodlně. U posuvných bran však samozřejmě záleží na jejich délce a výšce a tedy i celkové hmotnosti. Hmotnost přitom ovlivní i materiál výplně. Brána s ocelovou výplní bude určitě těžší, než ta s plastovými či dřevěnými, částečně průhlednými plaňkami.
Zdroj: www.kb-blok.cz, ČESKÉSTAVBY.cz
KB - BLOK systém, s.r.o. Poslat poptávku