Výběrem kotle to nekončí Zobrazit fotky zobrazit 13 fotek

Od 1.1. 2017 již bude mít každý majitel kotle na tuhá paliva povinnost předložit revizní zprávu, která musí být vypracována do konce letošního roku. Od 1.1. 2018 se již nesmí prodávat ani kotle 3. emisní třídy a od 1. září 2022 budeme smět provozovat pouze kotle alespoň 3. emisní třídy, jinak proděláme na poplatcích a pokutách. Tak hovoří slovo úřední. Ovšem jen o výměny starých a nejen z emisního hlediska nevyhovujících kotlů zde nejde. Jde totiž také především o palivo, které zvolíme a jemu odpovídající kotel, který dovede toto palivo účinně a k přírodě šetrně spalovat.

S výměnou kotle pomůže kotlíková dotace

Jelikož moderní kotle emisních tříd vyšších jak té druhé, neřku-li čtvrté a vyšší, nejsou lacinou záležitostí, a mnoho domácností by mohla taková výměna doslova zruinovat, úřady zareagovaly. Nejprve se jen šuškalo, že se něco udělá a nyní se již rozbíhá další kolo takzvaných kotlíkových dotací. Ty se týkají pouze lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW, čili topenišť v běžných rodinných domech, chalupách a samostatně vytápěných bytech. Dotace je poskytována na různé typy kotlů, ovšem pouze v případě výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje tepla. Kotlíkové dotace jsou tedy přesně cílené! Jednotlivé výzvy vyhlašují krajské úřady, kde také získáme formuláře a podrobné informace, jak dotaci získat.

Kotlíková dotace podporuje pořízení kotle na tuhá paliva s automatickým dávkováním uhlí, biomasy, pelet, nebo jejich kombinací. Technologicky vyspělejší kotle vyšších emisních tříd jsou přitom podporovány vyšší částkou. Do programu byly také zařazené kotle dřevozplyňující (resp. pyrolytické) na kusové dřevo nebo dřevěné brikety a také kotle na zemní plyn. Důležité je také precizní provedení kotelny a důsledně odizolované potrubí, ale i tepelně izolační standardy budovy.

Administrace Kotlíkových dotací je řízena centrálně ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Pro všechny kraje jsou ze strany SFŽP stanovené jednotné podmínky pro čerpání dotace a výše dotačních příspěvků. Kraje si však mohou vyhlásit pravidla dílčí, přizpůsobit je svým potřebám a lokálním odlišnostem.

Vybírejte kotel podle paliva, nikoli opačně

Inspirací k vhodnému výběru nového kotle by měla být volba paliva, jeho typ, cena, dostupnost a také pracnost. A jelikož právě moderní kotle jsou již automatizované a minimalizují lidskou práci, je nasnadě též sáhnout po palivu, které nám práci ubere. Lze však jít ještě dále, jelikož automaticky, s minimem lidské práce, lze zajistit i dopravu a naskladnění paliva. O čem hovoříme?

CDP IVORY, s.r.o., největší český distributor dřevních pelet, zprostředkovává distribuci paliv mezi výrobcem a koncovým zákazníkem, aniž by ten musel jakkoli přiložit ruce k dílu. Větší množství pelet k přímému naskladnění dopraví až na místo a do skladiště nafouká. CDP IVORY, s.r.o. byli vůbec první, kdo s touto metodou u nás přišel a disponují na ni certifikátem, stejně jako jsou certifikována veškerá jimi prodávaná paliva. Automatizovaná je však i doprava paliva v pytlích na paletách, a to jak pelet, tak baleného uhlí a dřevních briket. Zároveň s palivem přivezou terénní vysokozdvižný vozík, který palivo uloží, kam je třeba. CDP IVORY, s.r.o. byli vůbec první, kdo zcela propojil výrobce se zákazníkem.

Palivo si přitom můžete jednoduše objednat v novém e-shopu. Vždy jde o kvalitní, certifikované palivo, které vám bude dopraveno až ke kotli!

Vyznáte se v peletách?

První dřevěné pelety na vytápění prý vyrobil jeden sedlák, kterého napadlo dát do stroje na výrobu krmných směsí místo šrotu a otrub dřevěné piliny. Nápad se osvědčil, protože vzniklé dřevěné válečky (pelety) dobře hořely a bylo z nich i minimum popele. Pelety se chytly a když dostoupila v 70. letech vrcholu ropná krize, začaly se vyrábět upravenými stroji na výrobu krmných směsí, později již na speciálních strojích na výrobu dřevěných pelet. Začala také certifikace pelet, aby výrobci prokázali kontrolu kvality pelet a odlišili se od konkurence.

