Sdílet
 
Fasády, úpravy stěn

Výhody fasád Terranova

Moderní, efektní a na přírodní bázi

Datum vydání: 13.05.2008 | autor:
Omítky Terranova nabízejí širokou paletu řešení. Nabídka těchto dnes vysoce žádaných materiálů zahrnuje jak omítky venkovní, tak omítky vnitřní, vhodné do interiéru. Některé omítky jsou pak vhodné pro obojí využití. Omítky Terranova můžeme dle jednotlivých typů nanášet na všechny existující podkladové materiály a tepelné izolace. K dispozici jsou omítky bílé, šedé, ale především omítky probarvené, v rozličných odstínech.
Jednotlivé barvy pak lze při nanášení omítky i kombinovat pomocí oddělovací pásky a vylepšit tak celkový dojem z naší stavby. Některé omítky můžeme navíc pomocí speciálních přísad, urychlovačů, nanášet například dokonce i v zimě. Samotné nanášení se pak u jednotlivých typů omítek Terranova také liší, lze je nanášet ručně, klasickým prudkým náhozem a následným uhlazením, natažením hladítkem nebo strojově. Omítky můžeme i vyškrabovat a vůbec si lze vybrat z rozličných struktur budoucího povrchu fasády či omítky v interiéru.

V zásadě lze omítky Terranova rozdělit na suché a na pasty. V prvním dílu našeho článku o omítkách Terranova jsme se zaměřili na omítky suché, ve druhém se pak zaměříme na pasty. Jednotlivé omítky členíme podle jejich obchodního názvu, respektive značky, jelikož porovnávání vlastností jednotlivých typů těchto omítek by bylo pro jejich variabilitu v konečném důsledku velmi nepřehledné. Je důležité si ale uvědomit, že je nakonec přece jen nutné poradit se se svým dodavatelem, případně respektovat doporučení stavební firmy, která vaši stavbu či rekonstrukci realizuje. Důležité totiž je vyjít jak z podkladu, na který budou omítky nanášeny, tak i z aktuálních klimatických podmínek včetně ročního období, kdy je stavba realizována. Aplikace některých omítek dokonce přímo vyžaduje předchozí odborné zaškolení.
Stěrková omítka EXTRA je suchá a velmi jemná, již obohacená disperzními přísadami a je vhodná pro savé i nesavé podklady. Vytváří ideální hladký povrch, má vysokou bělost a velmi dobře se s ní pracuje. Dokáže překrýt drobné nepohyblivé trhliny a pukliny a drobné nerovnosti, proto patří mezi omítky vysprávkové. Připravují se s ní především podklady pro dílčí renovace a nátěry Terranova. Dodává se pouze v bílé barvě a podklad pro její nanesení musí být suchý, vyzrálý a bez tvarových změn, zbavený všech nečistot, prachu, oleje a mastnoty, aby se vrstva omítky nemohla oddělit od podkladu (oprýskat). Teplota podkladu a okolí by se měla při nanášení pohybovat mezi 5 až 25 stupni Celsia a je nutné vyvarovat se také přímému slunci a velmi silnému větru a dešti. Rozmíchává se s čistou vodou v poměru cirka 5,5 litru vody na 25 kilogramový pytel, nutný poměr vody ale mohou ovlivnit povětrnostní podmínky. A pozor, stěrková omítka EXTRA nepovoluje dodatečné přidávání plniv a pojiv. Nanáší se na zcela suchý podklad bez předešlého navlhčení špachtlí nebo nerezovým hladítkem. Skladovat ji můžeme až 6 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu, na suchých a krytých místech.
TERRAMIN je střednězrnná (velikost jejího zrna je 3 milimetry), minerální, suchá škrábaná omítka. Je vyrobená na bázi cementu, vápenného hydrátu, ostře tříděných vápencových drtí, barevných pigmentů a modifikačních přísad. Má velmi vysokou životnost, je propustná pro vodní páry, mechanicky velmi odolná a samočistící. Její ruční zpracování ovšem vyžaduje zkušenosti s břizolitovými omítkami a předchozí zaškolení. Terramin se nanáší na základní vrstvu zateplovacího systému bez předchozí penetrace. Podkladem pro tuto omítku je tedy především vhodně upravená, pevná a suchá základní vrstva vnějšího kontaktního zateplovacího systému, vytvořená stěrkovou hmotou terramin. Vhodnými podklady jsou ale i vyzrálé a soudržné vápenocementové a cementové omítky. Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí při nanášení klesnout pod 5 stupňů Celsia u bílého odstínu a pod 8 stupňů Celsia u odstínů barevných. Je také nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru a dešti. Pokud by totiž měly nevhodné klimatické podmínky prodloužit zasychání, musíme počítat s možným poškozením deštěm či mrazem i po několika dnech. Před aplikací mícháme Terramin pouze s čistou vodou vždy několik balení najednou, pomocí Unimixeru čili násady na vrtačku s pomalými otáčkami nebo v míchačce s nuceným mícháním. Poměr vody je 9 litrů na jeden 40 kilogramový pytel. Poměr vody však výrazně ovlivní barevnost omítky, proto jej musíme striktně dodržovat u každé míchané dávky. Pokud pak Terramin aplikujeme na jádrové omítky, je třeba podklad navlhčit. Terramin se nanáší klasickým způsobem, ostrým náhozem lžící v 8 až 12 milimetrové vrstvě podle konkrétní zrnitosti. Terramin nesmíme natahovat hladítkem, tím ovšem omítku uhladíme do roviny ihned po nahození. Po mírném zaschnutí nakonec hotový povrch vyškrábeme speciálním škrábákem. Terramin můžeme skladovat až 6 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.
