Sdílet
 

Vybíráme komín podle spotřebiče

Datum vydání: 14.12.2011 | autor:

Komíny zajišťují bezpečné odvádění spalin z kotlů, kamen a krbů (spotřebičů paliva) a jejich rozptylování do ovzduší. Pouze správně navržený a provedený komín je schopen nám zajistit bezpečné odvádění spalin a zároveň také účinné vytápění (při nedostatečném tahu komína klesá i účinnost spalování). S vysokou účinností spalování samozřejmě klesá i spotřeba paliva, bez ohledu na jeho druh (dřevo, pelety, plyn, uhlí, …). Čili základním předpokladem správně navrženého a provedeného komína je výborný tah!  

Nový komín s komínovou vložkou v novostavbě Nový komín s komínovou vložkou v novostavbě
Nový komín s komínovou vložkou v novostavbě
Tradiční komíny Tradiční komíny
Tradiční komíny

Tah komína

Tah komína vzniká díky teplotě spalin. Oč chladnější jsou spaliny, o to víc je důležité správné navržení komína. Komín je vlastně jakýmsi motorem topidla, tah je důsledkem rozdílu vysoké (či jen vyšší) teploty spalin odcházejících komínem a nižší venkovní teploty. Čím vyšší je rozdíl mezi těmito teplotami, tím lepší je tah. Tah je však ovlivněn i venkovním počasím (za krásného jasného, ale chladného počasí táhne komín lépe) a výškou komína (účinná výška je 5 m pro spotřebiče tuhých paliv a 4 m pro spotřebiče paliv kapalných a plynných).

Důležitý je také průměr komínového průduchu, který je závislý na výkonu spotřebiče (a tedy množství spalin a druhu paliva). V příliš úzkém komíně proudí spaliny příliš rychle a dochází k tlakovým ztrátám – tah se proto zhoršuje. V příliš širokém komíně ztrácí spaliny tah chladnutím, protože proudí příliš pomalu. K zhoršení tahu dochází také vlivem nadměrně dlouhých kouřovodů od spotřebičů, zbytečných úhybů a změn průřezů. Kouřovod (odovod spalin od spotřebiče do komína) a komín (resp. komínová vložka - šamotová, ocelová, hliníková, plastová) by též měly mít vhodně řešenou tepelnou izolaci.

Komín bude mít špatný tah, když je teplotní rozdíl spalin a vnějšího prostředí až příliš malý (důvodem může být i špatná izolace komína), venku je příliš vysoká teplota nebo naprosté bezvětří, komín je příliš nízký či vysoký, je ve stínu střechy nebo vysokých stromů, do komína se dostává vzduch spárami (falešný tah), nebo je dům až příliš dobře utěsněn a my jsme nezajistili spotřebiči přívod vzduchu zvenčí. 
Ohebná nerezová komínová vložka Ohebná nerezová komínová vložka
Ohebná nerezová komínová vložka

Přívod vzduchu ke spotřebiči

Kromě tahu komína je také zásadní přívod vzduchu ke kotli, ale třeba i krbům či krbovým kamnům v interiéru a právě zde je přívod vzduchu zásadní. O to víc, je-li toto topidlo umístěno v nízkoenergetickém či dokonce vzduchotěsném pasivním domě. Vzduch je například přiváděn potrubím umístěným v podlaze, možností je ale více, vzduch lze ke spotřebiči přivádět například i jedním z průduchů komína.

Jak řešit problémy se špatným tahem komína

Pokud se problém se špatným tahem komína stále opakuje, pozvěte si domů kominíka, který tah změří a zjistí, kde je potíž. Důvodem špatného tahu může být malá výška komína (často lze řešit pouze nástavcem), trhliny v komínu (ty je třeba stavebně opravit), nebo špatná izolace komínové vložky. V každém případě vám kominík navrhne řešení. Při špatném tahu komína je nutné použít větší množství třísek a nechat pootevřená dvířka spotřebiče. Postupně se tak komín zahřeje a my můžeme postupně přidávat větší kusy dřeva. Možné je také v komíně zapálit zmačkané noviny, ale pozor, je to nebezpečné řešení a lepší je i tento případný zákrok nechat na kominíkovi. V komíně se mohou vznítit saze a komín může vybuchnout a popraskat, dokonce může dojít i k požáru objektu.
Plastové komínové vložky Plastové komínové vložky
Plastové komínové vložky

