Vytápěný skleník využijeme i v zimě

Je vám líto, že na záhonech přes zimu téměř nic neroste a vy musíte své zahrádkářské povinnosti dočasně pověsit na hřebík? Pořiďte si vyhřívaný skleník a můžete pěstovat rostliny celoročně. Skleníky rozdělujeme podle teploty uvnitř či způsobu vytápění na tři skupiny: skleníky studené, temperované a teplé. 

Studený skleník - přezimování mrazuvzdorných rostlin

Ve studeném skleníku, který není vytápěn vůbec, je přes zimu téměř stejná teplota jako venku. Jeho využití je velmi omezené – můžete v něm nechat přezimovat mrazuvzdorné trvalky, dvouletky, cibuloviny, ale třeba i okrasné nebo ovocné dřeviny v kontejnerech. Je-li studený skleník dobře utěsněný, pak je možné jej už od časného jara využít k rychlení zeleniny, napěstování sadby, případně v něm předpěstovat muškáty v truhlících.

Temperovaný skleník – přezimování rostlin nad bodem mrazu

Od studeného skleníku se tento typ liší tím, že v něm přes zimu nemrzne. Musí zde tedy existovat určitý systém vytápění, který zajistí temperování teploty. Není jej ale potřeba vytápět na vysoké teploty, protože se primárně využívá k pěstování rostlin vyžadujících chladné přezimování. Prostředí temperovaného skleníku skvěle vyhovuje například chladnomilným kaktusům a orchidejím, citrusům, či palmám. 
Stejně jako studený skleník lze i tento typ využít k předpěstování květin do truhlíků a výsadbu raných druhů zelenin. Díky přitápění v mrazivých dnech tak můžete pěstitelskou sezónu zahájit ještě o poznání dříve než ve skleníku, kde vytápění zcela chybí.

Teplý skleník – pěstování tropických a subtropických rostlin

Teplé vytápěné skleníky se používají především pro pěstování tropických a subtropických rostlin. Protože musí být v takovém skleníku neustále teplota kolem 20 oC, vyžaduje tento typ skleníku investici do kvalitní topné soustavy. Abyste alespoň částečně snížili poplatky za energie, je vhodné nahradit sklo lépe těsnícím plastovým zasklením. Pořízení i provoz teplého skleníku jsou poměrně finančně náročné - hodí se tedy především pro uživatele, jejichž zálibou je pěstování rostlin náročných na teplo, nikoli jen pro pěstování zeleniny.

Éra montovaných skleníků způsobila obrovský nárůst těchto staveb v našich zahradách. Velká většina skleníků je nevytápěná. Chcete-li ale skleník využívat celoročně, jeho temperování stojí za úvahu. Počítejte ale se zásahem do vašeho energetického rozpočtu.