WEBER.DUR 130 je lehčená, suchá podkladní omítka. Je vhodná pro vyrovnání křivého zdiva a pro nehomogenní podklady. Nanášet ji lze strojními způsoby i ručně. Při strojním zpracování ji můžeme nanést na cihly, beton, porobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiér. Je vysoce přilnavá, odpuzuje vodu, má minimální tepelnou vodivost a nízkou objemovou hmotnost a je ideální pro zdivo s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi. Přitom je velmi pružná. weber.dur 130 je vyrobena z anorganických pojiv, křemenného písku, modifikujících přísad a polystyrenových vloček a vyrábí se pouze v šedé barvě. Podklad pro její nanesení musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu a nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme konkrétně podklad z monolitického betonu postříkat cementovou maltou, druhem weber.dur cementový. Teplota ovzduší při nanášení musí být vyšší než 5 stupňů a nižší než 26 stupňů Celsia a teplota podkladu nesmí klesnout pod 5 stupňů Celsia. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystavené přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Tato omítka nedovoluje dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad. Weber.dur 130 se nanáší na podklad v tlouštce 10 až 25 milimetrů, lokálně i více, pak se ale vrství. Při silně savých či velmi rozdílně savých podkladech se doporučuje aplikace ve dvou vrstvách, přičemž první vrstva má tvořit dvě třetiny celkové tlouštky omítky. Čerstvě nanesená hmota se stahuje tak, aby v ní nebyly vzduchové póry, nejlépe zubovou latí. Povrch se pak podle druhu finální omítky vodorovně zdrsní nebo zvrásní (škrábané silnostěnné omítky) či vyhladí (tenkovrstvé omítky). Tam, kde očekáváme dilatační pohyb, je nakonec nutné omítku proříznout. Čerstvě nanesenou omítku musíme chránit před prudkým odvedením vlhkosti, aby dobře vytvrdla. Tuto omítku můžeme skladovat až 6 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.
WEBER.MIN je jednosložková, šlechtěná, probarvená, minerální suchá omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. Je propustná pro vodní páry a patří k levným řešením povrchových úprav. Vyrábí se ve více variantách zrnitosti, přičemž weber.min zvlášť jemnozrnný má velikost zrna 1 milimetr, jemnozrnný 1,5 mm, střednězrnný 2 mm a hrubozrnný 3 mm. Pod tyto omítky penetrujeme podklad materiálem weber.pas podklad UNI, který se vyrábí v osmi odstínech, nebo weber.podklad A. Penetrace je nutná kvůli nasákavosti podkladu a omezení savosti. Vhodným podkladem pro weber.min jsou vyzrálé a soudržné vápenocementové, cementové a polymercementové omítky, tmely, a základní vrstvy kontaktního zateplovacího systému. Rovněž lze použít vhodně upravené povrchy tepelně izolačních omítek. Tyto podklady musí být pevné a soudržné. Nesoudržné podkladní omítky musíme odstranit a nahradit novým materiálem. Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 °C u bílého odstínu a pod + 8 °C u barevných odstínů. Při omítání je opět nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teploty nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad a podobně) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (třeba i velikost plochy) ovlivňující možnost správného provedení. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu, …) je třeba počítat s možností poškození deštěm či mrazem i po několika dnech. Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se u této omítky taktéž nepovoluje. Weber.min se používá k ochraně stavby a vytvoření strukturálního povrchu při zhotovení nové fasády, ale i při rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího systému Weber Terranova, přitom je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru. Pro nanesení se hmota připraví vmícháním suché směsi do menšího množství vody (vždy několik balení najednou) pomocí UNIMIXERU nebo míchačky s nuceným mícháním. Dalším postupným přidáváním vody se pak hmota upraví do konzistence vhodné k nanášení. Poměr vody dávkujeme 6,75 l na jeden pytel a musíme počítat s tím, že poměr vody výrazným způsobem ovlivňuje barevnost omítky, proto je nutné, aby poměr vody přidávaný do omítky byl striktně dodržován při každé nově míchané dávce! Materiál potřebný na větší ucelenou plochu se doporučuje smíchat dohromady ve větší nádobě. Připravená omítka se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem. Tloušťka vrstvy závisí u rýhované struktury na velikosti zrn, u roztírané struktury je to pak 1,5 násobek velikosti zrn. Přechody struktur a barev v jedné ploše je možné vytvářet pomocí pásky. Při volbě barevného odstínu pak musíme omítku egalizovat jedním nátěrem weber.min egalizační S nebo weber.min egalizační A nebo fasádními nátěry. Tuto omítku taktéž můžeme skladovat až 6 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.
WEBER.PRAL je škrábaná, jednovrstvá, probarvená, minerální suchá omítka břizlitového typu. Je z přírodního materiálu, má velmi vysokou životnost, je mechanicky odolná a samočistící a je dobře propustná pro vodní páry. Její zvláštností je rezistence proti řasám. Podmínkou k její aplikaci je ale odborné proškolení technikem, je totiž určená ke strojní aplikaci. Zrno omítky weber.pral má velikost do 3 milimetrů a můžeme ji nanášet přímo na povrchy rovné, homogenní a cihelné, ale i na starý břizolit, jádrovou omítku a podobně. Její minerální bázi tvoří cement, křemičitý písek, vápenný hydrát, ostře tříděné vápencové drtě, barevné pigmenty a modifikační přísady. Weber.pral se míchá s 6 až 7 litry vody na 30 kilogramový pytel. Potřebné množství vody pak může výrazně ovlivnit venkovní teplota. Do již namíchané směsi se však voda už přidávat nesmí. Podklad musí být navlhčen, voda však při vlhčení nesmí stékat po fasádě. Strojně aplikujeme vrstvu omítky v tlouštce cca 10 milimetrů, aby na stěně po seškrábaní zůstalo alespoň 6 milimetrů nanesené vrstvy v případech, kdy je omítka aplikovaná na podkladní omítkovou vrstvu, nebo cirka 18 mm, aby po seškrábání zůstalo alespoň 10 milimetrů nanesené vrstvy, pokud se omítka stříká přímo na zdivo. Weber.pral na zeď nanášíme vždy ve dvou krocích. Ihned po strojním nastříkání se stahuje zubatým hladítkem a následně se zcela vyhladí takzvaným hladítkem MOTÝL. Po techologické pauze 2 až 5 hodin (dle povětrnostních podmínek) pak začínáme povrch omítky škrábat. Velké plochy škrábeme H-latí, detaily a malá místa pak škrabacím hladítkem. Následující den seškrábanou plochu nakonec opatrně a jemně ometeme. Omítka weber.pral je určená k úpravě povrchu vnějšího kontaktního zateplovacího systému terramin i k úpravě tradičních jádrových omítek.
STAVEX CB s.r.o.