Nejvhodnější typ komína

V zásadě platí, že nejvhodnější jsou komíny a komínové vložky ocelové nebo dobře izolované komíny cihlové s šamotovými vložkami. Komín by měl přesahovat hřeben střechy, pokud je u hřebene vyúsťuje. Vyúsťuje-li blíže ke kraji střechy, přesahovat hřeben nemusí. Průměr komína by měl být 150 až 200 mm (podle typu a spotřebiče) a jde-li o neizolovaný komín cihlový, měl by mít průměr větší jak 200 mm, počítejte však s horším tahem. Komíny se proto doporučují s komínovými vložkami a izolované. Určitě by průměr komína neměl být menší jak průměr kouřovodu a větší (izolovaný komín) jak 200 mm, jinak se budou spaliny ochlazovat a bude se zhoršovat tah. Minimální (respektive účinná) výška komína pro spotřebiče na tuhá paliva je 5 m, pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva 4 m. Vhodnější je napojení kouřovodu na horní vývod pro případ zhoršení tahových podmínek, jinak ale není mezi připojením na horní a zadní vývod zásadní rozdíl.

Kromě ocelových (resp. kovových – nerez, hliník, ocel) materiálů komínových vložek a zděných komínů často s šamotovou vložkou se používá i plast, ovšem pouze pro kondenzační a nízkoteplotní kotle, v tomto případě je požadována minimální teplota spalin.
Pevné nerezové komínové vložky Pevné nerezové komínové vložky
Pevné nerezové komínové vložky
příslušenství nerezového komínového systému příslušenství nerezového komínového systému
příslušenství nerezového komínového systému

Použití kovových a plastových komínových vložek podle typu spotřebiče:

  • Podtlakové spotřebiče a spotřebiče s přirozeným tahem pro spalování suchého plynu – nerez či hliník (hliník jen do průměru komína 150 mm)
  • Podtlakové spotřebiče a spotřebiče s přirozeným tahem pro spalování mokrého plynu – nerez
  • Podtlakové spotřebiče a spotřebiče s přirozeným tahem pro spalování oleje – nerez
  • Podtlakové spotřebiče a spotřebiče s přirozeným tahem pro spalování tuhých paliv (dřevo, pelety, uhlí, …) - nerez, kouřovod může být ze silnostěnných ocelových materiálů
  • Přetlakové kondenzační a nízkoteplotní kotle pro spalování plynu – jednoduchý i koncentrický plast
  • Přetlakové kondenzační spotřebiče s vyšší teplotou spalin (nad 120 oC) pro spalování plynu – silnostěnný, jednoduchý i koncentrický hliník, nerez
Všechny materiály musí složením i minimální tloušťkou odpovídat ČSN 73 4201!

Saze v komíně

Saze se v komíně nadměrně usazují, pokud je příliš nízká spalovací teplota spotřebiče. Důvodem je nejčastěji nedostatek sekundárního vzduchu, tuhá paliva pak špatně hoří. Teplotu spalování si snadno ohlídáme umístěním teploměru na kouřovod. Pozor však, je-li teplota spalin vyšší jak 300 oC, mohou se přehřát vnitřní části spotřebiče. K větší tvorbě sazí dochází především při spalování uhlí.
Tomáš Skopal OK - SETO

Tomáš Skopal OK - SETO

Praha, Stodůlky, Chalabalova 2363/24, 15500
Tel: 235 512 264
Web: http://www.ok-seto.cz
E-mail: ok-seto@ok-seto.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Tomáš Skopal OK - SETO

Praha, Stodůlky, Chalabalova 2363/24, 15500
Tel: 235 512 264
Mobil: 724 113 416
Web: http://www.ok-seto.cz
E-mail: ok-seto@ok-seto.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Vybíráme komín podle spotřebiče"

Buďte první a napište komentář k  "Vybíráme komín podle spotřebiče"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE