Z čeho postavit nový dům?

Chcete si při stavbě nového domu ušetřit čas, náklady i nervy, abyste se mohli více věnovat své rodině a koníčkům? Zvolte si jednoduchý a kvalitní stavební systém, který vám usnadní a významně zrychlí výstavbu. Představujeme unikátní stavební systém STAVSI určený pro suché zdění, který se skládá z tvárnic z lehčeného betonu spojovaných lištami z různých materiálů!

Stavební systém STAVSI je přitažlivý pro profesionály i pro stavebníky svépomocí.

Jednoduchá suchá výstavba

Suchá výstavba se systémem STAVSI je naprosto jednoduchá a přesná díky dílům vyrobeným se strojírenskou přesností. Stavební systém STAVSI při výstavbě automaticky udržuje rovinnost a kolmost stěn, práce s ním je snadná a intuitivní. Pokládka tvárnic a jejich spojování trvají jen několik minut, za hodinu jeden člověk postaví 2 až 2,5 m2 zdiva. Při výstavbě není třeba použít žádné pojivo (malta, beton, lepidla, PUR apod.). U většiny staveb ze stavebního systému STAVSI je možné nahradit časově náročný a nákladný klasický věnec montáží kotvených pozednic. Roznášecí věnec pod panely typu spiroll se nahrazuje pryžovým terčem.

Tvárnice z Liaporbetonu

Tvárnice STAVSI jsou vyráběné z Liaporbetonu (beton lehčený keramzitem), spojovací lišty jsou vyráběné ze dřeva, ze železobetonu a z lisované recyklované pryže vyztužené ocelí. Dřevěné lišty jsou určené především do stěn v interiéru stavby, zatímco železobetonové se převážně používají v exteriéru a ve vnitřních drážkách tvárnic. Díky odbourání mokrých procesů nemusíte na stavbě dodržovat žádné technologické lhůty. A díky předem daným rozměrům není třeba čekat s vyměření krovů, oken a dveří, až bude stavba hotová, ale vše se dá objednat předem tak, aby jednotlivé stavební techniky na sebe rychle navazovaly.

STAVSI prošel důkladnými atesty a vydrží i zemětřesení

Stavební systém STAVSI prošel důkladnými atesty a měřeními požadovaných parametrů. Zjištěné hodnoty byly odborníky porovnány s požadavky na zděné konstrukce podle ČSN EN 1998-1 (EUROKOD 8). Z provedeného posouzení vyplývá, že tento systém vyhovuje všem požadavkům na konstrukce zděných staveb, dokonce i v seizmicky aktivních oblastech. Požadavky normy ČSN EN 1996-2 na dodržení skutečných rozměrů podle projektu jsou přitom splněny vždy.

Přesná výstavba podle kladečského plánu

STAVSI je určen zejména pro stavby s pravoúhlým nebo liniovým půdorysem. Ke každé stavbě dostane stavebník kladečský plán s detailním uložením všech dílů po jednotlivých řadách. Jde o prováděcí dokumentaci stěn hrubé stavby. Nosné stěny a příčky se staví zároveň vždy v rámci stavěného podlaží.

STAVSI pro svépomocnou výstavbu

Mezi 10 hlavních důvodů, proč stavět se STAVSI, patří jednoduchost, přesnost a rychlost. Hrubou stavbu domu ze STAVSI lze postavit již za několik dní a bydlet v novém domě může stavebník za pár měsíců a ještě k tomu může celkově ušetřit až 150 000 Kč oproti běžným zděným domům. Ohromnou výhodou tohoto suchého stavebního systému je, že se dá od rozdělané práce kdykoli odejít a zase se k ní kdykoli vrátit. Práce je čistá a efektivní, s minimálními nároky na stavební nářadí a stroje. A jelikož jde o skutečnou montáž, vystačíte si s rukavicemi, kladívkem a gumovou palicí. Nic víc k výstavbě nepotřebujete.

STAVSI pro profesionály

Ať už se rozhodnete stavět se stavební firmou či svépomocí, STAVSI je rozhodně vhodnou volbou, která respektuje zásadu, že čas jsou peníze. Hrubá stavba RD na předem připravených základech vyroste za pár dní. Stavění ze STAVSI je totiž 2,5 krát rychlejší než běžné zdění. Stavět přitom lze za každého počasí. Díky jednoduchosti není třeba kvalifikovaná pracovní síla. Tím vznikají nemalé úspory i na vybavení staveniště a na pronájem lešení. 
Jelikož se jedná o stavebnici, nedochází k prořezům tvárnic a staveniště není zatíženo stavebním odpadem. V dobře založené stavbě není třeba kontrolovat usazení každé tvárnice, technologie spojování tvárnic pomocí svislých lišt udržuje rovinnost, pravé úhly a projektované rozměry budovaných stěn. Výhody, které STAVSI nabízí pro svépomocné stavebníky, jsou ještě výraznější při výstavbě profesionální firmou.

Zdroj: www.stavsi.cz
STAVSI, s.r.o. Poslat poptávku