STAVEX CB s.r.o.

Hosín, Hosín, Hosín 104, 37341
Tel: 602 264 089
Web: http://www.stavexcb.cz
E-mail: stavexcb@centrum.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

STAVEX CB s.r.o.

Hosín, Hosín, Hosín 104, 37341
Tel: 602 264 089
Web: http://www.stavexcb.cz
E-mail: stavexcb@centrum.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Sokl domuSokl domu

  S pojmem sokl se setkáme u sochařských uměleckých děl (je vlastně jejich podstavcem), nábytku, který nemá nohy a sokl je právě jeho styčnou plochou s podlahou a samozřejmě u staveb domů samotných. Sokl je ve stavebnictví částí…

 • FasádaFasáda

  Fasáda nám na první pohled prozradí mnohé jak o architektovi, který dům navrhoval, tak majiteli objektu. Navíc může fasáda poukázat i na vnitřní členění domu. Pro finální úpravy povrchů vnějších stěn domů se používají…

 • Nejen barva dělá novou fasáduNejen barva dělá novou fasádu

  Fasádní systém JUBIZOL – nejen druh, barva a struktura omítky dělá novou fasádu.

Diskuze na téma "Výhody fasád Terranova"

Buďte první a napište komentář k  "Výhody fasád Terranova"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE