Vytápění plovoucích podlah topnými fóliemi Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek Technologie topných folií vznikla speciálně pro účel vytápění plovoucích podlah, dřevěných i laminátových. Pokud topné fólie použijeme, zbavíme se nevýhody dnes tolik oblíbených plovoucích podlah, kterou je jejich studený povrch. Přitom ušetříme jak na vytápění, tak na práci při jejich instalaci a budeme šetrní právě i k podlaze.

Proč pod plovoucí podlahu právě topné fólie?

Podlahové vytápění obecně (ať už jakékoli) má mnohem nižší náklady na spotřebu energií, než jakýkoli klasický způsob vytápění. Přitom můžeme při jeho instalaci i ovlivnit, v kterých místech má podlaha vytápět víc a kde naopak méně a teplo se tak optimálně rozlije po celém interiéru.

Právě topné fólie byly speciálně vyvinuté pro velkoplošné vytápění dřevěných i laminátových PLOVOUCÍCH PODLAH. Topné fólie pod plovoucí podlahy jsou technickými výrobky vynikajících parametrů. Tenký profil topných fólií (maximálně 0,4 mm) zaručuje, že jejich instalací není jakkoli narušena projektovaná konstrukční výška podlahy, nemluvě ani o celkovém vzhledu interiéru. Nemusíme se dívat na nehezké radiátory. Velkou výhodou je pak využití topných fólií i při rekonstrukcích.

Díky speciální konstrukci můžeme topné fólie instalovat přímo pod plovoucí podlahu, respektive hned nad kročejovou izolaci, což nám v konečném efektu velmi urychlí ohřev podlahy. Eliminujeme tak i ztráty, které jinak při podlahovém vytápění potřebujeme právě pro ohřev podlahy, ještě než se teplo může rozlít po interiéru. Zbavíme se tak významného zdroje tepelných ztrát.

Vytápění topnými fóliemi

Plynulý nárůst teploty a její rovnoměrné rozložení, stejně tak jako limitovaný plošný příkon, jsou zásadními charakteristickými rysy, které vůči topným fóliím vzbuzují velké sympatie. Přitom si laminátové či dřevěné plovoucí podlahy můžeme položit sami a sloučíme-li tedy výhody topných fólií i již velmi oblíbených plovoucích podlah, dosáhneme velmi příznivého a až nečekaného výsledku. Navíc docílíme díky oteplení konstrukcí tepelné pohody už při nižší teplotě interiéru a opět tak jen ušetříme. Takové řešení je pak nejen úsporné, ale i komfortní a interiér jakkoli nenaruší.

Tecnické parametry a mechanická odolnost

Technické parametry topných fólií pod plovoucí podlahy zaručí udržení limitů teplotní odolnosti materiálů pro plovoucí podlahy používaných. Pokud pak zvolíme i vhodnou regulaci, dodržíme i nezbytné požadavky hygienických norem, které požadují maximální povrchovou teplotu podlah ve výši + 27 oC. Díky nízkým teplotám topného média nakonec nedojde ani k výkyvům vlhkosti vzduchu a ani jeho teplot. Zbavíme se potom i nežádoucích vlivů, které by mohly dřevěné či laminátové plovoucí podlahy poškodit.

Díky tomu, že se topné fólie vyrábí v šířkách 60 a 100 cm a je možné je v délce libovolně krátit, můžeme topné fólie pod plovoucí podlahy instalovat v podstatě v jakémkoli prostředí. Pokládka topných fólií je tedy velmi rychlá a flexibilní (přizpůsobivá). O výhodách suché montáže ani nemluvě. A výsledek? Kratší doba i nižší cena instalace a možnost instalovat topné fólie i pod plovoucí podlahy pokládané svépomocí.

Přitom je ale podstatná i velká mechanická odolnost čili odolnost vůči mechanickému poškození topných fólií. Pokud je totiž fólie v určitém místě mechanicky poškozena, není vyřazena z provozu, v daným místě se pouze sníží tepelný výkon, a to NEPOSTŘEHNUTELNĚ. Oproti tomu je naprostá většina jiných podlahových topných systémů při mechanickém poškození z provozu vyřazena. A nezbývá nic jiného než podlahové vytápění nejen opravit, ale i zasáhnout do samotné podlahy.

Klasické podlahové vytápění versus topné fólie

Klasické formy podlahového vytápění jsou spojené s keramickou dlažbou, položenou na povrchu podlahy. Topné fólie se však doslova staly revolučním zlomem v podlahovém vytápění, jelikož s jejich užitím nejsme omezeni pouze na keramiku. Přitom jsou právě plovoucí podlahy dnes jedním z nejoblíbenějších povrchů, ať už dřevěné či levnější laminátové.

Topné fólie pod plovoucí podlahy ale samozřejmě nejsou jediným způsobem, jak podlahové vytápění pod tento povrch provést. Jsou však tím nejefektivnějším a pro plovoucí podlahy i nejšetrnějším řešením. Topná fólie tak totiž může plnit dvě funkce: ohřeje podlahu a zároveň je i hlavním vytápěním v místnosti. Přitom plovoucí podlahu nemůže jakkoli poškodit.

Skladba podlahy s topnou fólií

A skladba podlahy s instalovanou topnou fólií? Pokud půjdeme zdola, je na prvním místě samozřejmě beton, na něm položená vyrovnávací izolace (včetně izolace kročejové), na kterou se pokládá právě topná fólie, ta se přikryje parozábranou (fólií z polyethylenu) a na ni položíme plovoucí podlahu.

Snadná instalace

Přitom je instalace topné fólie pod plovoucí podlahu velmi snadná. Z role topné fólie o šířce 60 a 100 cm můžeme odstřihnout libovolně dlouhé pásy, které nad izolaci podlahy jednoduše položíme vedle sebe. Od stěn pak musíme dodržet odstupovou vzdálenost 50 mm, přičemž už předem musíme stejně jako při pokládce jakéhokoli jiného systému podlahového vytápění počítat s tím, kde budeme umisťovat různá zařízení a nábytek. Topné fólie neumisťujeme třeba pod kuchyňskou linku či obývací stěnu atd.

Snadné je však i elektrické propojení jednotlivých nařezaných pásů topné fólie. To realizujeme připojovacími vodiči, kterými dílčí pásy propojíme paralelně a následně připojíme na běžnou elektrickou síť (230V/50Hz).

Výsledný efekt

Instalovaná a připojená topná fólie nakonec vytápí po celé své ploše a podlahu tedy vyhříváme rovnoměrně. Pokládka topných fólií je stejně jako pokládka plovoucích podlah velmi snadná a zvládne ji téměř každý. Jediný problém může nastat při připojování konektorů k měděným sběrnicím. Pokud nemáme potřebné vybavení, musíme oslovit odborníka.

Mnozí z nás však topné fólie v kombinaci s plovoucími podlahami nevolí proto, aby si podlahu včetně jejího vytápění instalovali svépomocí. I v případě, že si totiž topné fólie pod plovoucí podlahy včetně pokládky těchto podlah necháme udělat odbornou firmu, velmi ušetříme za práci. Pokládka je totiž opravdu snadná a v rukou odborníka se stává koncertem pro pár rukou.
Dům podlah, s.r.o. Poslat poptávku