Využijte při pořizování nového kotle státní dotaci

Během topné sezóny bývá vzduch v mnoha oblastech naší republiky znečištěn popílkem ze spalování nekvalitního uhlí a jiných paliv v kotlích rodinných domů. Přitom topení tuhými a jinými palivy může probíhat mnohem úsporněji a ekologičtěji - s využitím automatických kotlů. Při splnění stanovených podmínek můžete navíc na koupi automatického kotle využít státní dotace.

Starého kotle se zbavte

Problém spočívá v používání starých a často nekvalitních kotlů. Například běžný kotel na uhlí 1. a 2. emisní třídy za topnou sezónu vyprodukuje přibližně 250 kg škodlivého popílku. Popílek je velmi jemný prach, který se při dýchání usazuje na plicích a ohrožuje naše zdraví. Oproti tomu při použití automatického kotle 3. emisní třídy vznikne popílku pouze asi 6 kg!

Ušetřete s využitím dotací!

Na výměnu stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za nový automatický nízkoemisní kotel na uhlí nebo biomasu můžete získat dotaci ve výši až 40 tisíc korun. Podmínkou pro získání této dotace je zakoupení kotle minimálně 3. emisní třídy. Kotel musí mít řádnou certifikaci, homologaci pro ČR a musí splňovat požadavky na bezpečnost. Žadatelem o dotaci se může stát pouze majitel nebo spolumajitel rodinného domu na území, pro které byla dotace vypsána a nesmí tuto podporu použít za jiným účelem včetně podnikání.

Proč si pořídit automatický kotel na tuhá paliva?

Automatické kotle na tuhá paliva jsou moderním řešením pohodlného získávání tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Automatický kotel udržuje nastavenou teplotu, je ekologický, díky řízenému spalování se tolik nekouří z komína a výrazně se sníží vaše náklady za vytápění - topení v automatických kotlích je mnohem úspornější než například topení plynem nebo elektřinou a přitom velmi jednoduché a pohodlné.

Výhodou je také možnost použití více druhů paliv (kombinované kotle) a tím získaná nezávislost na jednom druhu paliva a možnost volby toho levnějšího a pro vás dostupnějšího. Investice do automatického kotle se začne vracet asi po pěti letech – u rodinného domu se v závislosti na jeho energetické ztrátě může jednat o úsporu 7000 až 10000 korun za jednu topnou sezónu.

Obsluha automatického kotle

Kotel při spouštění nastavíte na požadovanou teplotu a ten si po celou dobu řídí výkon zcela sám. My se staráme pouze o doplňování paliva a vybírání popela. Ke spalování dochází ve zcela uzavřené komoře s řízeným přívodem spalovacího vzduchu, hoření je tedy efektivnější. Automatický kotel vykazuje účinnost více jak 80% oproti starším kotlům s účinností cca 55%. Díky tomu se k dosažení cílové teploty spotřebuje asi o třetinu méně paliva.

Palivo v zásobníku vydrží při plném výkonu kotle minimálně tři dny, obvykle však 5 a více dní. Běžně se používá 300 l násypka, avšak můžete si pořídit kotel s násypkou 500 l a tím o několik dní prodloužit provozní dobu kotle.
Jako palivo můžete využít uhlí, dřevěné pelety, dřevěné pelety s kůrou, agro pelety a obilí. Chcete-li během provozu kotle přiložit jiný druh paliva, pouze v menu změníte nastavení druhu paliva a kotel se do vybraného režimu sám přepne, aniž by se musely měnit další hodnoty. Některé kotle umožňují kombinovaný provoz v automatickém i v ručním režimu, ve kterém je možné spalovat kusové palivo a kotel tak používat i jako klasický kotel na tuhá paliva.

Rozhodli jste se pro koupi automatického kotle, co dál?

Zaměstnanec firmy, která vám kotel dodá, prohlédne místo realizace, a navrhne nejvhodnější řešení zapojení automatického kotle do systému ústředního topení tak, aby bylo možné využít všechny funkce kotle a nebyla narušena hydraulika topného systému. Kotel je dodáván v plné výbavě, tedy včetně řídící elektroniky, hořáku a zásobníku. Instalace kotle je záležitostí jednoho dne. Po jejím dokončení s vámi servisní technik kotel spustí a vysvětlí vám jeho ovládání. Pokud si při jeho používání nebudete s něčím vědět rady, obvykle vám firma poskytne technickou podporu a samozřejmě i záruční a pozáruční servis.

Například společnost KOTLEKAMNA.CZ s.r.o. nabízí kotle v emisní třídě 4 a 5 a konkrétní dotace se v Moravskoslezském kraji pohybují ve výši 60 tisíc korun na kotel. Dotace vyřizují zcela zdarma samozřejmě včetně konzultací se zákazníky u nich doma.

Zdroj: www.kotlekamna.cz