Vybudujte si v zahradě broukoviště - netradiční, ale praktický prvek Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Nápad na vybudování broukovitě (anglicky loggery) k nám dorazil z britských ostrovů. Jeho hlavním smyslem je výchova k ochraně přírody a vytvoření vzdělávacího prvku. Svou troškou do mlýna k ochraně místní fauny přispějte i vy a vybudujte broukovitě na své zahradě. A často dokonce ani nic budovat nemusíte, stačí nechat na svém místě starý, suchý a trouchnivějící strom, nebo někam postavit vytržený, trouchnivějící pařez a nechat jej svému osudu.

Co je broukoviště?

Plní podobnou funkcí jako hmyzí hotel. Sestává z několika špalků, kmenů nebo velkých větví z části zakopaných do země. Je „uměle“ vytvořeným útočištěm nejen pro celou řadu hmyzích přátel, ale také pro jiné drobné živočichy jakými jsou ještěrky, slepýši nebo drobné ptactvo.

Jak na to

Krok 1: 

Nejprve si vyhlédněte vhodné místo ve své zahradě. Pokud to dispozice zahrady dovolí, zvolte raději místo slunné. Některé druhy brouků mají přímé paprsky rády. I když takové stanoviště na zahradě nenajdete, nevzdávejte svůj plán, brouci si svůj nový domov užijí i ve stínu. 

Krok 2: 

Vyberte správný materiál. A jsme u toho: některé druhy brouků potřebují ke svému vývinu živé dřevo, pro jiné postačí dřevo mrtvé a rozkládající se. Ačkoliv některé organismy vezmou za vděk jakýmkoliv dřevem, nejvhodnější je použít tvrdé listnaté stromy. Ideální variantou je použít kmen dubu, protože se na něj váže mnoho ohrožených druhů hmyzu.

Krok 3:  

Aby měli brouci co největší naději na přežití, zajistěte stejnou orientaci kmenů na světové strany, jakou měl živý strom. Kmeny byste měli zakopat do země tak, aby nemohly na někoho spadnout a zranit ho. Prostor mezi kmeny doplňte drobnějším volně ležícím dřevem. Díky kontaktu dřeva s půdou získáte úkryt a potravu pro další druhy organismů. 

TIP: Navrtejte do kmenů na slunné straně otvory. Zabydlí se v nich samotářské včely. 

Broukoviště a dětská prolézačka v jednom

Soustava kmenů bude rozhodně lákat děti k prolézání. Zakopejte proto kmeny co nejhlouběji, aby se nepřevrátily a nespadly, až bude vaše ratolest přelézat z jednoho na druhý. Získáte tak nejen broukovitě, ale také prolézačku v jednom.

Údržba

Staré dřevo se rozkládá, takže nevydrží navždy. Navíc zde narážíme na poměrně závažnou problematiku, kdy některé druhy skutečně ke svému přežití potřebují živé stromy, například ohrožený tesařík obrovský. Proto je dobré doplňovat prostor i o živé stromy. I když tento postup není z pohledu ochrany brouků všespasující, vždy je lepší než nic.

V souhrnu: aby broukoviště opravdu splnilo svoji funkci a přispělo k ochraně ohrožených druhů organismů, je nutné, aby na místě byly alespoň z části živé stromy. Nejlépe uděláte, pokud při případném kácení stromů zachováte minimálně jejich torza.

Upozornění! Zřízení broukoviště nikdy neposlouží jako plnohodnotná náhrada vykácených stromů. Kácení změní biotop, a ačkoliv je zřízení broukoviště lepší než nic, nikdy neposkytne původní podmínky. Navíc s průběžným rozkladem dřeva se několikrát změní i výsledný biotop. Nevhodné je nahrazovat broukovištěm biologicky cenné stromy, naproti tomu je v pořádku vytvořit jej z takových stromů, které biologicky cenné nejsou.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, pixabay.com