Vyhřívejte stavbu topidly na odpad

V zimě je třeba vytápět některé stavby, haly a jiné prostory, třeba i v zemědělství. Standardně se používají elektrická, plynová či naftová topidla, případně infračervené zářiče, stacionární teplovzdušné topení, kotle na olejovou směs a také terasové ohřívače. Pokud však chcete prostory vytápět co nejlevněji, sáhněte po topidlech na upotřebené (lidově vyjeté) oleje či palivové dřevo. Topidla na odpadní paliva mají extrémně nízké provozní náklady.

Topidlo na upotřebené oleje Master WA 33 B

Toto topidlo je vybavené hořákem a výměníkem. Spaliny jsou z topidla odváděné komínkem o průměru 130 mm, nádrž o objemu 50 litrů upotřebeného oleje zajistí dlouhou funkčnost bez nepřetržitého dolévání paliva. Spotřeba paliva činí 2 až 3 kg za hodinu, vytápět tedy můžeme jednou plnou nádrží 12 až 24 hodin. Jako palivo můžeme využít většinu minerálních a rostlinných olejů, například motorový olej, motorovou naftu, převodový olej, hydraulický olej, oleje na tváření (HBO 1, 2 a 3) a jiné.

Kromě ekonomického (levného) provozu nám v tomto případě odpadnou i problémy s likvidací upotřebených olejů. Stavební firmy disponují značným množstvím stavební techniky a dopravních prostředků, které tyto oleje produkují. Díky výměníku navíc můžeme vzniklé teplo nazvat takzvaně „čistým.“

Topidly na upotřebené oleje dosahujeme nejlepšího poměru ceny a výkonu. Konkrétně topidlo Master WA 33 B dosahuje regulovatelného výkonu v rozsahu 21 až 33 kW a pořídíte je nyní za akční cenu 32.718,- Kč + DPH platnou až do 31.12. 2010. Doprava je v případě jeho pořízení zajištěna po celé ČR zdarma. 

Jedním topidlem vytopíme 200m2 běžné zástavby. Vytápět můžeme jakékoli prostory, od realizovaných interiérů staveb bez dokončeného centrálního vytápění, přes dílny a výrobní haly, až po sklady nebo zemědělské provozy. Při jeho pořízení získáte záruku 24 měsíců a topidlo je dostupné do 3 dnů od data vystavení objednávky. 
Jeho výrobce, firma DESA, navrhl konstrukci o hmotnosti 86 kg, délce 54 cm, šířce 86 cm a výšce 137 cm. Topidlo je nutné připojit k běžné elektrické síti. Pro vytápění olejem topidlo potřebuje proud vzduchu 1000 m3/h.

Pokud je kotel správně instalován, dochází k perfektnímu spalování všech olejových směsí. Roura kotle je odvedena buď do již existujícího komínu v budově. V případě nového komínu je třeba, aby byl dvouplášťový a byl dodržen pokyn výrobce pro správný tah. Kotle (topidla) Master vyhovují bezpečnostním předpisům a předpisům životního prostředí. Součástí topidla je pevný a bezpečný kryt, práškové lakování, zabudovaný vnitřní hořák, pumpa paliva je ovládaná termostatem, výkon je regulován a zapalování hořáku probíhá ručně. 100% čisté teplo vychází z výměníku v přední části topidla o teplotě 50 až 70 oC.

Jednou denně je třeba vyčistit misku kotle, poté do ní nalijeme hrnek oleje a vhodíme zapálený pokrčený papír (olej chytne až po chvíli a najednou). Poté se miska rozžhaví a zahřeje a zapne se čerpadlo, které vhání olej na misku. Po zhruba 20 minutách se čerpadlo přepne na II.stupeň. Pokud olej přetéká, čerpadlo se vypne. Při čištění misky je vždy nutné povysunout nádrž, uvolní se tak prostor k misce.

A pozor, v místnosti, kde topidlo spustíme, je nutná ventilace, jelikož topidlo spotřebuje velké množství kyslíku. V zadní části topidla je vyvedena zvláštní roura, kterou je kyslík nasáván. Topidlo si přitom samo otvírá víko, jakmile potřebuje víc spalovat.

Teplovzdušná kamna na dřevo Master CT 50

Dalším úsporným řešením jsou kamna na dřevo, vhodná zejména pro stavby, kde je možné spalovat odpadní dřevo. Spaliny ohřívají trubkový výměník, ohřívaný vzduch jím proudí a vyhřívá tak pracovní prostor stavby. Spaliny jsou přitom odváděné komínkem o průměru 150 mm. Materiálem k výrobě těchto kamen byla zvolena kvalitní uhlíkatá ocel a spalovací komora kamen je vyložena šamotovými cihlami.

Kamna dosahují maximálního výkonu 50 kW a je nutné je připojit k běžné elektrické síti. Mají rozměry 73 x 138,5 x 123 cm a hmotnost 268 kg. Za 3 hodiny spotřebují 2 kg paliva (dřevo či uhlí, ideálně však odpadní dřevo ze stavby). K maximálnímu výkonu vyžadují proud vzduchu 1800 m3 za hodinu a vejde se do nich naráz maximálně 10 kilogramů paliva.

Ještě před zapálením paliva je nutné zkontrolovat, zda je zapnutý větrák a zda se otáčí správným směrem. Není doporučeno překročit maximální množství paliva. Oproti topidlům na upotřebené oleje tedy mají nevýhodu častějšího přikládání. Nesmí se nechávat vytažená nádoba na popel či pootevřená dvířka spalovacího prostoru, v opačném případě je nutné, aby kamna byla pod stálým dozorem. 
Jakmile jsou kamna v provozu, nesmíme odpojit přívod elektrické energie k ventilátoru. Prvních 8 hodin je nutné kamna provozovat na poloviční výkon. Šamotové cihly a kryt se tak dostatečně prohřejí. Doporučuje se tedy po tuto dobu snížit přikládané množství paliva na polovinu maxima, tedy 5 kg. Pokud dojde k opálení nátěru na krytu, nevztahuje se na tento jev záruka, jde o zcela normální reakci na teplotu.

Topidlo na odpadní dřevo (ale i jiná tuhá paliva, třeba uhlí) ohřívá okolní vzduch tepelnou energií získanou spalováním paliva. Teplo je do okolí předáváno plochami výměníku tepla s proudícím vzduchem. Kamna nesmíme použít tam, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům. Lze je tedy instalovat pouze do zastřešených prostor. Na kamna je poskytována záruka 24 měsíců a jsou k dispozici do 3 dnů od vystavení objednávky. V akci je do 31.12. 2010 pořídíte za akční cenu 36.435,- Kč + DPH.
EMKOL - Ing. Josef Koukal Poslat poptávku