Dřevěné pelety jsou velmi perspektivním palivem určeným ke spalování v domácích i průmyslových zdrojích tepla. Spalují se ve speciálních kotlích na pelety, které mají více než 90% účinnost, vyrábí se však i kotle kombinované, které dovedou spálit nejen pelety.

Dřevěné pelety předčí svou výhřevností černé i hnědé uhlí, nejsou tak náročné na skladování a manipulace s nimi je mnohem jednodušší a čistší. Je z nich také minimum popele. Vytápění peletami je ekonomické a hlavně bezpracné, zcela automatizované. Vlastně je obdobně komfortní jako vytápění elektrickým a plynovým kotlem, ale za výrazně nižší cenu. Popel přitom vysypete teprve až po několika dnech spalování, kdy jsou pelety dopravovány do kotle ze zásobníku automaticky.

Dřevní pelety jsou též ekologické, při jejich výrobě nejsou použity chemické látky a při spalování se uvolňuje minimum škodlivin. Pokud spalujeme pelety ve vhodném, úsporném kotli, nedochází téměř k žádnému vývinu kouře.

Jak si vybrat pelety

Pelety dělíme na několik tříd podle kvality použitého dřeva. Třída A1 představuje prvotřídní kvalitu. Tyto pelety jsou vyrobené pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7% popela. Hodí se do běžných kotlů a kamen. Třída A2 se používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a proto i vyšší procento popele, nejvýše však do 1,5%. Třída B pak označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití, kde je dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry. Kromě tříd je ale také důležitá certifikace pelet, konkrétně ENplus. Tuto certifikaci obdržela CDP IVORY, s.r.o. jako první česká společnost zajišťující dopravu pelet. Když si koupíte nejkvalitnější pelety s certifikací ENplus, máte záruku že tyto pelety byly kvalitně vyrobené i skladované.

Pelety třídy A1

  • vysoká výhřevnost nad 16,5 MJ/kg
  • nízká vlhkost do 10%
  • nízký obsah popela do 0,7%
  • nízký podíl jemných částic do 1%
CDP IVORY, s.r.o. nabízí kvalitní české pelety (např. Stora Enso a Mayer Melnhof Paskov). Výběr kvalitních pelet třídy A1 je zásadní pro správný chod kotle, například pelety z Polska a Ukrajiny jsou horší kvality. Při spalování nevhodných pelet může dojít k problémům s kotlem, ale i se zárukou. Může být poškozen hořák a opravy jsou drahé. Především certifikáty garantují proces výroby pelet a jejich parametry: výhřevnost, množství popele, záruku správného chodu topného zařízení. Certifikace distributorů pro změnu garantuje správné skladování, nakládání s peletami a také doručení pelet k zákazníkovi od výrobce bez ztráty kvality a parametrů pelet. A právě CDP IVORY, s.r.o. je prvním certifikovaným distributorem pelet v ČR. Pokud se spolehnete na certifikaci a vyhnete se necertifikovaným a neprověřeným prodejcům, neuděláte chybu. Pelety či jiné palivo si přitom objednáte jednoduše přes chytrý mobil, zboží a dopravu zaplatíte kartou, nemusíte nic skládat, vozit, prostě už jen topíte. Získání pelet je stejně automatické jako topení jimi. Heslem firmy CDP IVORY, s.r.o. je KOMFORT A KVALITA. Součástí služeb je i bezplatné poradenství na infolince. Pro každé topidlo vám navrhnou ideální typ pelet.

Co se týká obchodních značek, prodávané jsou pelety STANDARD, PREMIUM, ROYAL světlé, IMPULS a STORA ENSO.

Druhy balení pelet

Zcela nejekonomičtější je doprava pelet v cisternách, ovšem je třeba mít připraven vhodný skladovací prostor – suchý, zastřešený a větraný. Kromě toho je však možné pelety objednat i pytlované, na paletách, v celkovém objemu minimálně od 1050 kg, nebo v bigbagu, od minimálního objemu 1000 kg, opět na paletě. Výhodou je doprava terénním vysokozdvižným vozíkem přímo na místo skladování.

E-shop s palivem

Nový e-shop nabízí i svou mobilní verzi a také bonusový program. Byl vyvíjen s důrazem na jednoduchost, komfort a možnost objednání odkudkoli (z pohodlí obýváku, na cestě do práce). A jelikož platí heslo, že věrnost se vyplácí, bonusový systém garantuje stálým zákazníkům lepší ceny, přístup k informacím a poradenství. Kromě pelet nabízí CDP IVORY, s.r.o. také brikety válcové PREMIUM a STANDARD a brikety bukové, krbové dřevo (štípaný buk, jasan a dub) a po 25 kg balené uhlí (hnědý ořech, hnědý ekohrášek a černý ořech), v mninimálních odběrech po 1000 kg.
Zdroj: www.cdp.cz
CDP IVORY, s.r.o. Poslat poptávku